Figurer och bilder i avhandlingen

Avhandlingens 100+ illustrationer, figurer och konstverk är här sorterade efter kapitel. Mer än 50 av dessa har gjorts av Johan Schlasberg, anges som (JS). Alla har en länk till respektive stycke i kapitlet. Några mindre illustrationer (symboler) förklaras i Läsanvisningen (Kap. 1).

Alla kapitel

Kapitel:  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    32    33    34    100    101    102

Visuell kommunikation

Bilder av olika slag är både ett sätt att illustrera en tankefigur, ett argument och en del vid skapandet av texten 'Visualizing Our Way through Theory Building' (Ravasi, 2017). Vissa bilder kan ses som en sammanfattning av en text utöver att de bidrar med en mer intressant och varierad läsupplevelse. De visuella elementen är en viktig del i avhandlingens kommunikationsstrategi.

0Förord

Strategisk plattform för Ekonomihögskolan i Lund
0.1   Strategisk plattform för Ekonomihögskolan i Lund
QR-kod
0.2   QR-kod på Thesis card. Leder till startsidan (JS)
Thesis card 2
Thesis card 2
0.3   Tryckt Thesis card i version 0.9d (A5).
Jonas Bohlin. Källemo
0.4  Avhandling som körkort eller gesällprov.
Digitala uppslagsverk
0.5   Uppslagsverkens resa till e-Diderot. Remix. (JS)

1Sammanfattning

Referensstatus,  affärsmodeller och ekosystem
1.1  Referensstatus, affärsmodeller och ekosystem. (JS)
Ramverk för uppslagsverk
1.2   Olika affärsmodeller inom samma ramverk. (JS)
kvalitetsnivåer
1.3   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)

2Läsanvisning

Delning av innehåll
2.1   Delning av innehåll. (Google)
qr-kod till avhandlingens startsida
2.2   Delning via QR-kod i en mobil
kvalitetsnivåer
2.3   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)
Referensstatus,  affärsmodeller och ekosystem
2.4  Referensstatus, affärsmodeller och ekosystem. (JS)
Sökning via Google
2.5   Sökning på sajten via Google. (JS)

3Innehåll


4Start och forskningsfrågor

4.1   QR-kod till avhandlingens startsida. (JS)
kvalitetsnivåer
4.2   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)
Referensstatus,  affärsmodeller och ekosystem
4.3  Referensstatus, affärsmodeller och ekosystem. (JS)
Ramverk för uppslagsverk
4.4   Olika affärsmodeller inom samma ramverk. (JS)
BMI-matrix - J Schlasberg
4.5   Generella och situationella faktorer. (JS)

5Referensstatus

referensstatus som nav
5.1   Referensstatus som nav, (JS)
Lewis book
5.2   Influence of authority, G. C. Lewis (1849)
spridningsform
5.3   Spridningsmodell för referensstatus, (JS)
Lärarförbundet
5b.1   Lärarförbundet byter reklamtext
bild på uppslagsverket NE
5b.2   Lärarförbundet byter reklamtext
LO - PLO
5b.3   LO byter reklamtext.

6Forskningsmetoder

forskning och effektivitet
6.1  Forskningsskuld
science triangle galtung
6.2  The science triangle, J. Galtung (1975)
research triangle schlasberg
6.3   The science tethraeder. (JS) (2018)
IBM THINK
6.4   IBM motto, T. J. Watson (1911)
Apple Think different
6.5   Apple kampanj (1997 - )
Rain roo
6.6  Rain room

7Case impact studies

case matrix
7.1   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)

8Ekosystem och affärsmodeller

strand
8.1   Vågor av forskning. Remix. (JS)
Affärsmodeller och ekosystem
8.2  Business Models Dynamics
forskning och effektivitet
8.3  Forskningsskuld
bmi-matrix
8.4   Generellt versus situationellt. (JS)
bmi-framework
8.5   Ramverk för BMI
bmi-framework
8.6   Konceptuell modell av BMI
From vision to business model innovation
8.7   Forskningens specialisering (JS)

9Affärsmodeller för uppslagsverk

e-diderot
9.1   e-Diderot, modell för uppslagsverk. (JS)
Ramverk för uppslagsverk
9.2   Olika affärsmodeller inom samma ramverk. (JS)
green island  strategi
9.3  Green Island Strategy. (JS)
koncernmiljö
9.4   Ägarmiljöns betydelse. (JS)
unbundling circles
9.5   Paketering och unbundling. (JS)

10Uppslagsverk: forskning och framtid

från böcker till bitar
10.1   Uppslagsverkens resa till e-Diderot. (Remix JS)
Arcimboldo - bibliotekarien
10.2   Arcimboldo - bibliotekarien
Sluten modell för vidgat vetande i skolan
10.3   Sluten modell för mervetande (Remix JS)
användning av NE
10.4   Användning av NE efter skoltiden. Remix, (JS)
Öppen modell för mervetande i skolan
10.5   Öppen modell för mervetande (Remix JS)
Uppslagsverk 1980
10.6   Mervetande då. (Remix JS)
Digitala uppslagsverk
10.7   Mervetande då och nu. (Remix JS)
Ephraim Chambers Cyclopedia
10.8   Chambers Cyclopedia 1728
Encyclopedie
10.9   Diderot:s Encyclopédie, 1751-72.
Encyclopedie Methodique
10.10   Encyclopédie Methodique /Economie.

11Ny modell för uppslagsverk: e-Diderot

Baskrav för digitala uppslagsverk
11.1   Upslagsverkens resa till e-Diderot. Remix. (JS)
referensstatus och transformation
11.2   Referensstatus som valuta. (JS)
e-diderot
11.3   Olika affärsmodeller inom samma ramverk. (JS)

12Bolags rätta ägare

12.1   Ägarnivåer. (JS)
12.2   Ägandets betydelse. (JS)

13Affärsmodellers tysta gränser

old japanese map
13.1   Japansk karta (1687)
the new yorker-steinberg
13.2   The New Yorker, S. Steinberg (1976)
The Image K. Boulding
13.3   The Image, K. Boulding (1956)

14Affärsmodeller och transparens

Transparens
14.1   Grader av transparens (JS)

15Forskning om NE: sammanfattning

forskning om uppslagsverket NE
15.1   Forskning om uppslagsverket NE. (JS)
e-diderot
15.2   Olika affärsmodeller inom samma ramverk. (JS)
användning av NE
15.3   Användning av NE efter skoltiden. Remix, (JS)

16Vem skriver i NE?

Uppdateringsskuld
16.1  Uppdateringsskuld i uppslagsverk. (JS)

17Nya uppslagsord 2018 i NE

nya uppslagsord i NE
17.1   NE lista med nya ord. (Hämtat av JS)

18Jämförelse NE och Wikipedia

NE reklam
18.1  NE eller Wikipedia i skolan. (JS)
användning av NE
18.2   Användning av NE efter skoltiden. Remix, (JS)
ne och wikipedia
18.3   Data vid utvärdering NE och Wikipedia. (JS)

19NE: statistik och prismodell

IP och statistik
19.1   IP-adresser och användarstatistik. (JS)
statistik
19.2   Internationell statistikvalidering.

20NE: abonnemang - vem?

20.1   Öppen modell för mer vetande. (JS)
forskning om NE
20.2   Delstudier om bolaget NE och uppslagsverket NE. (JS)

21Referensstatus på bibliotek

Databaser
21.1   Köpta och fria databaser på bibliotek. (JS)
Library use report from OCLC
21.2   Bibliotek för vem?

22NE och marknadsföringslagen

NE reklam
22.1   NE och marknadsföringslagen. (JS)
NE reklam
22.2   Reklamtext på ne.se 2019.09.03
NE reklam
22.3   Reklamtext på ne.se 2020.03.03
NE reklam
22.4   Reklamtext på ne.se 2019.10.18
NE reklam
22.5   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam
22.6   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam
22.7   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
NE reklam
22.8   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
NE reklam
22.9   Reklamtext på ne.se 2020.09.09

23Om NE Nationalencyklopedin AB

digitala böcker - image by Johan Schlasberg
23.1   Mot en digital framtid. (JS)
NE Nationalencyklopedin
23.2   Ägare av NE. (JS)
flaska
23.3   NE: produktion och försäljning av sprit. (JS)
Bra Böcker AB
23.4   Ett namn men två organisationsnummer. (JS)
23.5   Bra Böcker AB i likvidation 2000. (JS)

24Store Norske Leksikon - jämförelse

Store Norske Leksikon
24.1   Store Norske Leksikon
SEP
24.2   Stanford encyclopedia of philosphy. Logo.

25Tre ekosystem för avhandlingar

25.1   Situationsbaserad modell för avhandlingsformat. (JS)

26Webbavhandlingar - ett nytt format

26.1   Webbavhandling (JS)
kvalitetsnivåer
26.2   Tre samverkande kvalitetsnivåer för en webbavhandling. (JS)
html och css
26.3   Språk för avhandlingar (JS)
w3c
26.4   World Wide Web Consortium (W3C).
26.5   Historia och Framtid. (JS)

27Avhandlingar och forskningskommunikation

drivkrafter
27.1  Paretooptimalitet (JS)
site navigation grid
27.2   Navigeringsmodell på en sajt. (JS)
27.3   Om 'Thesis cards'. QR-kod till avhandlingens startsida. (JS)
Thesis card
--------------------------------------------------------Thesis card
27.4   Tryckt Thesis card, version 0.9b, fram- och baksida. (JS)
Thesis card 3
Thesis card 3
27.5   Tryckt Thesis card i version 0.9d (A5).

28Ekosystem för webbavhandlingar

Timing
28.1   Timing is (everything)
Betalväggar
28.2   Betalväggar
28.3   Historia och framtid. (JS)

29Forskningskommunikationens ekosystem

forskningskommunikation och marknadsföring - by Johan Schlasberg
30.1   Forskningskommunikation. (JS)
excellence and impact of research - by Johan Schlasberg
29.2   Modell för forskning och påverkan. (JS)
3D vektor
29.3   3D vektorer för påverkan. (Geogebra.org)
Quest modell för forskningskommunikation
29.4   Quests modell för forskningskommunikation
VR-rapport om forskningskommunikation
29.5   VR-rapport 2020 om forskningskommunikation
Rapport om ramverk för forskningskommunikation
29.6   Rapport om ramverk för forskningskommunikation. JS remix

30Kunskapsutveckling i avhandlingar

noland remix
30.1   Forskningscirklar. Remix (JS)
Magritte - Golconde
30.2   René Magritte, Golconde, 1953
remix magritte-golconde
30.3   Remix av Golconde, 2015 (JS)
new Horizon cover
30.4   New Horizon
30.5   UK Research and Innovation (UKRI) logo
Forskningsekvation
30.6   Forskningekvation (JS)
Free iPad image by David Hockney
30.7   Nattlampa. free iPad image by David Hockney
Teknologi, forskningskommunikation och organisation
30.8   Teknologi, forskningskommunikation och organisation (JS)

31Avhandlingens bidrag

Strategisk plattform för Ekonomihögskolan i Lund
31.1   Strategisk plattform för Ekonomihögskolan i Lund
Ramverk för uppslagsverk
31.2   Olika affärsmodeller inom samma ramverk. (JS)
case matrix
31.3   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)
kvalitetsnivåer
31.4   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)
metafor för avhandling och tjänsten BiBB
31.5   Nicolas de Stael - två båtar som modell för avhandlingen

32English summary


33266 Referenser


34100+ Figurer och bilder


100Kommentarer

Vanliga frågor
100.1   Kommentarer. (JS)

101Vanliga frågor


102Blogg om avhandlingen

Publicerades: maj 2020.   
Uppdaterad senast: 18 mars 2024

Referenser ← 33
Figurer och bilder
→ 100 Kommentarer12 kommentarer.  Din är välkommen.   Dela denna sida

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/