Avhandling i företagsekonomi    
Johan Schlasberg


Innehåll

3.1Innehåll

 1.  Förord (9 sid. 15 min)
 2. 0.0 Introduktion
 3. 0.1 Kunskapsutveckling i avhandlingar
 4. 0.2 Avhandlingens två huvudteman
 5. 0.3 Avhandlingens kommunikationsstrategi
 6. 0.4 Navigering och nivåer
 7. 0.5 Tvärvetande och kreativitet
 8. 0.6 Referensstatus och affärsmodeller
 9. 0.7 Avhandling och early adopter
 10. 0.8 En avhandling är inte ett "körkort"
 11. 0.9 Forskning och entreprenörskap
 12. 0.10 Om Johan Schlasberg
 13. 0.11 Tack
 14. Läsanvisning (5 sid. 8 min)
 15. 1.1Fem spår - Välj efter intresse
 16. 1.1.1 För bedömare av vetenskaplighet och bidrag
 17. 1.1.2 För intresserade av forskningskommunikation
 18. 1.1.3 Om uppslagsverk: historia och framtid
 19. 1.1.4 För intresserade av nya affärsmodeller
 20. 1.1.5 För lärare i högskolevärlden
 21. 1.2 Navigeringstecken och och förkortningar
 22. 1.3 Delning av sida i avhandlingen
 23. 1.4 Tillfälliga texter och 'extra' kapitel
 24. 1.5 Sök på sajten
 25. 1.6 Arkiv bakom lösenord
 26. 1.7 Om sajten
 27. Avhandlingens start och forskningsfrågor (3 sid. 7 min)
 28. 2.1 Introduktion
 29. 2.2 Tre centrala bilder i avhandlingen
 30. 2. Forskningsfrågor
 31. Innehållsförteckning (8 sid. 10 min)
 32. 3.1 Innehållsförteckning 34 kapitel med ≈300 underrubriker
 33. Kunskapsutveckling i avhandlingar (9 sid. 14 min)
 34. 4.1 Introduktion
 35. 4.2 Från forskning till vetenskap
 36. 4.2.1 Den kollegiala konversationen
 37. 4.2.2 Vetenskapens långsamhet
 38. 4.2.3 Vetenskap och teknologi
 39. 4.2.4 Att utveckla sin vetenskapliga röst
 40. 4.2.5 Kreativitet och vetenskaplighet
 41. 4.3 Forskningens stilar
 42. 4.3.1 Samexistens av olika stilar
 43. 4.4 Den illusoriska formatneutraliteten
 44. 4.5 Teoretiska perspektiv och teori
 45. 4.5.1 Språkutveckling
 46. 4.6 Metodutveckling
 47. 4.7 Intressanta data
 48. 4.8 Språk och bilder
 49. 4.8.1 Visualisering
 50. 4.9 Kris i managementforskningen och bristen på nytänkander
 51. Avhandlingens bidrag (9 sid. 15 min)
 52. 5.1 Introduktion
 53. 5.2 Konversationer
 54. 5.3 Bidragens sex kategorier
 55. 5.3.1 Teorbildning
 56. 5.3.2 Forskningsmetoder
 57. 5.3.3 Format och forskningskommunikation
 58. 5.3.4 Unika data om bolaget och uppslagsverket NE
 59. 5.3.5 Företag och organisationer
 60. 5.3.6 Samhälle och lärande
 61. 5.4 Begränsningar, vidare forskning och aktiviteter
 62. Forskningsmetoder (7 sid. 12 min)
 63. 6.1 Introduktion
 64. 6.2 Tvärvetenskapliga ansatser
 65. 6.3 Tidigare forskning & effektivitet
 66. 6.4 Normativ forskning
 67. 6.5 Normativa modellen e-Diderot
 68. 6.6 Longitudinell metod
 69. 6.7 Om återföring av fakta - "Facts effect"
 70. 6.8 Studiers reproducerbarhet
 71. 6.9 Reflexivt och annat tänkande
 72. Webbavhandlingar - ett nytt format (7 sid. 12 min)
 73. 7.1 Introduktion
 74. 7.2 Tre kvalitetsnivåer i webbavhandlingar
 75. 7.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 76. 7.4 Möjligheter i en webbavhandling
 77. 7.5 Från många experiment till nytt ekosystem
 78. 7.6 Strukturfrågor för webbavhandlingar
 79. 7.6.1 Ett CMS-r för avhandlingsproduktion
 80. 7.7 Konkurrens mellan ekonomihögskolor
 81. Case Impact Studies (7 sid. 11 min)
 82. 8.1 Samverkan
 83. 8.2 Fallstudier med villkor
 84. 8.3 Analyser från utsidan
 85. 8.4 Case Impact Studies (CIS)
 86. 8.5 Har företag nytta av CIS?
 87. 8.6 CIS och NE:s reaktioner
 88. 8.7 Konsekvenser av Case Impact Studies
 89. 8.8 Forskaren som influencer
 90. 8.9 Case Impact Studies i framtiden
 91. Referensstatus (6 sid. 10 min) - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 92. 9.1 Introduktion
 93. 9.2 Kognitiv auktoritet
 94. 9.3 Social epistemologi
 95. 9.3.1 Epistemisk närhet
 96. 9.4 Kulturellt kapital
 97. 9.5 Vetenskaplighet som referensstatus
 98. 9.6 Referensstatus och rang
 99. 9.6.1 Återforing av fakta. "Facts effect"
 100. 9.7 Referensstatusens föränderlighet
 101. 9.8 Referensstatus och affärsmodeller
 102. 9.9 Strategi för ökad referensstatus
 103. Ny modell för uppslagsverk (6 sid. 8 min) - e-Diderot
 104. 10.1 Affärsmodeller för uppslagsverk
 105. 10.2 Trovärdighet som valuta
 106. 10.3 Baskrav i e-Diderot - en normativ modell
 107. 10.3.1 Transparens
 108. 10.3.2 Fritt för alla
 109. 10.3.3 Författarinformation
 110. 10.3.4 Datum och uppdatering
 111. 10.3.5 Referenser
 112. 10.3.6 Interna och externa länkar
 113. 10.3.7 Metadiskussion
 114. 10.4 Strategiska faktorer
 115. 10.4.1 Webbnivå
 116. 10.4.2 Innehåll
 117. 10.4.3 Volym
 118. 10.4.4 Ägande och affärsmodell
 119. 10.5 Framstegens tillbakablickande
 120. 10.6 Fakta och kommentarer
 121. Forskningslitteratur om Affärsmodeller (7 sid. 12 min)
 122. 11.1 Introduktion
 123. 11.2 Litteraturen och mitt fokus
 124. 11.3 Litteratur och forskningsluckor
 125. 11.4 Om forskningsluckor och mer
 126. 11.5 Wirtz et al. om BMI
 127. 11.6 Från vision till BMI
 128. 11.7 Affärsmodeller och entreprenörskap
 129. 11.8 Digitala affärsmodeller
 130. Affärsmodeller för uppslagsverk (9 sid. 14 min)
 131. 12.1 Introduktion
 132. 12.2 Omvärldsfaktorer av paradigmkaraktär
 133. 12.3 Förståelsehorisont
 134. 12.4 Historia som val
 135. 12.5 Ägarmiljöns betydelse
 136. 12.6 Uppslagsverk & affärsmodeller
 137. 12.6.1 Affärsmodellers uppdateringsfrekvens
 138. 12.7 Uppslagsverk i paketförsäljning
 139. 12.7.1 Läromedel och uppslagsverk
 140. 12.8 Modeller för uppslagsverk och e-Diderot
 141. 12.9 Prediktioner
 142. 12.9.1 Prediktion i företagsekonomi
 143. 12.9.2 Prediktioner om uppslagsverk
 144. 12.9.3 Prediktioner om NE
 145. 12.10 Diskussion
 146. Affärsmodellers tysta gränser (6 sid. 9 min)
 147. 13.1 Definition
 148. 13.2 Ordval och semantik
 149. 13.3 Kartor och modeller
 150. 13.4 Kartor och makt
 151. 13.5 Mentala kartor
 152. 13.6 Affärsmodellers tysta gränser
 153. 13.7 Antecipatorisk socialisation
 154. 13.8 Konstruktivt tvivel
 155. 13.9 Affärsmodell som story
 156. 13.10 Tysta gränser och NE
 157. Affärsmodeller och transparens (3 sid. 4 min)
 158. 14.1 Transparens - intro
 159. 14.2 Viktig?
 160. 14.3 Fakta som vapen
 161. NE och marknadsföringslagen (8 sid. 12 min) - NE bryter mot lagen!
 162. 15.1 Introduktion
 163. 15.2 Studiens frågor och bakgrund
 164. 15.3 Marknadsföringen av NE
 165. 15.4 Marknadsföringslagen
 166. 15.5 Marknadsdomstolen om "främst"
 167. 15.6 Vetenskapliga principer och objektivitet
 168. 15.7 Studier om innehållet i NE
 169. 15.8 NE om sin marknadsföring
 170. 15.9 KO-anmälan av NE Sverige AB
 171. 15.10 Diskussion
 172. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB (8 sid. 12 min) - om bolaget NE
 173. 16.1 Studiens frågor och bakgrund
 174. 16.2 Från uppslagsverk till läromedel
 175. 16.3 Referensstatus som affärsmodell - grunden för marknadsföringen av NE
 176. 16.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher inkl. vodka
 177. 16.5 NE - en lönsamhetsanalys
 178. 16.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 179. 16.7 Är NE Sverige lönsamt?
 180. 16.8 Bolaget NE i framtiden
 181. 16.9 Diskussion
 182. NE abonnemang - vem // 56 (19%) av 290 bibliotek (4 sid. 5 min)
 183. 17.1 Forskningsfråga
 184. 17.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 185. 17.3 Kommuner
 186. 17.4 Universitet
 187. 17.5 Företag
 188. 17.6 Privatpersoner
 189. 17.7 Läromedel och uppslagsverk
 190. 17.8 Diskussion
 191. NE statistik och kundservice (8 sid. 10 min) - Brister i statistik och NE-service.
 192. 18.1 Studiens frågor och bakgrund
 193. 18.2 NE:s statistikservice
 194. 18.3 NE-användning
 195. 18.4 IP-adresser och statistik
 196. 18.5 NE:s prismodell
 197. 18.6 Kostnad per sidvisning
 198. 18.7 Statistik Counter - internationell standard
 199. 18.8 Uppföljning av studien
 200. 18.9 Diskussion
 201. Jämförelse NE och Wikipedia (6+19 sid. 12 min) - Sveriges första forskningstudie
 202. 19.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 203. 19.1 Forskningsfrågor
 204. 19.2 Metodfrågor
 205. 19.3 Faktorer, att in- eller exkludera - mer än värderingar?
 206. 19.4 Urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 207. 19.5 Resultat i tabellformat
 208. 19.6 Diskussion
 209. 19.7 Jämförelse av 150 ord - längd, författare, referenser, uppdatering
 210. Store Norske Leksikon (5 sid. 7 min) - en jämförelse med NE och BiBB
 211. 20.1 Introduktion
 212. 20.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 213. 20.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 214. 20.4 Uppslagsverket Finland
 215. 20.5 Lärdomar för digital transformation
 216. 20.6 Ett svenskt perspektiv
 217. 20.7 Jämförelse SNL, NE och BiBB
 218. 20.8 Resultat av jämförelsen
 219. 20.9 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 220. 20.10 Wikipedia
 221. Vem skriver i NE? (5 sid. 4 min) - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 222. 21.1 Studiens frågor och bakgrund
 223. 21.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 224. 21.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 225. 21.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namngivna författare 2019
 226. 21.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 227. 21.4 Diskussion
 228. Nya uppslagsord i NE (5 sid. 6 min) 12 månader - 246 nya ord
 229. 22.1 Resultat
 230. 22.2 Studiens frågor och bakgrund
 231. 22.3 Forskningsmetodik
 232. 22.4 Nya ord i NE
 233. 22.5 Diskussion
 234. 22.6 NE:s nya 'Notismodell'
 235. Referensstatus på bibliotek (4 sid. 7 min) - + om bibliotekens text om NE
 236. 23.1 Introduktion
 237. 23.2 Studie 1: folkbibliotekens databaser
 238. 23.3 Resultat av databasanalysen
 239. 23.3 Biblioteken om NE
 240. 23.4 Studie 2: presentationen av NE på biblioteken
 241. 23.5 Bibliotekens texter om NE
 242. 23.6 Resultat
 243. 23.7 Diskussion
 244. Studier om NE (3 sid. 5 min) - intro till alla NE-studier
 245. 24.0 Introduktion
 246. 24.1 NE och marknadsföringslagen
 247. 24.2 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 248. 24.3 Om NE Nationalencyklopedin AB
 249. 24.4 Bolaget NE:s kunder
 250. 24.5 NE:s författare och innehåll
 251. 24.6 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 252. 24.7 Bristande statistik - och brister i statistiken
 253. Bolags rätta ägare (4 sid. 6 min) - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 254. 25.1 Introduktion
 255. 25.2 Koncernperspektivet
 256. 25.3 Dotterbolagsperspektivet
 257. 25.4 Synergimatris
 258. 25.5 Socioemotionellt värde (SEW)
 259. 25.6 Rätt ägare av uppslagsverk
 260. 25.7 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 261. 25.8 Rätt ägare av SNL
 262. 25.9 Diskussion
 263. Ekosystem för avhandlingar (10 s. 12 min.)
 264. 26.1 Introduktion
 265. 26.2 Vad är ett ekosystem?
 266. 26.2.1 Ekosystem i företagsekonomisk forskning
 267. 26.3 Ett ekosystems bredd och täthet
 268. 26.3.1 Tre ekosystem för avhandlingar
 269. 26.4 Ekosystem för tryckta avhandlingar
 270. 26.4 Ekosystem för Pdf
 271. 26.4.1 Studie om avhandlingsregler
 272. 26.5 Olästa avhandlingar
 273. 26.5.1 Problemets lösning
 274. 26.7 Ekosystem för webbavandlingar
 275. 26.8 Jämförelse av avhandlingsformat
 276. (26b) Avhandlingsformat i Sverige (3 s. 4 min.)
 277. 26b.1 Studie och bakgrund
 278. 26b.2 Aktuella avhandlingsregler
 279. 26b.3 Resultat i tabellformat
 280. 26b.4 Sammanfattning av tabelldata
 281. 26b.5 Externa kommentarer
 282. 27.6 Frågor och invandningar Ja, men ...
 283. 26b.7 Om förändring av universitet och avhandlingens epilog
 284. Ekosystem för webbavhandlingar (3 s. 4 min.)
 285. Uppslagsverk (6 sid. 9 min) - historia och framtid
 286. 28.1 Introduktion
 287. 28.2 Vad menar vi med uppslagsverk?
 288. 28.3 Uppslagsverkens auktoritet
 289. 28.4 Uppdateringsskuld
 290. 28.5 Wikipedia firar 20 år
 291. 28.6 Intressenter 1980 - SOU 1980:26
 292. 28.7 Nytt uppslagsverk 2020 - 2030
 293. 28.8 Uppslagsverkens äldre historia
 294. 28.9 Forskare om uppslagsverk
 295. Läromedel i skolan och uppslagsverk (5 sid. 7 min) - som fri stödfunktion
 296. 29.1 Introduktion
 297. 29.2 Läromedel i skolvärlden
 298. 29.2.1 Öppen modell för läromedel
 299. 29.2.2 Sluten modell för läromedel
 300. 29.3 Det livslånga lärandet
 301. 29.4 Affärsmodeller för digitala läromedel
 302. Forskningskommunikation och påverkan (7 sid. 10 min)
 303. 30.1 Introduktion
 304. 30.2 Läsartid
 305. 30.3 Forskning och journalistik
 306. 30.4 Strategisk kommunikation
 307. 30.5 Högskolans samverkansuppgift
 308. 30.6 Forskningskommunikation och uppslagsverk
 309. 30.7 Avhandlingens kommunikationsstrategi
 310. 30.8 Påverkan i tid och rum
 311. 30.9 Påverkan och kostnader
 312. 30.10 Managementforskning i kris
 313. 30.11 Min avhandlings påverkan
 314. Sammanfattning (3 sid. 4 min)
 315. 31.1 Introduktion
 316. 31.2 Forskningsfrågor
 317. 31.3 Två centrala bilde
 318. 31.4 Tre kapitel om webbavhandlingar
 319. 31.5 Avhandlingens bidrag
 320. Summary of my thesis (1 p.. 1 min)
 321. Referenser (10 sid. 5 min) - 245 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 322. 33.1 Artiklar och böcker
 323. 33.2 Encyklopedier och databaser
 324. 33.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 325. 33.4 Bloggar och sociala medier
 326. 33.5 Organisationer
 327. 33.6 Tidskrifter
 328. 33.7 Videos och poddar
 329. 33.8 Diverse länkar
 330. 33.9 Några andra man kan lära sig av
 331. Figurer och bilder (26 sid. 7 min) - 100+ figurer, bilder och diagram

 1. Kommentarer (3 sid. 3 min) Ingår ej i avhandlingen
 2. 100.1 Om avhandlingen
 3. 100.2 Om avhandlingsprocessen
 4. 100.3 Om avhandlingens impact
 5. Vanliga frågor (FAQ) och blogg (4 sid. 5 min) Ingår ej i avhandlingen
 6. 101.1 Vanliga frågor - FAQ
 7. 101.2 Blogg

Publicerades: 2016.   
Uppdaterad senast: 21 maj 2022

Start och forskningsfrågor← 2
Innehåll
→ 4 Kunskapsutveckling i avhandlingarIngår i Johan Schlasbergs avhandling
'Forskningskommunikation, webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.6).

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/