Avhandling i företagsekonomi


Figurer och bilder

Avhandlingens 89 illustrationer, figurer och konstverk är här sorterade efter kapitel och har en länk till respektive stycke i kapitlet. Illustrationer gjorda av Johan Schlasberg - 45 st. - anges som (JS). Några mindre illustrationer (symboler) förklaras i Läsanvisningen.

Kapitel:  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    32    33    34    35

0Förord

site navigation grid
0.1   Navigeringsmodell på en sajt. (JS)
Jonas Bohlin. Källemo
0.2  Avhandling som körkort eller gesällprov.
Digitala uppslagsverk
0.3   Gammalt och nytt uppslagsverk. Remix. (JS)

1Läsanvisning

kvalitetsnivåer
1.1   Tre kvalitetsnivåer för en webbavhandling. (JS)
sajtmodell
1.2   Sajtmodell. (JS)
Sökning via Google
1.3   Sökning på sajten via Google. (JS)

2Start

2.1   Nätverk
metafor för avhandling och tjänsten BiBB
2.2   Nicolas de Stael

3Innehåll


4Kunskapsutveckling i avhandlingar

4.1   (JS), Högskolans tre uppgifter och samverkan
stella color maze Wikiart
4.2   Frank Stellaexternal link 'Color maze', 1966, målning.
Magritte - Golconde
4.3   René Magritte, Golconde, 1953
remix magritte-golconde
4.3   (JS), remix av Golconde, 2015
new Horizon cover
4.5   New Horizon
4.6   (JS), UK Research and Innovation (UKRI) logo

5Forskningsfrågor och bidrag

case matrix
5.1   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)

6Forskningsmetoder

science triangle galtung
6.1  The science triangle, J. Galtung (1975)
research triangle schlasberg
6.2   The science tethraeder. Schlasberg (2018)
format
6.3   Teknologi och format, (JS)
IBM THINK
6.4   IBM motto, T. J. Watson (1911)
Apple Think different
6.5   Apple kampanj (1997 - )

7Webbavhandlingar - ett nytt format

kvalitetsnivåer
7.1   Tre kvalitetsnivåer för en webbavhandling. (JS)
w3c
7.2   World Wide Web Consortium (W3C).
7.3   Distill. Plattform för interaktiv publicering.

8Case impact studies

case matrix
8.1   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)

9Referensstatus

referensstatus som nav
9.1   Referensstatus som nav, (JS)
Lewis book
9.2   Influence of authority, G. C. Lewis (1849)
spridningsform
9.4   Spridningsmodell för referensstatus, (JS)
Lärarförbundet
9b.1   Lärarförbundet byter reklamtext
LO - PLO
9b.2   LO byter reklamtext.

10Ny modell för uppslagsverk: e-Diderot

Baskrav för digitala uppslagsverk
10.1   Gammalt och nytt uppslagsverk. Remix. (JS)
trovärdighet och transformation
10.2   Trovärdighet som valuta. (JS)

11Litteraturen om affärsmodeller

strand
11.1   Vågor av forskning. Remix. (JS)
artiklar
11.2   Antal artiklar om Business models och BMI
La grande famille av René Magritte
11.3   La grande famille. René Magritte
bmi-framework
11.4   Ramverk för BMI
bmi-framework
11.5   Konceptuell modell av BMI
From vision to business model innovation
11.6   Konceptuell modell av BMI (JS)

12Affärsmodeller för uppslagsverk

BMI-matrix - J Schlasberg
12.1   Business Model Matrix. (JS)
rain room art
12.2   Rain room, Random international
hockney lamp
12.3   iPad image, D. Hockney
strategy and content
12.4   Content strategy. (JS)
Business model and reference status
12.5   Referensstatus och affärsmodell. (JS)
e-diderot
12.6   e-Diderot, modell för uppslagsverk. (JS)
unbundling circles
12.7   Paketering och unbundling. (JS)
value of bundled parts - Johan Schlasberg
12.8   Delar i paketerbjudande. (JS)
koncernmiljö
12.9   Koncernmiljö. (JS)
fuzzy predictions
12.10   Fuzzy predictions. (JS)

13Affärsmodellers tysta gränser

old japanese map
13.1   Japansk karta (1687)
the new yorker-steinberg
13..2   The New Yorker, S. Steinberg (1976)
The Image K. Boulding
13.3   The Image, K. Boulding (1956)

14Affärsmodeller och transparens


15Bolags rätta ägare

15.1   Ägandets betydelse. (J .S.)

16Impact av forskning

excellence and impact of research - by Johan Schlasberg
16.1   Modell för forskning och impact. (JS)
journal Research for all
16.2  Omslag 'Research for all'.
3D vektor
16.3   3D vektorer för impact. (Geogebra.org)

17NE och marknadsföringslagen

NE reklam
17.1   NE och marknadsföringslagen. (JS)
NE reklam
17.2   Reklamtext på ne.se 2019.09.03
NE reklam
17.3   Reklamtext på ne.se 2020.03.03
NE reklam
17.4   Reklamtext på ne.se 2019.10.18
NE reklam
17.5   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam
17.6   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam
17.7   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
NE reklam
17.8   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
NE reklam
17.9   Reklamtext på ne.se 2020.09.09

18Om NE Nationalencyklopedin AB

digitala böcker - image by Johan Schlasberg
18.1   Mot en digital framtid. (JS)
NE Nationalencyklopedin
18.2   Ägare av NE. (JS)
flaska
18.3   NE: produktion och försäljning av sprit. (JS)
Bra Böcker AB
18.4   Ett namn men två organisationsnummer. (JS)
18.5   Bra Böcker AB i likvidation 2000. (JS)

19NE: abonnemang - vem?


20NE: statistik och prismodell

IP och statistik
20.1   IP-adresser och användarstatistik. (JS)
statistik
20.2   Internationell statistikvalidering.

21Jämförelse NE och Wikipedia

NE reklam
21.1  NE eller Wikipedia i skolan. (JS)
användning av NE
21.2   Användning av NE efter skoltiden. Remix, (JS)
ne och wikipedia
21.3   Data vid utvärdering NE och Wikipedia. (JS)

22Store Norske Leksikon - jämförelse

Store Norske Leksikon
22.1   Store Norske Leksikon
SEP
22.2   Stanford encyclopedia of philosphy. Logo.

23Vem skriver i NE?


24Nya uppslagsord 2018 i NE

nya uppslagsord i NE
24.1   NE lista med nya ord. (Hämtat av J. S.)

25NE:s referensstatus på bibliotek

Databaser
25.1   Köpta och fria databaser på bibliotek. (JS)

26'Bibblan svarar' - bibliotekstjänst


27'Avhandlingsformat' - Tryck, Pdf och webbavhandling


28Uppslagsverk

Digitala uppslagsverk
28.1   Uppslagsverk då och nu. (Remix J. S.)
Ephraim Chambers Cyclopedia
28.2   Chambers Cyclopedia 1728
Encyclopedi
28.3   Diderot:s Encyclopédi, 1751-72.

29Läromedel i skolan och uppslagsverk

Arcimboldo - bibliotekarien
29.1   Arcimboldo - bibliotekarien, (1566)
Closed model - Johan Schlasberg
29.2   Sluten modell, (JS)
Open model - Johan Schlasberg
29.3   Öppen modell, (JS)
användning av NE
8.4   NE efter skoltiden. Efter 'Linus på linjen'. (JS)

30Studier om NE: sammanfattning

analyser av uppslagsverket NE
30.1   Studier om bolaget och uppslagsverket NE. (JS)

31Sammanfattning


32English summary


33232 Referenser


3489 Figurer och bilder


35Kommentarer och Vanliga frågor (FAQ)

Vanliga frågor
35.1   Kommentarer. (JS)

Publicerades: maj 2020.   Uppdaterad senast: 16 oktober 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 9 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/