Innehåll

3.1Innehåll

Kapitel:  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    32    33    34    100    101    102
 1.  Förord (12 sid. 15 min)
 2. 0.0 Introduktion
 3. 0.1 Kunskapsutveckling i denna avhandling
 4. 0.2 Affärsmodeller för uppslagsverk
 5. 0.3 Forskningskommunikation och avhandlingsformat
 6. 0.3.1 Avhandlingens kommunikationsstrategi
 7. 0.3.2 Thesis cards, en innovation
 8. 0.4 Tvärvetenskapliga ansatser och kreativitet
 9. 0.5 Referensstatus och affärsmodeller
 10. 0.6 Avhandling och early adopters
 11. 0.7 En avhandling är inte ett "körkort"
 12. 0.8 Forskning och entreprenörskap
 13. 0.8.1 Uppslagsverkens relevans
 14. 0.9 Om Johan Schlasberg
 15. 0.10 Tack
 16. Sammanfattning (3 sid. 4 min)
 17. 1.1 Introduktion
 18. 1.2 Forskningsfrågor
 19. 1.3 Tre centrala bilder
 20. 1.4 Tre kapitel om webbavhandlingar
 21. 1.5 Avhandlingens bidrag
 22. Läsanvisning (5 sid. 8 min)
 23. 2.1 Navigering och och förkortningar
 24. 2.2 Referenser 2.0 och citat
 25. 2.3 Delning av sida i avhandlingen
 26. 2.3.1 Delning via QR-kod i en mobiltelefon
 27. 2.3.2 Utskrift av avhandlingen
 28. 2.4 'Extra' kapitel och tillfälliga texter
 29. i class="nostyle"> 2.5 Sök på sajten
 30. 2.6 Arkiv bakom lösenord
 31. Innehållsförteckning (8 sid. 10 min)
 32. 3.1 Innehållsförteckning 34 kapitel med ≈300 underrubriker
 33. Avhandlingens start och forskningsfrågor (4 sid. 7 min)
 34. 4.1 Introduktion
 35. 4.2 Fyra centrala bilder i avhandlingen
 36. 4.3 Forskningsfrågor
 37. Referensstatus (6 sid. 10 min) - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 38. 5.1 Introduktion
 39. 5.2 Från Kognitiv auktoritet till Referensstatus
 40. 5.3 Social epistemologi
 41. 5.4 Kulturellt kapital
 42. 5.5 Vetenskaplighet som referensstatus
 43. 5.6 Referensstatus och rang
 44. 5.6.1 Referensnärhet
 45. 5.6.2 Återforing av fakta. "Facts effect"
 46. 5.7 Referensstatusens föränderlighet
 47. 5.8 Referensstatus och affärsmodeller
 48. 5.9 Strategi för ökad referensstatus
 49. Forskningsmetoder (7 sid. 12 min)
 50. 6.1 Introduktion
 51. 6.2 Tvärvetenskapliga ansatser
 52. 6.3 Tidigare forskning & effektivitet
 53. 6.4 Om att fylla forskningsluckor
 54. 6.5 Normativ forskning
 55. 6.5.1 Ex-post och medskapande
 56. 6.6 Normativa modellen e-Diderot
 57. 6.7 Longitudinell metod
 58. 6.8 Om återföring av fakta - "Facts effect metoden"
 59. 6.9 Studiers reproducerbarhet
 60. 6.10 Reflexivt och annat tänkande
 61. 6.11 Förståelsehorisont och agerande
 62. Case Impact Studies (7 sid. 11 min)
 63. 7.1 Samverkan
 64. 7.2 Fallstudier med villkor
 65. 7.3 Analyser från utsidan
 66. 7.4 Case Impact Studies (CIS)
 67. 7.5 Har företag nytta av CIS?
 68. 7.6 CIS och NE:s reaktioner
 69. 7.7 Konsekvenser av Case Impact Studies
 70. 7.8 Forskaren som influencer
 71. 7.9 Case Impact Studies i framtiden
 72. Ekosystem och affärsmodeller Forskningslitteratur (7 sid. 12 min)
 73. 8.1 Introduktion
 74. 8.2 Affärsmodeller och ekosystem
 75. 8.3 Ett ekosystems bredd och täthet
 76. 8.4 Strategi för litteraturstudier
 77. 8.5 Forskning om ekosystem
 78. 8.6 Generellt versus situationellt
 79. 8.7 Wirtz et al. om BMI
 80. 8.8 Definitioner har intressenter
 81. 8.9 Från vision till BMI
 82. 8.10 Affärsmodeller och entreprenörskap
 83. 8.11 Digitala affärsmodeller
 84. Affärsmodeller för uppslagsverk (7 sid. 10 min)
 85. 9.1 Introduktion
 86. 9.2 Uppslagsverkens historia
 87. 9.3 Uppslagsverkens nya omvärld
 88. 9.4 Normativ modell för uppslagsverk
 89. 9.5 Baskrav, ramverk och affärsmodeller
 90. 9.6 Green Island Strategy
 91. 9.7 Bolags rätta ägare
 92. 9.8 Affärsmodellers tysta gränser
 93. 9.9 Affärsmodeller och transparens
 94. 9.10 Uppslagsverk som del i paket och ekosystem
 95. Uppslagsverk (6 sid. 9 min) - historia och framtid
 96. 10.1 Introduktion
 97. 10.2 Mervetande
 98. 10.3 Forskare om uppslagsverk
 99. 10.4 Vad menar vi med uppslagsverk?
 100. 10.5 Uppslagsverkens auktoritet
 101. 10.6 Uppdateringsskuld och aktualitet
 102. 10.7 Mervetande i skolvärlden
 103. 10.8 Intressenter 1980 - SOU 1980:26
 104. 10.9 Nytt uppslagsverk 2020 - 2030
 105. 10.10 Uppslagsverkens äldre historia
 106. 10.10.1 Mer om Denis Diderot
 107. 10.10.2 Encyclopédie Methodique
 108. 10.11 Wikipedia firar 20 år
 109. 10.12 Uppslagsverkens framtid
 110. Ny modell för digitala uppslagsverk (6 sid. 8 min)
 111. 11.1 Affärsmodeller för uppslagsverk
 112. 11.2 Referensstatus som valuta
 113. 11.3   Baskrav i e-Diderot - en normativ modell
 114. 11.3.1 Transparens
 115. 11.3.2 Författarinformation
 116. 11.3.3 Datum och uppdatering
 117. 11.3.4 Referenser
 118. 11.3.5 Interna och externa länkar
 119. 11.3.6 Metadiskussion
 120. 11.4 Baskrav plus affärsmodeller
 121. 11.4.1 Fritt för alla
 122. 11.4.2 Webbnivå
 123. 11.4.3 Innehåll
 124. 11.4.4 Volym
 125. 11.4.5 Ägande och affärsmodell
 126. 11.5 Framstegens tillbakablickande
 127. Bolags rätta ägare (4 sid. 6 min) - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 128. 12.1 Introduktion
 129. 12.2 Koncernperspektivet
 130. 12.3 Dotterbolagsperspektivet
 131. 12.4 Synergimatris
 132. 12.5 Socioemotionellt värde (SEW)
 133. 12.6 Rätt ägare av uppslagsverk
 134. 12.7 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 135. 12.8 Rätt ägare av SNL
 136. 12.9 Diskussion
 137. Affärsmodellers tysta gränser (6 sid. 9 min)
 138. 13.1 Definition
 139. 13.2 Ordval och semantik
 140. 13.3 Kartor och modeller
 141. 13.4 Kartor och makt
 142. 13.5 Mentala kartor
 143. 13.6 Affärsmodellers tysta gränser
 144. 13.7 Antecipatorisk socialisation
 145. 13.8 Konstruktivt tvivel
 146. 13.9 Affärsmodell som story
 147. 13.10 Tysta gränser och NE
 148. Affärsmodeller och transparens (3 sid. 4 min)
 149. 14.1 Transparens - intro
 150. 14.2 Viktig?
 151. 14.3 Fakta som vapen
 152. Forskning om NE online - (3 sid. 5 min) - intro till alla NE-studier
 153. 15.0 Introduktion
 154. 15.1 NE online är en ny kategori - inte en digital version
 155. 15.2 NE online som nationellt problem
 156. 15.3 NE och marknadsföringslagen
 157. 15.4 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 158. 15.5 Om NE Nationalencyklopedin AB
 159. 15.6 Bolaget NE:s kunder
 160. 15.7 NE:s författare och innehåll
 161. 15.8 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 162. 15.9 Bristande statistik - och brister i statistiken
 163. Vem skriver i NE? (5 sid. 4 min) - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 164. 16.1 Studiens frågor och bakgrund
 165. 15.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 166. 16.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 167. 16.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namngivna författare 2019
 168. 16.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 169. 16.4 Diskussion
 170. Nya uppslagsord i NE (5 sid. 6 min) 12 månader - 246 nya ord
 171. 17.1 Resultat
 172. 17.2 Studiens frågor och bakgrund
 173. 17.3 Forskningsmetodik
 174. 17.4 Nya ord i NE
 175. 17.5 Diskussion
 176. 17.6 NE:s nya 'Notismodell'
 177. Jämförelse NE och Wikipedia (6+19 sid. 12 min) - Sveriges första forskningstudie
 178. 18.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 179. 18.1 Forskningsfrågor
 180. 18.2 Metodfrågor
 181. 18.3 Faktorer, att in- eller exkludera - mer än värderingar?
 182. 18.4 Urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 183. 18.5 Resultat i tabellformat
 184. 18.6 Diskussion
 185. 18.7 Jämförelse av 150 ord - längd, författare, referenser, uppdatering
 186. NE: statistik (8 sid. 10 min) - Brister i statistik och NE-service.
 187. 19.1 Studiens frågor och bakgrund
 188. 19.2 NE:s statistikservice
 189. 19.3 NE-användning
 190. 19.4 IP-adresser och statistik
 191. 19.5 NE:s prismodell
 192. 19.6 Kostnad per sidvisning
 193. 19.7 Statistik Counter - internationell standard
 194. 19.8 Uppföljning av studien
 195. 19.9 Diskussion
 196. NE abonnemang - vem // 35 (12%) av 290 bibliotek (4 sid. 5 min)
 197. 20.1 Forskningsfråga
 198. 20.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 199. 20.3 Kommuner
 200. 20.4 Universitet
 201. 20.5 Företag
 202. 20.6 Privatpersoner
 203. 20.7 Läromedel och uppslagsverk
 204. 20.8 Diskussion
 205. Referensstatus på bibliotek (4 sid. 7 min) - + om bibliotekens text om NE
 206. 21.1 Introduktion
 207. 21.2 Studie 1: folkbibliotekens databaser
 208. 21.3 Resultat av databasanalysen
 209. 21.3 Biblioteken om NE
 210. 21.4 Studie 2: presentationen av NE på biblioteken
 211. 21.5 Bibliotekens texter om NE
 212. 21.6 Resultat
 213. 21.7 Diskussion
 214. NE och marknadsföringslagen (8 sid. 12 min) - NE bryter mot lagen!
 215. 22.1 Introduktion
 216. 22.2 Studiens frågor och bakgrund
 217. 22.3 Marknadsföringen av NE
 218. 22.4 Marknadsföringslagen
 219. 22.5 Marknadsdomstolen om "främst"
 220. 22.6 Vetenskapliga principer och objektivitet
 221. 22.7 Studier om innehållet i NE
 222. 22.8 NE om sin marknadsföring
 223. 22.9 Om NE och vilseledande marknadsföring
 224. 22.10 Diskussion
 225. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB (8 sid. 12 min) - om bolaget NE
 226. 23.1 Studiens frågor och bakgrund
 227. 23.2 Från uppslagsverk till läromedel
 228. 23.3 Referensstatus som affärsmodell - grunden för marknadsföringen av NE
 229. 23.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher
 230. 23.5 NE - en lönsamhetsanalys
 231. 23.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 232. 23.7 Är NE Sverige lönsamt?
 233. 23.8 Bolaget NE i framtiden
 234. 23.9 Diskussion
 235. Store Norske Leksikon (5 sid. 7 min) - en jämförelse med NE
 236. 24.1 Introduktion
 237. 24.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 238. 24.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 239. 24.4 Uppslagsverket Finland
 240. 24.5 Lärdomar för digital transformation
 241. 24.6 Ett svenskt perspektiv
 242. 24.7 Jämförelse SNL, och NE
 243. 24.8 Resultat av jämförelsen
 244. 24.9 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 245. Tre ekosystem för avhandlingar (7 s. 10 min.)
 246. 25.1 Introduktion
 247. 25.2 Vad är ett ekosystem?
 248. 25.2.1 Ekosystem i företagsekonomisk forskning
 249. 25.3 Ett ekosystems bredd och täthet
 250. 25.3.1 Tre ekosystem för avhandlingar
 251. 25.3.2 Äldre konversationer om forskning
 252. 25.4 Historiska exempel på ekosystem
 253. 25.5 Ekosystem för tryckta avhandlingar
 254. 25.5.1 Studie om avhandlingsregler
 255. 25.5 Ekosystem för Pdf-avhandlingar
 256. 25.7 Olästa avhandlingar och artiklar
 257. 25.7.1 Problemets lösning
 258. 25.8 Ekosystem för webbavandlingar
 259. 25.9 Jämförelse av avhandlingsformat
 260. 25.9.1 Situationsbaserad modell
 261. 25.9.2 Några formatjämförelser
 262. 25.10 Historiska utvecklingsdrag
 263. Webbavhandlingar - ett nytt format (7 sid. 12 min)
 264. 26.1 Introduktion
 265. 26.2 Tre kvalitetsnivåer i webbavhandlingar
 266. 26.2.1 Vetenskaplighet
 267. 26.2.2 Användarkvalitet
 268. 26.2.3 Teknisk kvalitet
 269. 26.3 Akademisk acceptans
 270. 26.4 Avhandlingar för flera läsekretsar
 271. 26.5 Infrastruktur för webbavhandlingar
 272. 22.6 Publiceringssystem för webbavhandlingar
 273. 26.7 En effektivare avhandlingsprocess
 274. 26.8 Drivkrafter för ett nytt ekosystem
 275. 26.9 Ja, men ... och andra invändningar
 276. Avhandlingar och forskningskommunikation (6 sid. 5 min) -
 277. 27.1 Introduktion
 278. 27.2 Convenience bekvämlighet
 279. 27.3 Informationsbekvämlighet
 280. 27.4 Paretooptimalitet
 281. 27.5 Möjligheter i en webbavhandling
 282. 27.6 Thesis cards, en innovation
 283. Ekosystem för webbavhandlingar (3 s. 4 min.)
 284. 28.1 Introduktion
 285. 28.2 Webbifiering är en megatrend
 286. 28.2.1 Timing is (everything)
 287. 28.3 Marknaden för akademisk publicering
 288. 28.4 Aktörer i ekosystemet Pdf-avhandlingar
 289. 28.5 Förutsättningar för ett nytt ekosystem
 290. 28.6 Aktörer i ekosystemet webbavhandlingar
 291. 28.6.1 Webbavhandlingar - en nichemarknad
 292. 28.7 Tjänst för avhandlingsprojekt
 293. 28.7.1 Google och webbavhandlingar?
 294. 28.8 Uppskalning och innovativa öar
 295. 28.9 Infrastruktur
 296. 28.9.1 Universitetsbibliotekens roll
 297. 28.10 Aktiviteter för ett nytt ekosystem
 298. Forskningskommunikationens ekosystem 12 sid. 18 min)
 299. 29.1 Introduktion
 300. 29.2 Ekosystemets aktörer
 301. 29.3 Forskningskommunikation som marknad
 302. 29.4 Demokratiperspektivet
 303. 29.4.1 Högskolans samverkansuppgift
 304. 29.5 Forskningsexcellens och påverkan
 305. 29.6 Högskolornas nya konkurrenssituation
 306. 29.6.1 Högskolorna investerar i marknadsföring
 307. 29.7 Påverkan i tid och rum
 308. 29.8 Läsarperspektivet
 309. 29.9 Forskningskommunikationens referensstatus
 310. 29.9.1 Forskningskommunikationens risker
 311. 29.10 Forskning om forskningskommunikation
 312. 29.10.1 >Forskningens konsekvenser
 313. 29.11 Obligatorisk utbildning i forskningskommunikation?
 314. 29.12 Diskussion
 315. Kunskapsutveckling i avhandlingar (11 sid. 16 min)
 316. 30.1 Introduktion
 317. 30.2 Från forskning till vetenskap
 318. 30.2.1 Den kollegiala konversationen
 319. 30.2.2 Vetenskapens långsamhet
 320. 30.2.3 Vetenskap och teknologi
 321. 30.2.4 Att utveckla sin vetenskapliga röst
 322. 30.2.5 Kreativitet och vetenskaplighet
 323. 30.3 Forskningens stilar
 324. 30.3.1 Samexistens av olika stilar
 325. 14.4 Den skenbara formatneutraliteten
 326. 30.5 Teoretiska perspektiv och teori
 327. 30.5.1 Språkutveckling
 328. 30.6 Metodutveckling
 329. 30.7 Intressanta data
 330. 30.8 Språk och bilder
 331. 30.8.1 Visualisering
 332. 30.8.2 Asplund och konsten att resonera
 333. 30.8.3 Forskning på svenska
 334. 30.9 Forskning och konkurrens
 335. 30.10 Kris i managementforskningen och bristen på nytänkander
 336. Avhandlingens bidrag (5 sid. 8 min)
 337. 31.1 Introduktion
 338. 31.2 Från forskning till vetenskap
 339. 31.3 Bidragen till fem områden
 340. 31.3.1 Teori- och metodutveckling
 341. 31.3.2 Forskningskommunikation och avhandlingar
 342. 31.3.3 Data om bolaget NE och NE online
 343. 31.3.4 Samhälle och lärande
 344. 31.4 Vidare forskning och utveckling
 345. 31.5 Avhandling och företagande
 346. Summary of my thesis (3 pp. 4 min)
 347. Referenser (10 sid. 5 min) - 266 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 348. 33.1 Artiklar och böcker
 349. 33.2 Encyklopedier och databaser
 350. 33.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 351. 33.4 Bloggar och sociala medier
 352. 33.5 Organisationer
 353. 33.6 Tidskrifter
 354. 33.7 Videos och poddar
 355. 33.8 Diverse länkar
 356. 33.9 Några andra man kan lära av
 357. Figurer och bilder (26 sid. 7 min) - 100+ figurer, bilder och diagram

 1. Kommentarer (3 sid. 3 min) Ingår ej i avhandlingen
 2. 100.1 Om avhandlingen
 3. 100.2 Om avhandlingsprocessen
 4. 100.3 Om avhandlingens impact
 5. Vanliga frågor (4 sid. 5 min) Ingår ej i avhandlingen
 6. 101.1 Vanliga frågor - FAQ
 7. Blogg om avhandlingen (7 sid. 6 min) Ingår ej i avhandlingen

Publicerades: 2016.   
Uppdaterad senast: 14 maj 2024

Läsanvisning← 2
Innehåll
→ 4 Start och forskningsfrågor12 kommentarer.  Din är välkommen.   Dela denna sida

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/