Figurer och bilder i avhandlingen

Avhandlingens 100+ illustrationer, figurer och konstverk är här sorterade efter kapitel. Mer än 50 av dessa har gjorts av Johan Schlasberg, anges som (JS). Alla har en länk till respektive stycke i kapitlet. Några mindre illustrationer (symboler) förklaras i Läsanvisningen (Kap. 1).

Alla kapitel

Kapitel:  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    32    33    34    100    101    102

Visuell kommunikation

Bilder av olika slag är både ett sätt att illustrera en tankefigur, ett argument och en del vid skapandet av texten 'Visualizing Our Way through Theory Building' (Ravasi, 2017). Vissa bilder kan ses som en sammanfattning av en text utöver att de bidrar med en mer intressant och varierad läsupplevelse. De visuella elementen är en viktig del i avhandlingens kommunikationsstrategi.

0Förord

metafor för avhandling och tjänsten BiBB
0.1   Nicolas de Stael - två båtar som modell för avhandlingen
QR-kod
0.2   QR-kod på Thesis card. Leder till startsidan (JS)
site navigation grid
0.3   Navigeringsmodell på en sajt. (JS)
Jonas Bohlin. Källemo
0.4  Avhandling som körkort eller gesällprov.
Digitala uppslagsverk
0.5   Uppslagsverkens resa till e-Diderot. Remix. (JS)

1Läsanvisning

Delning av innehåll
1.1   Delning av innehåll. (Google)
qr-kod till avhandlingens startsida
1.2   Delning via QR-kod i en mobil
kvalitetsnivåer
1.3   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)
Referensstatus,  affärsmodeller och ekosystem
1.4  Referensstatus, affärsmodeller och ekosystem. (JS)
Sökning via Google
1.5   Sökning på sajten via Google. (JS)

2Start och forskningsfrågor

2.1  QR-kod till avhandlingens startsida. (JS)
kvalitetsnivåer
2.2   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)
Referensstatus,  affärsmodeller och ekosystem
2.3  Referensstatus, affärsmodeller och ekosystem. (JS)
Affärsmodeller och ekosystem
2.  Business Models Dynamics
BMI-matrix - J Schlasberg
2.5   Generella och situationella faktorer. (JS)
Teknologi, forskningskommunikation och organisation
2.6   Teknologi, forskningskommunikation och organisation (JS)

3Innehåll


4Kunskapsutveckling i avhandlingar

noland remix
4.1   Forskningscirklar. Remix (JS)
Magritte - Golconde
4.2   René Magritte, Golconde, 1953
remix magritte-golconde
4.3   Remix av Golconde, 2015 (JS)
new Horizon cover
4.4   New Horizon
4.5   UK Research and Innovation (UKRI) logo
Forskningsekvation
4.6   Forskningekvation (JS)
Free iPad image by David Hockney
4.7   Nattlampa. free iPad image by David Hockney
Teknologi, forskningskommunikation och organisation
4.8   Teknologi, forskningskommunikation och organisation (JS)

5Avhandlingens bidrag

case matrix
5.1   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)

6Forskningsmetoder

forskning och effektivitet
6.1  Forskningsskuld
science triangle galtung
6.2  The science triangle, J. Galtung (1975)
research triangle schlasberg
6.3   The science tethraeder. (JS) (2018)
IBM THINK
6.4   IBM motto, T. J. Watson (1911)
Apple Think different
6.5   Apple kampanj (1997 - )

7Case impact studies

case matrix
7.1   Fallstudier och forskningsfrihet. (JS)

8Referensstatus

referensstatus som nav
8.1   Referensstatus som nav, (JS)
Lewis book
8.2   Influence of authority, G. C. Lewis (1849)
spridningsform
8.3   Spridningsmodell för referensstatus, (JS)
Lärarförbundet
8b.1   Lärarförbundet byter reklamtext
bild på uppslagsverket NE
8b.2   Lärarförbundet byter reklamtext
LO - PLO
8b.3   LO byter reklamtext.

9Forskningskommunikationens ekosystem

forskningskommunikation och marknadsföring - by Johan Schlasberg
9.1   Forskningskommunikation. (JS)
excellence and impact of research - by Johan Schlasberg
9.2   Modell för forskning och påverkan. (JS)
3D vektor
9.3   3D vektorer för påverkan. (Geogebra.org)
Quest modell för forskningskommunikation
9.4   Quests modell för forskningskommunikation
VR-rapport om forskningskommunikation
9.5   VR-rapport 2020 om forskningskommunikation
Rapport om ramverk för forskningskommunikation
9.6   Rapport om ramverk för forskningskommunikation. JS remix

10Ekosystem och affärsmodeller

strand
10.1   Vågor av forskning. Remix. (JS)
Affärsmodeller och ekosystem
10.2  Business Models Dynamics
forskning och effektivitet
10.3  Forskningsskuld
bmi-matrix
10.4   Generellt versus situationellt. (JS)
bmi-framework
10.5   Ramverk för BMI
bmi-framework
10.6   Konceptuell modell av BMI
From vision to business model innovation
10.7   Forskningens specialisering (JS)

11Affärsmodeller för uppslagsverk

Referensstatus och affärsmodeller
11.1   Referensstatus, innehåll och affärsmodeller. (JS)
rain room art
11.2   Rain room, Random international
koncernmiljö
11.3   Ägandets betydelse. (JS)
affärsmodeller i ett tidsperspektiv
11.4   Affärsmodeller i ett tids- och uppmärksamhetsperspektiv. (JS)
unbundling circles
11.5   Paketering och unbundling. (JS)
value of bundled parts - Johan Schlasberg
11.6   Servicekostnader och köpbenägenhet. (JS)
e-diderot
11.7   e-Diderot, modell för uppslagsverk. (JS)

12Affärsmodellers tysta gränser

old japanese map
12.1   Japansk karta (1687)
the new yorker-steinberg
12..2   The New Yorker, S. Steinberg (1976)
The Image K. Boulding
12.3   The Image, K. Boulding (1956)

13Affärsmodeller och transparens

Transparens
13.1   Grader av transparens (JS)

14Bolags rätta ägare

14.1   Ägarnivåer. (JS)
14.2   Ägandets betydelse. (JS)

15NE och marknadsföringslagen

NE reklam
15.1   NE och marknadsföringslagen. (JS)
NE reklam
15.2   Reklamtext på ne.se 2019.09.03
NE reklam
15.3   Reklamtext på ne.se 2020.03.03
NE reklam
15.4   Reklamtext på ne.se 2019.10.18
NE reklam
15.5   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam
15.6   Reklamtext på ne.se 2020.02.29
NE reklam
15.7   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
NE reklam
15.8   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
NE reklam
15.9   Reklamtext på ne.se 2020.09.09
KO anmälan
15.10   KO-anmälan. Konsumentverkets diarium 2020.10.29

16Om NE Nationalencyklopedin AB

digitala böcker - image by Johan Schlasberg
16.1   Mot en digital framtid. (JS)
NE Nationalencyklopedin
16.2   Ägare av NE. (JS)
flaska
16.3   NE: produktion och försäljning av sprit. (JS)
Bra Böcker AB
16.4   Ett namn men två organisationsnummer. (JS)
16.5   Bra Böcker AB i likvidation 2000. (JS)

17NE: abonnemang - vem?

17.1   Öppen modell för mer vetande. (JS)
17.2   NE reklam för privatpersoner 2018. (JS)
forskning om NE
17.3   Delstudier om bolaget NE och uppslagsverket NE. (JS)

18NE: statistik och prismodell

IP och statistik
18.1   IP-adresser och användarstatistik. (JS)
statistik
18.2   Internationell statistikvalidering.

19Jämförelse NE och Wikipedia

NE reklam
19.1  NE eller Wikipedia i skolan. (JS)
användning av NE
19.2   Användning av NE efter skoltiden. Remix, (JS)
ne och wikipedia
19.3   Data vid utvärdering NE och Wikipedia. (JS)

20Store Norske Leksikon - jämförelse

Store Norske Leksikon
20.1   Store Norske Leksikon
SEP
20.2   Stanford encyclopedia of philosphy. Logo.

21Vem skriver i NE?

Uppdateringsskuld
21.1  Uppdateringsskuld i uppslagsverk. (JS)

22Nya uppslagsord 2018 i NE

nya uppslagsord i NE
22.1   NE lista med nya ord. (Hämtat av JS)

23Referensstatus på bibliotek

Databaser
23.1   Köpta och fria databaser på bibliotek. (JS)
Library use report from OCLC
23.2   Bibliotek för vem?

24Forskning om NE: sammanfattning

forskning om uppslagsverket NE
24.1   Forskning om uppslagsverket NE. (JS)

25Webbavhandlingar - ett nytt format

25.1   Webbavhandling (JS)
kvalitetsnivåer
25.2   Tre samverkande kvalitetsnivåer för en webbavhandling. (JS)
html och css
25.3   Språk för avhandlingar (JS)
w3c
25.4   World Wide Web Consortium (W3C).
drivkrafter
25.4   Drivkrafter och 'ease of use'. (JS)
25.5  Om 'Thesis cards'. QR-kod till avhandlingens startsida. (JS)
25.6   Historia och Framtid. (JS)

26Tre ekosystem för avhandlingar

26.1   Situationsbaserad modell för avhandlingsformat. (JS)

27Ekosystem för webbavhandlingar

Timing
27.1   Timing is (everything)
Betalväggar
27.2   Betalväggar

28Uppslagsverk: historia och framtid

från böcker till bitar
28.1   Uppslagsverkens resa till e-Diderot. (Remix JS)
Uppslagsverk 1980
28.2   Uppslagsverk då. (Remix JS)
Digitala uppslagsverk
28.3   Uppslagsverk då och nu. (Remix JS)
Ephraim Chambers Cyclopedia
28.4   Chambers Cyclopedia 1728
Encyclopedie
28.5   Diderot:s Encyclopédie, 1751-72.

29Ny modell för uppslagsverk: e-Diderot

Baskrav för digitala uppslagsverk
29.1   Upslagsverkens resa till e-Diderot. Remix. (JS)
trovärdighet och transformation
29.2   Trovärdighet som valuta. (JS)

30Läromedel i skolan och uppslagsverk

Arcimboldo - bibliotekarien
30.1   Arcimboldo - bibliotekarien, (1566)
Closed model - Johan Schlasberg
30.2   Sluten modell för mer vetande, (JS)
användning av NE
30.3   NE efter skoltiden. Efter 'Linus på linjen'. (JS)
Open model - Johan Schlasberg
30.4   Öppen modell för mer vetande, (JS)

31Sammanfattning

Referensstatus,  affärsmodeller och ekosystem
31.1  Referensstatus, affärsmodeller och ekosystem. (JS)
Affärsmodeller och ekosystem
31.2  Business Models Dynamics
kvalitetsnivåer
31.3   Tre samverkande kvalitetsnivåer i en webbavhandling. (JS)

32English summary


33266 Referenser


34100+ Figurer och bilder


100Kommentarer

Vanliga frågor
35.1   Kommentarer. (JS)

101Vanliga frågor (FAQ)


102Blogg om avhandlingen

Publicerades: maj 2020.   
Uppdaterad senast: 4 november 2022

Referenser ← 33
Figurer och bilder
→ 100 Kommentarer12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.3).

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/