Avhandling i företagsekonomi


'Bibblan svarar'

ingår i studier om Referensstatus (Kap. 9)

27.1Studie av tjänsten 'Bibblan svarar'

Folkbiblioteken erbjuder sedan 2011 en fri tjänst Kungliga Biblioteket (KB) bidrog 2017 med cirka 1.3 MSEK till driften. som heter 'Bibblan svarar'. Cirka 100 bibliotekarier på ett 50-tal bibliotek svarar på frågor - mest från skolelever. Idag finns cirka 13.000(?) sökbara frågor och svar.

Ny studie 2019:  Betalar folkbiblioteken något till Wikipedia?referens

'Bibblan svarar' var temat för en konferens i april 2017 på Malmö stadsbibliotek. Anna Lundén, enhetschef på Kungliga Biblioteket (KB) för Nationell bibliotekssamverkan var en av talarna. I Anna Lundéns inlägg beskrivs, drygt 7 minuter in i videon, 'Bibblan svarar' som en tjänst som erbjuder "en likvärdig digital referenstjänst till alla i Sverige".

27.2Forskningsfråga:  Bör 'Bibblan svarar' länka till betaltjänster?

Varför länkar 'Bibblan svarar' till betaltjänsten NE som (endast) 66 (23%) (Kap. 19) av alla folkbibliotek har tillgång till varav cirka 70% enbart biblioteket (Kap. 20). Flera hundra tusen skolelever har inte tillgång till NE. Borde man inte som princip enbart länka till fria tjänster som är nåbara för alla överallt? Det vore likvärdigt (Kap. 10) - och i linje med Anna Lundéns syn på likvärdighet enligt citatet ovan.

I en del studier har jag vid senare kontakter återfört data från tidigare och aktuella resultat. Läs mer om återföring av fakta (Kap. 6) och dess vetenskapliga bakgrund.

Hur ofta har 'Bibblan svarar' länkar till NE? Frågan besvaras i tabellen efter analys av alla svar - cirka 1.900 - från februari till och med oktober 2018. Ansvariga för 'Bibblan svarar' och KB informerades om denna studie i februari 2018 och bibliotekarierna när de länkat till "NE-lång".

27.3Resultat och diskussion:   allt fler följer KB:s riktlinjer

Närmare 70% av bibliotekarierna har endast länkat till NE en gång. Två bibliotekarier (i Malmö) med flera NE-länkar står för cirka 70% av svaren i den kategorin. Flertalet bibliotekarier som tagit del av denna studie upphör att länka till NE. I september hade en bibliotekarie i flera svar länkat till information bakom NE:s betalvägg. Efter mejl om denna studie uppdaterade hen alla svaren utan sådan länkning. "Självklart skall vi inte länka till material som ligger bakom betalvägg." (Citat ur mejl). Liknande kommentarer har erhållits från flera andra bibliotekarier. Se också stycket Diskussionreferens

Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept
'Svar' med NE-länkar 11 12 9 2 1 2 10 11
I procent av alla svar 2.9% 6.3% 2.5% 0.2% 0,2% 6,3%; 5.6% 2.0%
Bibliotekarier med NE-länkar 7 6 5 2 1 2 4 7

Detaljerad redovisning av sammanfattningen ovan

ne-statistik

Kolumn (K 1) är bibliotekarier som endast länkat till NE en gång och i vilken månad. Kolumn (K 2) är antalet svar från en person med flera NE-länkar. Sista raden är antalet bibliotekarier med NE-länkar per månad.

Orange färg anger i vilka månader länkningar skett. Gul färg anger antal månader sedan hen senast länkat till NE. Studien är avslutad, men viss uppdatering sker.

Alla kommentarer och frågor är välkomna.Inga kommentarer publiceras utan tillstånd.

TabellenInkluderar inte länkar till korta fria NE-artiklar som oftast ger mycket ringa information.

I juli 2018 tillkom en kolumn för mina eventuella kommentarer till 'svaret'.
nedan innehåller svar,  (klickbara),  som länkar till NE.

Datum Fråga  
Mouse overStudien är avslutad per 30 september 2018Min kommentar
September ------------------------------------ 11 (≈ 2.0%) svar med NE
09.28 Glastillverkning  
09.27 Vad finns det för olika sorters glas  
09.26 Vad menas med omnipotent  
09.25 Vilket språk har flest lånade ord  
09.24 När uppfanns den första nålen  
09.24 Varför flyger fåglarna söderut  
09.17 Koppar och människan     om svaretSvaret är omfattande och innehåller länkar till många källor inklusive Wikipedia. Om länken till NE står "(Dock är det inte säkert att du kan läsa den långa artikeln, det behövs inlogg för det, med lite tur har kanske ditt närmsta bibliotek det)"
09.04 Varför finns politik  
09.04 Hur påverkar plastpåsar miljön  
09.04 Vad är blyerts gjort av     om svaretWikipedia har en mycket bättre artikel - inklusive referenser - än NE, se blyertspenna
09.01 Deduktiv och induktiv forskning  
 Visa mer vertical arrowsAugusti   10 (≈5.6%) svar med NE.
Augusti ------------------------------------ 10 (≈ 5.6%) svar mpng NE
2018.08.30 Är avocado en frukt eller en grönsak  
08.30 Har alla djur en blindtarm  
08.30 Myndighetsålder  
08.29 349 ledamöter  
08.22 Vilken är största fågel  
08.22 Hur är hjärnan uppbyggd  
08.16 Varför finns öknar i Argentina     om svaretLänk till blznd annat Wikipedia saknas öknar.
08.15 Tillåter allemansrätten mig att hugga i en sten     om svaretWikipedia har ett svar om allemansrätten med referenser.
08.10 Karolinska  
08.01 Vad är epik  
 Visa mer vertical arrowsJuli   2 (≈6%) svar med NE.
Juli ------------------------------------ 2 (≈ 6%) svar med NE
2018.07.22 Radikal rörelse i England på 1600-talet  
07.04 Vad betyder egentligen ordet populism     om svaretWikipedia har bättre svar om populism än NE som endast anger 2 referenser, från 1981.
 Visa mer vertical arrowsJuni   1 (≈0.2%) svar med NE.
Juni ------------------------------------ 1 (≈ 0.2%) svar med NE
2018.05.05 Ryssland, Tyskland 1917  
 Visa mer vertical arrowsMaj   2 (≈0.2%) svar med NE.
Maj ------------------------------------ 2 (≈0.2%) svar med NE
05.23 Kända antika grekiska konstverk  
05.03 Hur stort är Västmanland till ytan  
 Visa mer vertical arrowsApril   9 (≈2.5%) svar med NE.
April ------------------------------------ 9 (≈2.5%) svar med NE
04.27 Vilken är den kändaste varan i Blekinge  
04.24 Vanliga människor under upplysningstiden  
04.19 Hur länge levde mammutarna  
04.18 I vilka länder finns savann  
04.17 Hur många grundämnen finns det  
04.10 Varför förekommer kromosomerna i par  
04.10 Vad menas med växtförädling och djuravel  
04.08 Människans färgseende  
04.08 Vad är en rimlig volym för en jästcell  
 Visa mer vertical arrowsMars   12 (≈6.3%) svar med NE.
Mars ------------------------------------ 12 (≈6.3%) svar med NE
2018.03.28 Hur stort är Uppland till ytan  
03.28 Hur stort är Hälsingland  
03.27 Vad är en skyttegrav  
03.23 Hur länge kan en sköldpadda hålla andan  
03.23 Frågor om brunbjörnen  
03.22 Varför har man ben  
03.21 Hur många bor det i Barcelona  
03.20 Värmeutvidgning  
03.19 Vem är Isac Newton  
03.09 Skillnad mellan begreppen intension och konnotation  
03.08 Vad är en integrerad krets  
03.05 Människor på medeltiden  
 Visa mer vertical arrowsFebruari   11 (≈2.9%) svar med NE.
Februari ------------------------------------ 11 (≈2.9%) svar med NE
2018.02.28 Sturm und Drang  
02.22 Fakta om franska revolutionen och jasminrevolutionen  
02.22 Böcker om dysfunktionella familjer och en dysfunktionell uppväxt  
02.16 När blev Sverige ett land  
02.13 Varför är isbjörnar viktiga  
02.13 Hur förorenas luft och hur förorenat är Sverige  
02.13 Vad händer med luft när det är vakuum  
02.13 Hur gammal är illuminati  
02.11 Hur bor pingviner på Antarktis  
02.11 Vad händer om man bantar  
02.06 Hur definierar man musik  

27.4Om GDPR

GDPR svW. I en tidigare version av denna studie namngavs operatören i varje 'Svar'. Uppgiften är inte central. Frågan om effekten av GDPR-reglerna i detta sammanhang undersöks vidare. Operatörernas namn anges inte längre, men hen framgår när man klickar på respektive fråga. Mer om mina forskningsmetoder och etik (Kap. 6).

27.5Diskussion - del 1

Sammanfattningen ovan visar att bibliotekarierna utmärkt väl kan besvara i princip alla frågor utan någon länk till NE:s betalsidor.

Men varför länkade man till NE? Den mest närliggande förklaringen är vana och att man inte tänkt på att alla inte har samma resurser tillgängliga. Man har inte aktuell information om att allt färre folkbibliotek köper NE-tjänsten. Men det är nog få som har en uppdaterad bild av NE (Kap. 19).

Den intressanta artikeln 'Making doubt generative: rethinking the role of doubt in the research process' (Locke et al. 2008) tar upp frågan om att ny kunskap ofta startar med en form av konstruktivt tvivel, en undran.

Frågan om denna och andra studiers påverkan diskuteras på sidan Impact av forskning (Kap. 16).

Kommer ledningen för 'Bibblan svarar' att officiellt införa riktlinjen att svaren enbart ska länka till fria tjänster? Frågan kommer att följas upp.

Vilken roll och plats kan 'Bibblan svarar' och folkbiblioteken som Kunskapscenter få i en AI-genomsyrad värld?

27.6'Bibblan svarar' är helt beroende av Wikipedia

Det är mycket vanligt att svaren i 'Bibblan svarar' innehåller länkar till Wikipedia. Detta är intressant då det i skolvärlden finns ett stort antal lärare som inte anser att det är godkänt (Kap. 29) för eleverna att referera till Wikipedia. 'Bibblan svarar' gör ofta en annan och mer korrekt bedömning. Se till exempel 'Svar' 2018.07.17 på fråga om Wikipedias trovärdighet. Man kan argumentera för att 'Bibblan svarar' inte skulle fungera utan Wikipedia [... vi använder Wikipedia i allt högre grad som källa ...] Källa: 'Bibblan svarar'-bloggen(Källan nu nertagen).

Denna studie triggades av att jag i mars 2019 fick ett mejl från Wikimedia om att de är beroende av användarnas bidrag vilket igen fick mig att undra över hur många folkbibliotek som betalar till Wikipedia? (Jag betalar 200 kr årligen). Mindre än 1% av användarna betalar, men detta gör ändå att Wikipedia är fritt och utan annonser.

27.7Forskningsfrågor:  Betalar folkbiblioteken något till Wikipedia och listar de Wikipedia på sin hemsida om Databaser? Har de övervägt att betala något till Wikipedia - eller gör de det redan? Kan man säga att detta är en moralisk fråga eller ...? Är det relevant att jämföra med vad de betalar för uppslagsverket NE?

Folkbiblioteken kan ofta hjälpa frågande / undrande tack vare kunskap om källkritik och indormationssökning, och ge neutrala och rimligt bra svar. Bibliotekarierna väljer oftast källor som de anser har hög Referensstatus (Kap. 9) vilket gör det intressant att följa förändringar i deras val av referenser och källor.

Forskningsmetod:  Mejl till alla nedanstående folkbibliotek med begäran om information om vad biblioteket X betalar för NE och användarstatistik för 2018, och om man betalar något för Wikipedia. Det anges att svaren kommer att publiceras här och eventuellt i kapitlet 'NE: statistik och prismodell' (Kap. 20). Studien pågår till dess att alla svarat. Därefter får alla återkoppling.

I tabellen nedan listas vilka folkbibliotek som har NE av de som är med i 'Bibblan svarar' och vad de betalar för NE (avrundat, ex. moms). Här noteras också vilka av dessa som betalar något till Wikipedia och har med Wikipedia på sin sida om 'Dataabaser' - se direktlänkarna. En tidigare studie visade att nästan inga folkbibliotek hade med Wikipedia på sin sida om Databaser.

(    ) = Upphör(t) med NE 2019/2020.

Bibliotek Har NE Betalar för NE Listar Wikipedia Betalar till W.
Mouse over 2019
Alingsås 1 30.000 0 0
Borås 1 0 ?
Burlöv (K) 1 ingår i kommunabonnemang 0 ?
Gislaved 1 1 ?
Göteborg 1 192.000 0 0
Helsingborg (K)   1   uppsagt 2019 0 0
Järfälla   1   65.000 0 0
Karlstad 1 44.000 0 0
Landskrona 1 46.000 0 0
Lidköping   1   46.000 0 0
Linköping   1   75.000 0 0
Malmö 1 109.000 0 0
Mjölby (K) 1 ingår i kommunabonnemang 0 0
Nacka 1 0 ?
Norrköping 1 74.000 0 0
Piteå 1 52.000 0 0
Sundsvall 1 44.000 0 0
Uddevalla 1 55.000 0 0
Umeå   1   51.000 0 0
Uppsala 1 101.000 0 0
Västerås 1 73.000 0 0
Växjö 1 0 ?
Östersund (K) 1 ingår i kommunabonnemang 0 ?
Summa
[2020.08.08] 18 (15) 1.057.000 1 0

Tabellkommentarer:  Alla belopp är avrundade. Orter med (K) har NE via ett kommunabonnemang där kostnaden för uppslagsverket inte framgår i avtalet - vilka ofta beror på dålig statistik. Enligt en lista på sajten 'Bibblan svarar' fanns det - (2019.03.24) - 45 medverkande bibliotek och strax över 100 medverkande bibliotekarier. Det framgår inte när listan uppdaterades senast. Direktlänkar till alla 290 folkbiblioteks sida om 'Databaser'.

27.8Resultat:  Tabellen fylls i efterhand som svar inkommer.

Diskussion:  Tendensen så här långt är att inga folkbibliotek betalar till Wikipedia. En bibliotekschef önskade veta om ett bibliotek "får" sända pengar till Wikipedia? Dialog med jurister pågår.


Idag är det 66 (23%) av 290 folkbibliotek som erbjuder NE - varav cirka 70% kräver biblioteksbesök, en tjänst för vilken många av biblioteken har mycket dålig användarstatistik - se studie (Kap. 20).

Studie av 'Nya uppslagsord i NE' (från mars - december 2018) visade att cirka 90% var utan författarnamn och var korta - mindre än 1.500 tecken. Alla saknade författarinformation, datum och referenser.

Studie av bibliotekens tjänst 'Databaser'. Analys av 78 folkbibliotek och ett konstruktivt förslag.

Publicerades: mars 2018.   Uppdaterad: den 9 augusti 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 9 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/