Avhandling i företagsekonomi  
(Johan Schlasberg)


Innehåll

3.1Innehåll

 1. Förord (6 sid. 12 min)
 2. 0.0 Introduktion
 3. 0.1 Kunskapsutveckling i avhandlingar
 4. 0.2 Avhandlingens två huvudteman
 5. 0.3 Avhandlingens kommunikationsstrategi
 6. 0.4 Navigering och nivåer
 7. 0.5 Tvärvetande och kreativitet
 8. 0.6 Referensstatus och affärsmodeller
 9. 0.7 Avhandling och early adopter
 10. 0.8 En avhandling är inte ett "körkort"
 11. 0.9 Forskning och entreprenörskap
 12. 0.10 Om Johan Schlasberg
 13. 0.11 Tack
 14. Läsanvisning (4 sid. 4 min)
 15. 1.1 Sex spår -Välj efter inresse
 16. 1.2 Navigering och och förkortningr
 17. 1.3 Tre kvalitetsnivåer
 18. 1.4 En avhandling som en service
 19. 1.5 Sök på sajten
 20. 1.6 Arkiv bakom lösenord
 21. 1.7 Tillfälliga texter
 22. 1.8 Kommentarer, FAQ och blogg
 23. 1.9 Om sajten
 24. Avhandlingens start och forskningsfrågor (4 sid. 7 min)
 25. 2.1 Introduktion
 26. 2.2 Forskningsfrågor
 27. 2.2.1 Kkunskapsutveckling i avhandlingar
 28. 2.3 Tre centrala bilder i avhandlingen
 29. 2.4 Data och modell för uppslagsverk
 30. Innehållsförteckning (8 sid. 10 min)
 31. 3.1 Innehållsförteckning 35 kapitel. ≈ 280 underrubriker
 32. Kunskapsutveckling i avhandlingar (9 sid. 14 min)
 33. 4.1 Kunskapsutveckling
 34. 4.2 Vetenskaplig och teoretisk ram
 35. 4.3 Vetenskapliga stilar
 36. 4.3.1 Samexistens av olika ramar
 37. 4.4 Den illusoriska formatneutraliteten
 38. 4.5 Teoriutveckling
 39. 4.5.1 Språkutveckling
 40. 4.5.2 Generellt-och-situationellt
 41. 4.6 Metodutveckling
 42. 4.7 Intressanta data
 43. 4.8 Forskningskommunikation
 44. Avhandlingens bidrag (6 sid. 10 min)
 45. 5.1 Introduktion
 46. 5.1.1 Teori och teoribildning
 47. 5.1.2 Forskningsmetoder
 48. 5.1.3 Format och forskningskommunikation
 49. 5.1.4 Unika data om bolaget och uppslagsverket NE
 50. 5.1.5 Företag och organisationer
 51. 5.1.6 Samhälle och lärande
 52. 5.2 Begränsningar, vidare forskning och aktiviteter
 53. Forskningsmetoder (7 sid. 12 min)
 54. 6.1 Introduktion
 55. 6.2 Tvärvetenskapliga ansatser
 56. 6.3 Tidigare forskning & effektivitet
 57. 6.4 Normativ forskning
 58. 6.5 Normativa modellen e-Diderot
 59. 6.6 Longitudinell metod
 60. 6.7 Om återföring av fakta - "Facts effect"
 61. 6.8 Studiers reproducerbarhet
 62. 6.9 Om managementforskning
 63. Webbavhandlingar - ett nytt format (7 sid. 12 min)
 64. 7.1 Introduktion
 65. 7.2 Tre kvalitetsnivåer i webbavhandlingar
 66. 7.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 67. 7.4 Möjligheter i en webbavhandling
 68. 7.5 Från många experiment till nytt ekosystem
 69. 7.6 Strukturfrågor för webbavhandlingar
 70. 7.6.1 Ett CMS-r för avhandlingsproduktion
 71. 7.7 Konkurrens mellan ekonomihögskolor
 72. Case Impact Studies (7 sid. 11 min)
 73. 8.1 Samverkan
 74. 8.2 Fallstudier med villkor
 75. 8.3 Analyser från utsidan
 76. 8.4 Case Impact Studies (CIS)
 77. 8.5 Har företag nytta av CIS?
 78. 8.6 CIS och NE:s reaktioner
 79. 8.7 Konsekvenser av Case Impact Studies
 80. 8.8 Forskaren som influencer
 81. 8.9 Case Impact Studies i framtiden
 82. Referensstatus (6 sid. 10 min) - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 83. 9.1 Introduktion
 84. 9.2 Kognitiv auktoritet
 85. 9.3 Social epistemologi
 86. 9.3.1 Epistemisk närhet
 87. 9.4 Kulturellt kapital
 88. 9.5 Vetenskaplighet som referensstatus
 89. 9.6 Referensstatus och rang
 90. 9.6.1 Återforing av fakta. "Facts effect"
 91. 9.7 Referensstatusens föränderlighet
 92. 9.8 Referensstatus och affärsmodeller
 93. 9.9 Strategi för ökad referensstatus
 94. Ny modell för uppslagsverk (6 sid. 8 min) - e-Diderot
 95. 10.1 Affärsmodeller för uppslagsverk
 96. 10.2 Trovärdighet som valuta
 97. 10.3 Baskrav i e-Diderot - en normativ modell
 98. 10.3.1 Transparens
 99. 10.3.2 Fritt för alla
 100. 10.3.3 Författarinformation
 101. 10.3.4 Datum och uppdatering
 102. 10.3.5 Referenser
 103. 10.3.6 Interna och externa länkar
 104. 10.3.7 Metadiskussion
 105. 10.4 Strategiska faktorer
 106. 10.4.1 Webbnivå
 107. 10.4.2 Innehåll
 108. 10.4.3 Volym
 109. 10.4.4 Ägande och affärsmodell
 110. 10.5 Framstegens tillbakablickande
 111. 10.6 Fakta och kommentarer
 112. Forskningslitteratur om Affärsmodeller (7 sid. 12 min)
 113. 11.1 Introduktion
 114. 11.2 Litteraturen och mitt fokus
 115. 11.3 Litteratur och forskningsluckor
 116. 11.4 Om forskningsluckor och mer
 117. 11.5 Wirtz et al. om BMI
 118. 11.6 Från vision till BMI
 119. 11.7 Affärsmodeller och entreprenörskap
 120. 11.8 Digitala affärsmodeller
 121. Affärsmodeller för uppslagsverk (9 sid. 14 min)
 122. 12.1 Introduktion
 123. 12.2 Omvärldsfaktorer av paradigmkaraktär
 124. 12.3 Förståelsehorisont
 125. 12.4 Historia som val
 126. 12.5 Ägarmiljöns betydelse
 127. 12.6 Uppslagsverk & affärsmodeller
 128. 12.6.1 Affärsmodellers uppdateringsfrekvens
 129. 12.7 Uppslagsverk i paketförsäljning
 130. 12.7.1 Läromedel och uppslagsverk
 131. 12.8 Modeller för uppslagsverk och e-Diderot
 132. 12.9 Prediktioner
 133. 12.9.1 Prediktion i företagsekonomi
 134. 12.9.2 Prediktioner om uppslagsverk
 135. 12.9.3 Prediktioner om NE
 136. 12.10 Diskussion
 137. Affärsmodellers tysta gränser (6 sid. 9 min)
 138. 13.1 Definition
 139. 13.2 Ordval och semantik
 140. 13.3 Kartor och modeller
 141. 13.4 Kartor och makt
 142. 13.5 Mentala kartor
 143. 13.6 Affärsmodellers tysta gränser
 144. 13.7 Antecipatorisk socialisation
 145. 13.8 Konstruktivt tvivel
 146. 13.9 Affärsmodell som story
 147. 13.10 Tysta gränser och NE
 148. Affärsmodeller och transparens (3 sid. 4 min)
 149. 14.1 Transparens - intro
 150. 14.2 Viktig?
 151. 14.3 Fakta som vapen
 152. NE och marknadsföringslagen (8 sid. 12 min) - NE bryter mot lagen!
 153. 15.1 Introduktion
 154. 15.2 Studiens frågor och bakgrund
 155. 15.3 Marknadsföringen av NE
 156. 15.4 Marknadsföringslagen
 157. 15.5 Marknadsdomstolen om "främst"
 158. 15.6 Vetenskapliga principer och objektivitet
 159. 15.7 Studier om innehållet i NE
 160. 15.8 NE om sin marknadsföring
 161. 15.9 KO-anmälan av NE Sverige AB
 162. 15.10 Diskussion
 163. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB (8 sid. 12 min) - om bolaget NE
 164. 16.1 Studiens frågor och bakgrund
 165. 16.2 Från uppslagsverk till läromedel
 166. 16.3 Referensstatus som affärsmodell - grunden för marknadsföringen av NE
 167. 16.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher inkl. vodka
 168. 16.5 NE - en lönsamhetsanalys
 169. 16.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 170. 16.7 Är NE Sverige lönsamt?
 171. 16.8 Bolaget NE i framtiden
 172. 16.9 Diskussion
 173. NE abonnemang - vem // 58 (20%) av 290 bibliotek (4 sid. 5 min)
 174. 17.1 Forskningsfråga
 175. 17.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 176. 17.3 Kommuner
 177. 17.4 Universitet
 178. 17.5 Företag
 179. 17.6 Privatpersoner
 180. 17.7 Läromedel och uppslagsverk
 181. 17.8 Diskussion
 182. NE statistik och kundservice (8 sid. 10 min) - Brister i statistik och NE-service.
 183. 18.1 Studiens frågor och bakgrund
 184. 18.2 NE:s statistikservice
 185. 18.3 NE-användning
 186. 18.4 IP-adresser och statistik
 187. 18.5 NE:s prismodell
 188. 18.6 Kostnad per sidvisning
 189. 18.7 Statistik Counter - internationell standard
 190. 18.8 Uppföljning av studien
 191. 18.9 Diskussion
 192. Jämförelse NE och Wikipedia (6+19 sid. 12 min) - Sveriges första forskningstudie
 193. 19.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 194. 19.1 Forskningsfrågor
 195. 19.2 Metodfrågor
 196. 19.3 Faktorer, att in- eller exkludera - mer än värderingar?
 197. 19.4 Urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 198. 19.5 Resultat i tabellformat
 199. 19.6 Diskussion
 200. 19.7 Jämförelse av 150 ord - längd, författare, referenser, uppdatering
 201. Store Norske Leksikon (5 sid. 7 min) - en jämförelse med NE och BiBB
 202. 20.1 Introduktion
 203. 20.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 204. 20.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 205. 20.4 Uppslagsverket Finland
 206. 20.5 Lärdomar för digital transformation
 207. 20.6 Ett svenskt perspektiv
 208. 20.7 Jämförelse SNL, NE och BiBB
 209. 20.8 Resultat av jämförelsen
 210. 20.9 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 211. 20.10 Wikipedia
 212. Vem skriver i NE? (5 sid. 4 min) - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 213. 21.1 Studiens frågor och bakgrund
 214. 21.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 215. 21.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 216. 21.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namngivna författare 2019
 217. 21.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 218. 21.4 Diskussion
 219. Nya uppslagsord i NE (5 sid. 6 min) 12 månader - 246 nya ord
 220. 22.1 Resultat
 221. 22.2 Studiens frågor och bakgrund
 222. 22.3 Forskningsmetodik
 223. 22.4 Nya ord i NE
 224. 22.5 Diskussion
 225. 22.6 NE:s nya 'Notismodell'
 226. Referensstatus på bibliotek (4 sid. 7 min) - + om bibliotekens text om NE
 227. 23.1 Introduktion
 228. 23.2 Studie 1: folkbibliotekens databaser
 229. 23.3 Resultat av databasanalysen
 230. 23.3 Biblioteken om NE
 231. 23.4 Studie 2: presentationen av NE på biblioteken
 232. 23.5 Bibliotekens texter om NE
 233. 23.6 Resultat
 234. 23.7 Diskussion
 235. Studier om NE (3 sid. 5 min) - intro till alla NE-studier
 236. 24.0 Introduktion
 237. 24.1 NE och marknadsföringslagen
 238. 24.2 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 239. 24.3 Om NE Nationalencyklopedin AB
 240. 24.4 Bolaget NE:s kunder
 241. 24.5 NE:s författare och innehåll
 242. 24.6 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 243. 24.7 Bristande statistik - och brister i statistiken
 244. Bolags rätta ägare (4 sid. 6 min) - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 245. 25.1 Introduktion
 246. 25.2 Koncernperspektivet
 247. 25.3 Dotterbolagsperspektivet
 248. 25.4 Synergimatris
 249. 25.5 Socioemotionellt värde (SEW)
 250. 25.6 Rätt ägare av uppslagsverk
 251. 25.7 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 252. 25.8 Rätt ägare av SNL
 253. 25.9 Diskussion
 254. Ekosystem för avhandlingar (10 s. 12 min.)
 255. 26.1 Forskningsfrågor och bakgrund
 256. 26.2 Tre ekosystem för avhandlingar
 257. 26.3 Ekosystem för böcker
 258. 26.3.1 Tryckta Thesis cards. Atoms to Bits
 259. 26.4 Ekosystem för Pdf
 260. 26.5 Ekosystem för webbavandlingar
 261. 26.6 Olästa avhandlingar
 262. 26.6.1 Problemets lösning
 263. 26.6.2 Studie om avhandlingsregler
 264. 26.7 Faktorer för avhandlingsformat
 265. 26.8 Avhandlingar i ett miljöperspektiv
 266. 26.9 Drivkrafter för och emot förändring
 267. 26.10 Vinner Google?
 268. 26.11 Frågor och invändningar Ja, men ...
 269. 26.12 Diskussion
 270. 26.13 Aktiviteter för förändring
 271. Avhandlingsformat i Sverige (3 s. 4 min.)
 272. 27.1 Studie och bakgrund
 273. 27.2 Aktuella avhandlingsregler
 274. 27.3 Resultat i tabellformat
 275. 27.4 Sammanfattning av tabelldata
 276. 27.5 Externa kommentarer
 277. 27.6 Frågor och invandningar Ja, men ...
 278. 27.7 Om förändring av universitet och avhandlingens epilog
 279. Uppslagsverk (6 sid. 9 min) - historia och framtid
 280. 28.1 Introduktion
 281. 28.2 Vad menar vi med uppslagsverk?
 282. 28.3 Uppslagsverkens auktoritet
 283. 28.4 Uppdateringsskuld
 284. 28.5 Wikipedia firar 20 år
 285. 28.6 Intressenter 1980 - SOU 1980:26
 286. 28.7 Nytt uppslagsverk 2020 - 2030
 287. 28.8 Uppslagsverkens äldre historia
 288. 28.9 Forskare om uppslagsverk
 289. Läromedel i skolan och uppslagsverk (5 sid. 7 min) - som fri stödfunktion
 290. 29.1 Introduktion
 291. 29.2 Uppslagsverk i skolvärlden
 292. 29.3 Det livslånga lärandet
 293. 29.4 Inköp av läromedel
 294. 29.5 NE och Wikipedia i skolan
 295. Impact av forskning (5 sid. 8 min)
 296. 30.1 Introduktion
 297. 30.2 Managementforskning i kris
 298. 30.3 Mer samhällsnytta
 299. 30.4 Impact i tid och rum
 300. 30.5 Impact och kostnader
 301. 30.6 Avhandlingens kommunikationsstrategi
 302. 30.7 Min avhandlings impact - ett flertal konkreta exempel
 303. Sammanfattning (4 sid. 7 min)
 304. 31.1 Två huvudteman
 305. 31.2 Forskningsfrågor
 306. 31.3 Bidrag och resultat -
 307. 31.3.1 Ett bredare kunskapsperspektiv
 308. 31.3.2 Case impact studies -
 309. 31.3.3 Webbavhandlingar
 310. 31.3.4 Referensstatus och affärsmodeller
 311. 31.3.5 Affärsmodellers tysta gränser
 312. 31.3.6 e-Diderot - en normativ modell - för moderna uppslagsverk
 313. 31.3.7 Data om NE -
 314. 31.4 Impact av denna avhandling
 315. Summary of my thesis (5 sid. 8 min)
 316. 32.1 Two main themes
 317. 32.2 Research questions
 318. 32.3 Contributions and findings
 319. 32.3.1 A wider knowledge perspective
 320. 32.3.2 Case impact studies
 321. 32.3.3 Web theses
 322. 32.3.4 Reference status and business models
 323. 32.3.5 The tacit dimensions of business models
 324. 32.3.6 E-diderot - a normative model
 325. 32.3.7 Data about the NE encyclopedia
 326. 32.4 Impact
 327. Referenser (10 sid. 5 min) - 251 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 328. 33.1 Artiklar och böcker
 329. 33.2 Encyklopedier och databaser
 330. 33.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 331. 33.4 Bloggar och sociala medier
 332. 33.5 Organisationer
 333. 33.6 Tidskrifter
 334. 33.7 Videos och poddar
 335. 33.8 Diverse länkar
 336. 33.9 Några man kan lära sig av
 337. Figurer och bilder (26 sid. 7 min) - 100 figurer, bilder och diagram
 338. Kommentarer (3 sid. 3 min)
 339. 35.1 Om avhandlingen
 340. 35.2 Om avhandlingsprocessen
 341. 35.3 Om avhandlingens impact
 342. Vanliga frågor (FAQ) och blogg (4 sid. 5 min)
 343. 36.1 Vanliga frågor - FAQ
 344. 36.2 Blogg

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 20 oktober 2021Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

10 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/