Figurer och bilder i avhandlingen

Avhandlingens 100+ illustrationer, figurer och konstverk är här sorterade efter kapitel. Mer än 50 av dessa har gjorts av Johan Schlasberg, anges som (JS). Alla har en länk till respektive stycke i kapitlet. Några mindre illustrationer (symboler) förklaras i Läsanvisningen (Kap. 1).

Alla kapitel

Kapitel:  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    32    33    34    100    101    102

Visuell kommunikation

Bilder av olika slag är både ett sätt att illustrera en tankefigur, ett argument och en del vid skapandet av texten 'Visualizing Our Way through Theory Building' (Ravasi, 2017). Vissa bilder kan ses som en sammanfattning av en text utöver att de bidrar med en mer intressant och varierad läsupplevelse. De visuella elementen är en viktig del i avhandlingens kommunikationsstrategi.

0Förord

metafor för avhandling och tjänsten BiBB
0.1   Nicolas de Stael - två båtar som modell för avhandlingen
QR-kod
0.2   QR-kod på Thesis card. Leder till startsidan (JS)
site navigation grid
0.3   Navigeringsmodell på en sajt. (JS)
Jonas Bohlin. Källemo
0.4  Avhandling som körkort eller gesällprov.
Digitala uppslagsverk
0.5   Uppslagsverkens resa till e-Diderot. Remix. (JS)

1Sammanfattning

Referensstatus,  affärsmodeller och ekosystem
1.1  Referensstatus, affärsmodeller och ekosystem. (JS)
Affärsmodeller och ekosystem
1.2  Business Models Dynamics
kvalitetsnivåer
1.3   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)

2Läsanvisning

Delning av innehåll
2.1   Delning av innehåll. (Google)
qr-kod till avhandlingens startsida
2.2   Delning via QR-kod i en mobil
kvalitetsnivåer
2.3   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)
Referensstatus,  affärsmodeller och ekosystem
2.4  Referensstatus, affärsmodeller och ekosystem. (JS)
Sökning via Google
2.5   Sökning på sajten via Google. (JS)

3Innehåll


4Start och forskningsfrågor

4.1  QR-kod till avhandlingens startsida. (JS)
kvalitetsnivåer
4.2   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)
Referensstatus,  affärsmodeller och ekosystem
4.3  Referensstatus, affärsmodeller och ekosystem. (JS)
Affärsmodeller och ekosystem
4.4  Business Models Dynamics

BMI-matrix - J Schlasberg
4.5   Generella och situationella faktorer. (JS)
Teknologi, forskningskommunikation och organisation
4.6   Teknologi, forskningskommunikation och organisation (JS)

5Referensstatus

referensstatus som nav
5.1   Referensstatus som nav, (JS)
Lewis book
5.2   Influence of authority, G. C. Lewis (1849)
spridningsform
5.3   Spridningsmodell för referensstatus, (JS)
Lärarförbundet
5b.1   Lärarförbundet byter reklamtext
bild på uppslagsverket NE
5b.2   Lärarförbundet byter reklamtext
LO - PLO
5b.3   LO byter reklamtext.

6Forskningsmetoder

forskning och effektivitet
6.1  Forskningsskuld
science triangle galtung
6.2  The science triangle, J. Galtung (1975)
research triangle schlasberg
6.3   The science tethraeder. (JS) (2018)
IBM THINK
6.4   IBM motto, T. J. Watson (1911)
Apple Think different
6.5   Apple kampanj (1997 - )

7Case impact studies

case matrix
7.1   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)

8Ekosystem och affärsmodeller

strand
8.1   Vågor av forskning. Remix. (JS)
Affärsmodeller och ekosystem
8.2  Business Models Dynamics
forskning och effektivitet
8.3  Forskningsskuld
bmi-matrix
10.4   Generellt versus situationellt. (JS)
bmi-framework
8.5   Ramverk för BMI
bmi-framework
8.6   Konceptuell modell av BMI
From vision to business model innovation
8.7   Forskningens specialisering (JS)

9Affärsmodeller för uppslagsverk

Referensstatus och affärsmodeller
9.1   Referensstatus, innehåll och affärsmodeller. (JS)
rain room art
9.2   Rain room, Random international
koncernmiljö
9.3   Ägandets betydelse. (JS)
affärsmodeller i ett tidsperspektiv
9.4   Affärsmodeller i ett tids- och uppmärksamhetsperspektiv. (JS)
unbundling circles
9.5   Paketering och unbundling. (JS)
value of bundled parts - Johan Schlasberg
9.6   Servicekostnader och köpbenägenhet. (JS)
e-diderot
9.7   e-Diderot, modell för uppslagsverk. (JS)

10Affärsmodellers tysta gränser

old japanese map
10.1   Japansk karta (1687)
the new yorker-steinberg
10..2   The New Yorker, S. Steinberg (1976)
The Image K. Boulding
10.3   The Image, K. Boulding (1956)

11Affärsmodeller och transparens

Transparens
11.1   Grader av transparens (JS)

12Bolags rätta ägare

12.1   Ägarnivåer. (JS)
12.2   Ägandets betydelse. (JS)

13Forskningskommunikationens ekosystem

forskningskommunikation och marknadsföring - by Johan Schlasberg
13.1   Forskningskommunikation. (JS)
excellence and impact of research - by Johan Schlasberg
13.2   Modell för forskning och påverkan. (JS)
3D vektor
13.3   3D vektorer för påverkan. (Geogebra.org)
Quest modell för forskningskommunikation
9.4   Quests modell för forskningskommunikation
VR-rapport om forskningskommunikation
13.5   VR-rapport 2020 om forskningskommunikation
Rapport om ramverk för forskningskommunikation
13.6   Rapport om ramverk för forskningskommunikation. JS remix

14Kunskapsutveckling i avhandlingar

noland remix
14.1   Forskningscirklar. Remix (JS)
Magritte - Golconde
14.2   René Magritte, Golconde, 1953
remix magritte-golconde
14.3   Remix av Golconde, 2015 (JS)
new Horizon cover
14.4   New Horizon
14.5   UK Research and Innovation (UKRI) logo
Forskningsekvation
14.6   Forskningekvation (JS)
Free iPad image by David Hockney
14.7   Nattlampa. free iPad image by David Hockney
Teknologi, forskningskommunikation och organisation
14.8   Teknologi, forskningskommunikation och organisation (JS)

15Forskning om NE: sammanfattning

forskning om uppslagsverket NE
15.1   Forskning om uppslagsverket NE. (JS)

16Vem skriver i NE?

Uppdateringsskuld
16.1  Uppdateringsskuld i uppslagsverk. (JS)

17Nya uppslagsord 2018 i NE

nya uppslagsord i NE
17.1   NE lista med nya ord. (Hämtat av JS)

18Jämförelse NE och Wikipedia

NE reklam
18.1  NE eller Wikipedia i skolan. (JS)
användning av NE
18.2   Användning av NE efter skoltiden. Remix, (JS)
ne och wikipedia
18.3   Data vid utvärdering NE och Wikipedia. (JS)

19NE: statistik och prismodell

IP och statistik
19.1   IP-adresser och användarstatistik. (JS)
statistik
19.2   Internationell statistikvalidering.

20NE: abonnemang - vem?

20.1   Öppen modell för mer vetande. (JS)
20.2   NE reklam för privatpersoner 2018. (JS)
forskning om NE
20.3   Delstudier om bolaget NE och uppslagsverket NE. (JS)

21Referensstatus på bibliotek

Databaser
21.1   Köpta och fria databaser på bibliotek. (JS)
Library use report from OCLC
21.2   Bibliotek för vem?

22NE och marknadsföringslagen

NE reklam
22.1   NE och marknadsföringslagen. (JS)
NE reklam
22.2   Reklamtext på ne.se 2019.09.03
NE reklam
22.3   Reklamtext på ne.se 2020.03.03
NE reklam
22.4   Reklamtext på ne.se 2019.10.18
NE reklam
22.5   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam
22.6   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam
22.7   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
NE reklam
22.8   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
NE reklam
15.9   Reklamtext på ne.se 2020.09.09

23Om NE Nationalencyklopedin AB

digitala böcker - image by Johan Schlasberg
23.1   Mot en digital framtid. (JS)
NE Nationalencyklopedin
23.2   Ägare av NE. (JS)
flaska
23.3   NE: produktion och försäljning av sprit. (JS)
Bra Böcker AB
23.4   Ett namn men två organisationsnummer. (JS)
23.5   Bra Böcker AB i likvidation 2000. (JS)

24Store Norske Leksikon - jämförelse

Store Norske Leksikon
24.1   Store Norske Leksikon
SEP
24.2   Stanford encyclopedia of philosphy. Logo.

25Webbavhandlingar - ett nytt format

25.1   Webbavhandling (JS)
kvalitetsnivåer
25.2   Tre samverkande kvalitetsnivåer för en webbavhandling. (JS)
html och css
25.3   Språk för avhandlingar (JS)
w3c
25.4   World Wide Web Consortium (W3C).
drivkrafter
25.5   Drivkrafter och 'ease of use'. (JS)
25.6  Om 'Thesis cards'. QR-kod till avhandlingens startsida. (JS)
Thesis card
--------------------------------------------------------Thesis card
25.7   Tryckt Thesis card, version 0.9b, fram- och baksida. (JS)
25.8   Historia och Framtid. (JS)

26Tre ekosystem för avhandlingar

26.1   Situationsbaserad modell för avhandlingsformat. (JS)

27Ekosystem för webbavhandlingar

Timing
27.1   Timing is (everything)
Betalväggar
27.2   Betalväggar

28Uppslagsverk: forskning och historia

från böcker till bitar
28.1   Uppslagsverkens resa till e-Diderot. (Remix JS)
Uppslagsverk 1980
28.2   Uppslagsverk då. (Remix JS)
Digitala uppslagsverk
28.3   Uppslagsverk då och nu. (Remix JS)
Ephraim Chambers Cyclopedia
28.4   Chambers Cyclopedia 1728
Encyclopedie
28.5   Diderot:s Encyclopédie, 1751-72.
Encyclopedie Methodique
28.6   Encyclopédie Methodique /Economie.

29Ny modell för uppslagsverk: e-Diderot

Baskrav för digitala uppslagsverk
29.1   Upslagsverkens resa till e-Diderot. Remix. (JS)
referensstatus och transformation
29.2   Referensstatus som valuta. (JS)

30Läromedel i skolan och uppslagsverk

Arcimboldo - bibliotekarien
30.1   Arcimboldo - bibliotekarien, (1566)
Closed model - Johan Schlasberg
30.2   Sluten modell för mer vetande, (JS)
användning av NE
30.3   NE efter skoltiden. Efter 'Linus på linjen'. (JS)
Open model - Johan Schlasberg
30.4   Öppen modell för mer vetande, (JS)

31Avhandlingens bidrag

case matrix
31.1   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)
312  QR-kod till avhandlingens startsida. (JS)
kvalitetsnivåer
31.3   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)
Referensstatus,  affärsmodeller och ekosystem
31.4  Referensstatus, affärsmodeller och ekosystem. (JS)
Affärsmodeller och ekosystem
31.5  Business Models Dynamics
BMI-matrix - J Schlasberg
31.6   Generella och situationella faktorer. (JS)
Teknologi, forskningskommunikation och organisation
31.7   Teknologi, forskningskommunikation och organisation (JS)

32English summary


33265 Referenser


34100+ Figurer och bilder


100Kommentarer

Vanliga frågor
35.1   Kommentarer. (JS)

101Vanliga frågor (FAQ)


102Blogg om avhandlingen

Publicerades: maj 2020.   
Uppdaterad senast: 22 juli 2023

Referenser ← 33
Figurer och bilder
→ 100 Kommentarer



12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.3).

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/