Avhandling i företagsekonomi


Innehåll

3.1Innehåll

 1. Förord (7 sid. 10 min)
 2. 0.0 Introduktion
 3. 0.1 Kunskapsutveckling i avhandlingar
 4. 0.2 Navigering och nivåer
 5. 0.3 Tvärvetande och kreativitet
 6. 0.4 Referensstatus och affärsmodeller
 7. 0.5 Avhandlingoch early adopter
 8. 0.6 En avhandling är inte ett "körkort"
 9. 0.7 Forskning och entreprenörskap
 10. 0.8 Om Johan Schlasberg
 11. 0.9 Tack
 12. Läsanvisning (4 sid. 4 min)
 13. 1.1 Sex spår -Välj efter inresse
 14. 1.2 Navigering och och förkortningr
 15. 1.3 Tre kvalitetsnivåer
 16. 1.4 En avhandling som en service
 17. 1.5 Sök på sajten
 18. 1.6 Arkiv bakom lösenord
 19. 1.7 Kommentarer, FAQ och blogg
 20. 1.8 Om sajten
 21. Avhandlingen - start (6 sid. 9 min)
 22. 2.1 Introduktion
 23. 2.2 Navigation och överblick
 24. 2.3 Min värdegrund
 25. 2.4 Forskningsfragor
 26. 2.5 Generella / situationella faktorer
 27. 2.6 Evidensprövning av uppslagsverk
 28. 2.7 Affärsmodeller och prediktioner
 29. Innehållsförteckning (8 sid. 10 min)
 30. 3.1 Innehållsförteckning 35 kapitel. ≈ 280 underrubriker
 31. Kunskapsutveckling i avhandlingar (9 sid. 14 min)
 32. 4.1 Kunskapsutveckling
 33. 4.1.1 Språkutveckling
 34. 4.1.2 Metodutveckling
 35. 4.1.3 Teoriutveckling
 36. 4.1.4 Andras lärande
 37. 4.1.5 Intressanta data
 38. 4.2 Vetenskaplig och teoretisk ram
 39. 4.3 Vetenskapliga stilar
 40. 4.4 Samexistens av olika ramar
 41. 4.5 Avhandlingens ramar och stil
 42. Forskningsfrågor och bidrag (6 sid. 10 min) - fyra huvudfrågor
 43. 5.1 Introduktion
 44. 5.2 Forskningsfrågor
 45. 5.3 Avhandlingens bidrag
 46. 5.4 Begränsningar och vidare forskning
 47. Forskningsmetoder (9 sid. 12 min)
 48. 6.1 Introduktion
 49. 6.2 Tvärvetenskapliga ansatser
 50. 6.3 Flerdimensionella studier
 51. 6.4 Tidigare forskning & effektivitet
 52. 6.5 Normativ forskning
 53. 6.6 Normativa modellen e-Diderot
 54. 6.7 Teknologi och format
 55. 6.8 Longitudinell metod
 56. 6.9 Om återföring av fakta - "Facts effect"
 57. 6.10 Studiers reproducerbarhet
 58. 6.11 Värdegrund, etik och framtid
 59. Webbavhandlingar - ett nytt format (11 sid. 18 min)
 60. 7.1 Introduktion
 61. 7.2 Möjligheter med webbavhandlingar
 62. 7.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 63. 7.4 Om att öka en avhandlings "findability"
 64. 7.5 Kommunikation och språk
 65. 7.6 En avhandlings impact
 66. 7.7 Ett Research Management System
 67. 7.8 Formella aspekter
 68. 7.9 Effektivare avhandlingsprocesser
 69. 7.10 En Pdf är en container"
 70. 7.11 Vem kan vi lära av?
 71. 7.12 Frågor om webbavhandlingar
 72. 7.13 Tre kvalitetsnivåer
 73. 7.14 Konkurrens mellan högskolor
 74. Case Impact Studies (7 sid. 11 min)
 75. 8.1 Samverkan
 76. 8.2 Fallstudier med villkor
 77. 8.3 Analyser från utsidan
 78. 8.4 Case Impact Studies (CIS)
 79. 8.5 Har företag nytta av CIS?
 80. 8.6 CIS och NE:s reaktioner
 81. 8.7 Konsekvenser av Case Impact Studies
 82. 8.8 Forskaren som influencer
 83. 8.9 Case Impact Studies i framtiden
 84. Referensstatus (7 sid. 10 min) - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 85. 9.1 Introduktion
 86. 9.2 Kognitiv auktoritet
 87. 9.3 Kulturellt kapital
 88. 9.4 Vetenskaplighet som referensstatus
 89. 9.5 Referensstatus och rang
 90. 9.6 Introduktion av fakta. Data-dialog.
 91. 9.7 Referensstatusens föränderlighet
 92. 9.8 Referensstatus och affärsmodeller
 93. 9b Tester av referensstatus (3 sid. 5 min)
 94. Ny modell för uppslagsverk (6 sid. 8 min) - e-Diderot
 95. 10.1 Affärsmodeller för uppslagsverk
 96. 10.2 Trovärdighet som valuta
 97. 10.3 Baskrav i e-Diderot - en normativ modell
 98. 10.3.1 Transparens
 99. 10.3.2 Fritt för alla
 100. 10.3.3 Författarinformation
 101. 10.3.4 Datum och uppdatering
 102. 10.3.5 Referenser
 103. 10.3.6 Interna och externa länkar
 104. 10.3.7 Metadiskussion
 105. 10.4 Strategiska faktorer
 106. 10.4.1 Webbnivå
 107. 10.4.2 Innehåll
 108. 10.4.3 Volym
 109. 10.4.4 Ägande och affärsmodell
 110. 10.5 Framstegens tillbakablickande
 111. 10.6 Fakta och kommentarer
 112. Forskningslitteratur om Affärsmodeller (7 sid. 12 min)
 113. 11.1 Introduktion
 114. 11.2 Litteraturen och mitt fokus
 115. 11.3 Litteratur och forskningsluckor
 116. 11.4 Om forskningsluckor och mer
 117. 11.5 Wirtz et al. om BMI
 118. 11.6 Från vision till BMI
 119. 11.7 Affärsmodeller och entreprenörskap
 120. 11.8 Digitala affärsmodeller
 121. Affärsmodeller för uppslagsverk (9 sid. 14 min)
 122. 12.1 Introduktion
 123. 12.2 Faktorer och situationer
 124. 12.2.1 Förståelsehorisont
 125. 12.2.2 Mönster och mätdata
 126. 12.2.3 Agilitet och iteration
 127. 12.3 Radikal förändring
 128. 12.4 Uppslagsverk & affärsmodeller
 129. 9.4.1 Paket och unbundling
 130. 12.5 Läromedel och uppslagsverk
 131. 12.6 Koncernmiljö och ägande
 132. 12.7 Prediktion
 133. 9.7.1 Prediktion i företagsekonomi
 134. 12.7.2 Prediktioner om uppslagsverk
 135. 12.7.3 Prediktioner om NE
 136. 12.8 Diskussion
 137. Affärsmodellers tysta gränser (6 sid. 9 min)
 138. 13.1 Definition
 139. 13.2 Ordval och semantik
 140. 13.3 Kartor och modeller
 141. 13.4 Kartor och makt
 142. 13.5 Mentala kartor
 143. 13.6 Affärsmodellers tysta gränser
 144. 13.7 Antecipatorisk socialisation
 145. 13.8 Konstruktivt tvivel
 146. 13.9 Affärsmodell som story
 147. 13.10 Tysta gränser och NE
 148. Affärsmodeller och transparens (3 sid. 4 min)
 149. 14.1 Transparens - intro
 150. 14.2 Viktig?
 151. 14.3 Fakta som vapen
 152. Bolags rätta ägare (3 sid. 4 min) - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 153. 15.1 Introduktion
 154. 15.2 Koncernperspektivet
 155. 15.3 Dotterbolagsperspektivet
 156. 15.4 Synergieffekter
 157. 15.5 Rätt ägare av uppslagsverk
 158. 15.6 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 159. 15.7 Rätt ägare av SNL
 160. 15.8 Rätt ägare av BiBB
 161. Impact av forskning (5 sid. 8 min)
 162. 16.1 Introduktion
 163. 16.2 Managementforskning i kris
 164. 16.3 Mer samhällsnytta
 165. 16.4 Impact i tid och rum
 166. 16.5 Impact och kostnader
 167. 16.6 Min avhandlings impact - ett flertal konkreta exempel
 168. NE och marknadsföringslagen (8 sid. 12 min) - NE bryter mot lagen!
 169. 17.1 Introduktion
 170. 17.2 Forskningsfrågor
 171. 17.3 Marknadsföringen av NE
 172. 17.4 Marknadsföringslagen
 173. 17.5 Marknadsdomstolen om "främst"
 174. 17.6 Vetenskapliga principer och objektivitet
 175. 17.7 Studier om innehållet i NE
 176. 17.8 NE om sin marknadsföring
 177. 17.9 KO-anmälan av NE Sverige AB
 178. 17.10 Diskussion
 179. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB (9 sid. 12 min) - om bolaget NE
 180. 18.1 Forskningsfrågor och bakgrund
 181. 18.2 Från uppslagsverk till läromedel
 182. 18.3 Referensstatus som affärsmodell - grunden för marknadsföringen av NE
 183. 18.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher inkl. vodka
 184. 18.5 NE - en lönsamhetsanalys
 185. 18.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 186. 18.7 Är NE Sverige lönsamt?
 187. 18.8 Bolaget NE i framtiden
 188. 18.9 Diskussion
 189. NE abonnemang - vem // 66 (23%) av 290 bibliotek (4 sid. 5 min)
 190. 19.1 Forskningsfråga
 191. 19.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 192. 19.3 Kommuner
 193. 19.4 Universitet
 194. 19.5 Företag
 195. 19.6 Privatpersoner
 196. 19.7 Läromedel och uppslagsverk
 197. 19.8 Diskussion
 198. NE statistik och kundservice (8 sid. 10 min) - Brister i statistik och NE-service.
 199. 20.1 Statistik
 200. 20.2 NE:s statistikservice
 201. 20.3 NE-användning
 202. 20.4 IP-adresser och statistik
 203. 20.5 NE:s prismodell
 204. 20.6 Kostnad per sidvisning
 205. 20.7 Statistik Counter - internationell standard
 206. 20.8 Uppföljning av studien
 207. 20.9 Diskussion
 208. Jämförelse NE och Wikipedia (6+19 sid. 12 min) - Sveriges första forskningstudie
 209. 21.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 210. 21.1 Forskningsfrågor
 211. 21.2 Metodfrågor
 212. 21.3 Faktorer, att in- eller exkludera - mer än värderingar?
 213. 21.4 Urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 214. 21.5 Resultat i tabellformat
 215. 21.6 Diskussion
 216. 21.7 Jämförelse av 150 ord - längd, författare, referenser, uppdatering
 217. Store Norske Leksikon (5 sid. 7 min) - en jämförelse med NE och BiBB
 218. 22.1 Introduktion
 219. 22.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 220. 22.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 221. 22.4 Uppslagsverket Finland
 222. 22.5 Lärdomar för digital transformation
 223. 22.6 Ett svenskt perspektiv
 224. 22.7 Jämförelse SNL, NE och BiBB
 225. 22.8 Resultat av jämförelsen
 226. 22.9 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 227. 22.10 Wikipedia
 228. Vem skriver i NE? (5 sid. 4 min) - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 229. 23.1 Forskningsfrågor
 230. 23.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 231. 23.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 232. 23.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namgivna författare 2019
 233. 23.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 234. 23.4 Diskussion
 235. Nya uppslagsord i NE (5 sid. 6 min) 12 månader - 246 nya ord
 236. 24.1 Resultat
 237. 24.2 Forskningsfråga
 238. 24.3 Forskningsmetodik
 239. 24.4 Nya ord i NE
 240. 24.5 Diskussion
 241. 24.6 NE:s nya 'Notismodell'
 242. NE:s referensstatus på bibliotek (2 sid. 3 min) - om bibliotekens text om NE
 243. 25.1 Biblioteken om NE
 244. 25.2 Tabelldata - resultat
 245. 25.3 NE ändrar sin marknadsföring
 246. 'Bibblan svarar', NE och Wikipedia (7 sid. 5 min) analys av svar med NE-länkar
 247. 26.1 Om 'Bibblan svarar'
 248. 26.2 Forskningsfrågor re betaltjänster
 249. 26.3 Resultat per månad
 250. 26.4 GDPR-aspekter
 251. 26.5 Diskussion - del 1
 252. 26.6 Tjänsten är beroende av Wikipedia
 253. 26.7 Forskningsfrågor re Wikipedia
 254. 26.8 Resultat och Diskussion - del 2
 255. Avhandlingsformat (9 s. 14 min.)
 256. 27.1 Forskningsfrågor och bakgrund
 257. 27.2 Regler för disputationsunderlag
 258. 27.3 Tre ekosystem för avhandlingar
 259. 27.4 Faktorer för avhandlingsformat
 260. 27.5 Förändringens drivkrafter
 261. 27.6 En avhandlings 'Findability'
 262. 27.7 Tabell
 263. 27.8 Resultat
 264. 27.9 Externa kommentarer
 265. 27.10 Aktiviteter för förändring
 266. 27.11 Diskussion
 267. Uppslagsverk (6 sid. 9 min)
 268. 28.1 Introduktion
 269. 28.2 Vem forskar om uppslagsverk
 270. 28.3 Uppslagsverkens auktoritet
 271. 28.4 Vad menar vi med uppslagsverk?
 272. 28.5 Intressenter 1980 - SOU 1980:26
 273. 28.6 Nytt uppslagsverk 2020 - 2030
 274. 28.7 Uppslagsverkens äldre historia
 275. Läromedel i skolan och uppslagsverk (5 sid. 7 min) - som fri stödfunktion
 276. 29.1 Introduktion
 277. 29.2 Uppslagsverk i skolvärlden
 278. 29.3 Det livslånga lärandet
 279. 29.4 Inköp av läromedel
 280. 29.5 NE och Wikipedia i skolan
 281. Studier om NE (3 sid. 5 min) - intro till alla NE-studier
 282. 30.0 Introduktion
 283. 30.1 NE och marknadsföringslagen
 284. 30.2 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 285. 30.3 Om NE Nationalencyklopedin AB
 286. 30.4 Bolaget NE:s kunder
 287. 30.5 NE:s författare och innehåll
 288. 30.6 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 289. 30.7 Bristande statistik - och brister i statistiken
 290. Sammanfattning (5 sid. 8 min)
 291. 31.1 Två huvudteman
 292. 31.2 Forskningsfrågor
 293. 31.3 Bidrag och resultat -
 294. 31.3.1 Ett bredare kunskapsperspektiv
 295. 31.3.2 Case impact studies -
 296. 31.3.3 Webbavhandlingar
 297. 31.3.4 Referensstatus och affärsmodeller
 298. 31.3.5 Affärsmodellers tysta gränser
 299. 31.3.6 e-Diderot - en normativ modell - för moderna uppslagsverk
 300. 31.3.7 Data om NE -
 301. 31.4 Impact av denna avhandling
 302. Summary of my thesis (5 sid. 8 min)
 303. 32.1 Two main themes
 304. 32.2 Research questions
 305. 32.3 Contributions and findings
 306. 32.3.1 A wider knowledge perspective
 307. 32.3.2 Case impact studies
 308. 32.3.3 Web theses
 309. 32.3.4 Reference status and business models
 310. 32.3.5 The tacit dimensions of business models
 311. 32.3.6 E-diderot - a normative model
 312. 32.3.7 Data about the NE encyclopedia
 313. 32.4 Impact
 314. Referenser (10 sid. 5 min) - 232 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 315. 33.1 Artiklar och böcker
 316. 33.2 Encyklopedier och databaser
 317. 33.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 318. 33.4 Bloggar och sociala medier
 319. 33.5 Organisationer
 320. 33.6 Tidskrifter
 321. 33.7 Videos och poddar
 322. 33.8 Diverse länkar
 323. 33.9 Några man kan lära sig av
 324. Figurer och bilder (26 sid. 7 min) - 90 figurer, bilder och diagram
 325. Kommentarer, Vanliga frågor (FAQ) och Blogg (4 sid. 7 min)
 326. 35.1 Kommentarer - Om avhandlingen
 327. 35.2 Kommentarer - Om avhandlingsprocessen
 328. 35.3 Kommentarer - Om avhandlingens impact
 329. 35.4 Vanliga frågor - FAQ
 330. 35.5 Blogg

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 27 oktober 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.
Feedback: 9 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - bibb.se/avhandling/innehall/