Figurer och bilder i avhandlingen

Avhandlingens 100+ illustrationer, figurer och konstverk är här sorterade efter kapitel. Mer än 50 av dessa har gjorts av Johan Schlasberg, anges som (JS). Alla har en länk till respektive stycke i kapitlet. Några mindre illustrationer (symboler) förklaras i Läsanvisningen (Kap. 1).

Alla kapitel

Kapitel:  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    32    33    34    100    101    102

Visuell kommunikation

Bilder av olika slag är både ett sätt att illustrera en tankefigur, ett argument och en del vid skapandet av texten 'Visualizing Our Way through Theory Building' (Ravasi, 2017). Vissa bilder kan ses som en sammanfattning av en text utöver att de bidrar med en mer intressant och varierad läsupplevelse. De visuella elementen är en viktig del i avhandlingens kommunikationsstrategi.

0Förord

QR-kod
0.1   QR-kod på Thesis card. Leder till startsidan (JS)
site navigation grid
0.2   Navigeringsmodell på en sajt. (JS)
Jonas Bohlin. Källemo
0.3  Avhandling som körkort eller gesällprov.
Digitala uppslagsverk
0.4   Gammalt och nytt uppslagsverk. Remix. (JS)

1Läsanvisning

kvalitetsnivåer
1.1   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)
Referensstatus,  affärsmodeller och ekosystem
1.2  Referensstatus, affärsmodeller och ekosystem. (JS)
Delning av innehåll
1.3   Delning av innehåll. (Google)
Sökning via Google
1.4   Sökning på sajten via Google. (JS)

2Start och forskningsfrågor

2.1  QR-kod till avhandlingens startsida. (JS)
metafor för avhandling och tjänsten BiBB
2.2   Nicolas de Stael
kvalitetsnivåer
2.3   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)
Referensstatus,  affärsmodeller och ekosystem
2.4  Referensstatus, affärsmodeller och ekosystem. (JS)
BMI-matrix - J Schlasberg
2.5   Generella och situationella faktorer. (JS)
Teknologi, forskningskommunikation och organisation
2.6   Teknologi, forskningskommunikation och organisation (JS)

3Innehåll


4Kunskapsutveckling i avhandlingar

noland remix
4.1   Forskningscirklar. Remix (JS)
Magritte - Golconde
4.2   René Magritte, Golconde, 1953
remix magritte-golconde
4.3   Remix av Golconde, 2015 (JS)
new Horizon cover
4.4   New Horizon
4.5   UK Research and Innovation (UKRI) logo
Forskningsekvation
4.6   Forskningekvation (JS)
Free iPad image by David Hockney
4.7   Nattlampa. free iPad image by David Hockney
Teknologi, forskningskommunikation och organisation
4.8   Teknologi, forskningskommunikation och organisation (JS)

5Avhandlingens bidrag

case matrix
5.1   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)

6Forskningsmetoder

forskning och effektivitet
6.1  Forskningsskuld
science triangle galtung
6.2  The science triangle, J. Galtung (1975)
research triangle schlasberg
6.3   The science tethraeder. (JS) (2018)
IBM THINK
6.4   IBM motto, T. J. Watson (1911)
Apple Think different
6.5   Apple kampanj (1997 - )

7Webbavhandlingar - ett nytt format

7.1   Webbavhandling (JS)
kvalitetsnivåer
7.2   Tre samverkande kvalitetsnivåer för en webbavhandling. (JS)
html och css
7.3   Språk för avhandlingar (JS)
w3c
7.4   World Wide Web Consortium (W3C).
drivkrafter
7.4   Drivkrafter och 'ease of use'. (JS)
7.5  Om 'Thesis cards'. QR-kod till avhandlingens startsida. (JS)
7.6   Historia och Framtid. (JS)

8Case impact studies

case matrix
8.1   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)

9Referensstatus

referensstatus som nav
9.1   Referensstatus som nav, (JS)
Lewis book
9.2   Influence of authority, G. C. Lewis (1849)
spridningsform
9.3   Spridningsmodell för referensstatus, (JS)
Lärarförbundet
9b.1   Lärarförbundet byter reklamtext
bild på uppslagsverket NE
9b.2   Lärarförbundet byter reklamtext
LO - PLO
9b.3   LO byter reklamtext.

10Ny modell för uppslagsverk: e-Diderot

Baskrav för digitala uppslagsverk
10.1   Gammalt och nytt uppslagsverk. Remix. (JS)
trovärdighet och transformation
10.2   Trovärdighet som valuta. (JS)

11Ekosystem och affärsmodeller

strand
11.1   Vågor av forskning. Remix. (JS)
forskning och effektivitet
11.2  Forskningsskuld
bmi-matrix
11.3   Generellt versus situationellt. (JS)
bmi-framework
11.4   Ramverk för BMI
bmi-framework
11.5   Konceptuell modell av BMI
From vision to business model innovation
11.6   Forskningens specialisering (JS)

12Affärsmodeller för uppslagsverk

Referensstatus och affärsmodeller
12.1   Referensstatus, innehåll och affärsmodeller. (JS)
rain room art
12.2   Rain room, Random international
koncernmiljö
12.3   Ägandets betydelse. (JS)
affärsmodeller i ett tidsperspektiv
12.4   Affärsmodeller i ett tids- och uppmärksamhetsperspektiv. (JS)
unbundling circles
12.5   Paketering och unbundling. (JS)
value of bundled parts - Johan Schlasberg
12.6   Servicekostnader och köpbenägenhet. (JS)
e-diderot
12.7   e-Diderot, modell för uppslagsverk. (JS)
fuzzy predictions
12.8   Fuzzy predictions. (JS)

13Affärsmodellers tysta gränser

old japanese map
13.1   Japansk karta (1687)
the new yorker-steinberg
13..2   The New Yorker, S. Steinberg (1976)
The Image K. Boulding
13.3   The Image, K. Boulding (1956)

14Affärsmodeller och transparens

Transparens
14.1   Grader av transparens (JS)

15NE och marknadsföringslagen

NE reklam
15.1   NE och marknadsföringslagen. (JS)
NE reklam
15.2   Reklamtext på ne.se 2019.09.03
NE reklam
15.3   Reklamtext på ne.se 2020.03.03
NE reklam
15.4   Reklamtext på ne.se 2019.10.18
NE reklam
15.5   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam
15.6   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam
15.7   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
NE reklam
15.8   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
NE reklam
15.9   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
KO anmälan
15.10   KO-anmälan. Konsumentverkets diarium 2020.10.29

16Om NE Nationalencyklopedin AB

digitala böcker - image by Johan Schlasberg
16.1   Mot en digital framtid. (JS)
NE Nationalencyklopedin
16.2   Ägare av NE. (JS)
flaska
16.3   NE: produktion och försäljning av sprit. (JS)
Bra Böcker AB
16.4   Ett namn men två organisationsnummer. (JS)
16.5   Bra Böcker AB i likvidation 2000. (JS)

17NE: abonnemang - vem?

17.1   Öppen modell för mer vetande. (JS)
17.2   NE reklam för privatpersoner 2018. (JS)
17.3   Delstudier om bolaget NE och uppslagsverket NE. (JS)

18NE: statistik och prismodell

IP och statistik
18.1   IP-adresser och användarstatistik. (JS)
statistik
18.2   Internationell statistikvalidering.

19Jämförelse NE och Wikipedia

NE reklam
19.1  NE eller Wikipedia i skolan. (JS)
användning av NE
19.2   Användning av NE efter skoltiden. Remix, (JS)
ne och wikipedia
19.3   Data vid utvärdering NE och Wikipedia. (JS)

20Store Norske Leksikon - jämförelse

Store Norske Leksikon
20.1   Store Norske Leksikon
SEP
20.2   Stanford encyclopedia of philosphy. Logo.

21Vem skriver i NE?

Uppdateringsskuld
21.1  Uppdateringsskuld i uppslagsverk. (JS)

22Nya uppslagsord 2018 i NE

nya uppslagsord i NE
22.1   NE lista med nya ord. (Hämtat av JS)

23Referensstatus på bibliotek

Databaser
23.1   Köpta och fria databaser på bibliotek. (JS)
Library use report from OCLC
23.2   Bibliotek för vem?

24Studier om NE: sammanfattning

analyser av uppslagsverket NE
24.1   Studier om bolaget och uppslagsverket NE. (JS)

25Ekosystem för forskningskommunikation

forskningskommunikation och marknadsföring - by Johan Schlasberg
25.1   Modell för forskningskommunikation. (JS)
excellence and impact of research - by Johan Schlasberg
25.2   Modell för forskning och impact. (JS)
3D vektor
25.3   3D vektorer för impact. (Geogebra.org)

26Ekosystem för avhandlingar

26.1   Situationsbaserad modell för avhandlingsformat. (JS)

27Ekosystem för webbavhandlingar

Timing
27.1   Timing is (everything)
Betalväggar
27.2   Betalväggar

28Uppslagsverk

från böcker till bitar
28.1   Uppslagsverkens resa. (Remix JS)
Uppslagsverk 1980
28.2   Uppslagsverk då. (Remix JS)
Digitala uppslagsverk
28.3   Uppslagsverk då och nu. (Remix JS)
Ephraim Chambers Cyclopedia
28.4   Chambers Cyclopedia 1728
Encyclopedie
28.5   Diderot:s Encyclopédie, 1751-72.

29Läromedel i skolan och uppslagsverk

Arcimboldo - bibliotekarien
29.1   Arcimboldo - bibliotekarien, (1566)
Closed model - Johan Schlasberg
29.2   Sluten modell för mer vetande, (JS)
användning av NE
29.3   NE efter skoltiden. Efter 'Linus på linjen'. (JS)
Open model - Johan Schlasberg
29.4   Öppen modell för mer vetande, (JS)

30Bolags rätta ägare

30.1   Ägarnivåer. (JS)
30.2   Ägandets betydelse. (JS)

31Sammanfattning


32English summary


33255 Referenser


34100+ Figurer och bilder


100Kommentarer

Vanliga frågor
35.1   Kommentarer. (JS)

101Vanliga frågor (FAQ)


102Blogg om avhandlingen

Publicerades: maj 2020.   
Uppdaterad senast: 3 juli 2022

Referenser ← 33
Figurer och bilder
→ 100 KommentarerIngår i Johan Schlasbergs avhandling
'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar'

12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.6).

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/