Innehåll

3.1Innehåll

Kapitel:  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    26b    27    28    29    30    31    32    32    33    34    100    101    102
 1.  Förord (9 sid. 15 min)
 2. 0.0 Introduktion
 3. 0.1 Kunskapsutveckling i avhandlingar
 4. 0.2 Avhandlingens grundtema
 5. 0.3 Avhandlingens kommunikationsstrategi
 6. 0.3.1 Thesis cards
 7. 0.4 Navigering och nivåer
 8. 0.5 Tvärvetande och kreativitet
 9. 0.6 Referensstatus och affärsmodeller
 10. 0.7 Avhandling och early adopters
 11. 0.8 En avhandling är inte ett "körkort"
 12. 0.9 Forskning och entreprenörskap
 13. 0.10 Om Johan Schlasberg
 14. 0.11 Tack
 15. Läsanvisning (5 sid. 8 min)
 16. 1.1 Navigering och och förkortningar
 17. 1.2 Referenser 2.0 och citat
 18. 1.3 Delning av sida i avhandlingen
 19. 1.3.1 Delning via QR-kod i en mobiltelefon
 20. 1.3.2 Utskrift av avhandlingen
 21. 1.4 'Extra' kapitel och tillfälliga texter
 22. 1.5Fem spår - Välj efter intresse
 23. 1.5.1 Vetenskaplighet och bidrag
 24. 1.5.2 Forskningskommunikation-och-ekosystem
 25. 1.5.3 Om uppslagsverk: historia och framtid
 26. 1.5.4 Om nya affärsmodeller och ekosystem
 27. 1.5.5 För alla i skol- och högskolevärlden
 28. 1.6 Sök på sajten
 29. 1.7 Arkiv bakom lösenord
 30. 1.8 Om sajten
 31. Avhandlingens start och forskningsfrågor (3 sid. 7 min)
 32. 2.1 Introduktion
 33. 2.2 Tre centrala bilder i avhandlingen
 34. 2. Forskningsfrågor
 35. Innehållsförteckning (8 sid. 10 min)
 36. 3.1 Innehållsförteckning 34 kapitel med ≈300 underrubriker
 37. Kunskapsutveckling i avhandlingar (11 sid. 16 min)
 38. 4.1 Introduktion
 39. 4.2 Från forskning till vetenskap
 40. 4.2.1 Den kollegiala konversationen
 41. 4.2.2 Vetenskapens långsamhet
 42. 4.2.3 Vetenskap och teknologi
 43. 4.2.4 Att utveckla sin vetenskapliga röst
 44. 4.2.5 Kreativitet och vetenskaplighet
 45. 4.3 Forskningens stilar
 46. 4.3.1 Samexistens av olika stilar
 47. 4.4 Den illusoriska formatneutraliteten
 48. 4.5 Teoretiska perspektiv och teori
 49. 4.5.1 Språkutveckling
 50. 4.6 Metodutveckling
 51. 4.7 Intressanta data
 52. 4.8 Språk och bilder
 53. 4.8.1 Visualisering
 54. 4.8.2 Asplund och konsten att resonera
 55. 4.9 Forskning och konkurrens
 56. 4.10 Kris i managementforskningen och bristen på nytänkander
 57. Avhandlingens bidrag (8 sid. 14 min)
 58. 5.1 Introduktion
 59. 5.2 Konversationer
 60. 5.3 Bidragen till sex områden
 61. 5.3.1 Teorutveckling
 62. 5.3.2 Forskningsmetoder
 63. 5.3.3 Forskningskommunikation och avhandlingar
 64. 5.3.4 Uppslagsverket NE som problem
 65. 5.3.5 Företag och organisationer
 66. 5.3.6 Samhälle och lärande
 67. 5.4 Vidare forskning och utveckling
 68. Forskningsmetoder (7 sid. 12 min)
 69. 6.1 Introduktion
 70. 6.2 Tvärvetenskapliga ansatser
 71. 6.3 Tidigare forskning & effektivitet
 72. 6.4 Normativ forskning
 73. 6.5 Normativa modellen e-Diderot
 74. 6.6 Longitudinell metod
 75. 6.7 Om återföring av fakta - "Facts effect"
 76. 6.8 Studiers reproducerbarhet
 77. 6.9 Reflexivt och annat tänkande
 78. Case Impact Studies (7 sid. 11 min)
 79. 7.1 Samverkan
 80. 7.2 Fallstudier med villkor
 81. 7.3 Analyser från utsidan
 82. 7.4 Case Impact Studies (CIS)
 83. 7.5 Har företag nytta av CIS?
 84. 7.6 CIS och NE:s reaktioner
 85. 7.7 Konsekvenser av Case Impact Studies
 86. 7.8 Forskaren som influencer
 87. 7.9 Case Impact Studies i framtiden
 88. Referensstatus (6 sid. 10 min) - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 89. 8.1 Introduktion
 90. 8.2 Kognitiv auktoritet
 91. 8.3 Social epistemologi
 92. 8.3.1 Epistemisk närhet
 93. 8.4 Kulturellt kapital
 94. 8.5 Vetenskaplighet som referensstatus
 95. 8.6 Referensstatus och rang
 96. 8.6.1 Återforing av fakta. "Facts effect"
 97. 8.7 Referensstatusens föränderlighet
 98. 8.8 Referensstatus och affärsmodeller
 99. 8.9 Strategi för ökad referensstatus
 100. Forskningskommunikationens ekosystem 12 sid. 18 min)
 101. 9.1 Introduktion
 102. 9.2 Ekosystemets aktöre
 103. 9.3 Forskningskommunikation som marknad
 104. 9.4 Demokratiperspektivet
 105. 9.4.1 Högskolans samverkansuppgift
 106. 9.5 Forskningsexcellens och påverkan
 107. 9.6 Högskolornas nya konkurrenssituation
 108. 9.6.1 Högskolorna investerar i marknadsföring
 109. 9.7 Påverkan i tid och rum
 110. 9.8 Läsarperspektivet
 111. 9.9 Forskningskommunikationens referensstatus
 112. 9.9.1 Forskningskommunikationens risker
 113. 9.10 Forskning om forskningskommunikation
 114. 9.10.1 >Forskningens konsekvenser
 115. 9.11 Obligatorisk utbildning i forskningskommunikation?
 116. 9.12 Diskussion
 117. Ekosystem och affärsmodeller Forskningslitteratur (7 sid. 12 min)
 118. 10.1 Introduktion
 119. 10.2 Affärsmodeller och ekosystrem
 120. 10.3 Ett ekosystems bredd och täthet
 121. 10.4 Strategi för litteraturstudier
 122. 10.5 Forskning om ekosystem
 123. 10.6 Generellt versus situationellt
 124. 10.7 Wirtz et al. om BMI
 125. 10.8 Från vision till BMI
 126. 10.9 Affärsmodeller och entreprenörskap
 127. 10.10 Digitala affärsmodeller
 128. Affärsmodeller för uppslagsverk (9 sid. 14 min)
 129. 11.1 Introduktion
 130. 11.2 Omvärldsfaktorer av paradigmkaraktär
 131. 11.3 Förståelsehorisont
 132. 11.4 Historia som val
 133. 11.5 Ägarmiljöns betydelse
 134. 11.6 Uppslagsverk & affärsmodeller
 135. 11.6.1 Affärsmodellers uppdateringsfrekvens
 136. 11.7 Uppslagsverk i paketförsäljning
 137. 11.7.1 Läromedel och uppslagsverk
 138. 11.8 Modeller för uppslagsverk och e-Diderot
 139. 11.9 Blue ocean strategy för uppslagsverk
 140. 11.10 Diskussion
 141. Affärsmodellers tysta gränser (6 sid. 9 min)
 142. 12.1 Definition
 143. 12.2 Ordval och semantik
 144. 12.3 Kartor och modeller
 145. 12.4 Kartor och makt
 146. 12.5 Mentala kartor
 147. 12.6 Affärsmodellers tysta gränser
 148. 12.7 Antecipatorisk socialisation
 149. 12.8 Konstruktivt tvivel
 150. 12.9 Affärsmodell som story
 151. 12.10 Tysta gränser och NE
 152. Affärsmodeller och transparens (3 sid. 4 min)
 153. 13.1 Transparens - intro
 154. 13.2 Viktig?
 155. 13.3 Fakta som vapen
 156. Bolags rätta ägare (4 sid. 6 min) - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 157. 14.1 Introduktion
 158. 14.2 Koncernperspektivet
 159. 14.3 Dotterbolagsperspektivet
 160. 14.4 Synergimatris
 161. 14.5 Socioemotionellt värde (SEW)
 162. 14.6 Rätt ägare av uppslagsverk
 163. 14.7 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 164. 14.8 Rätt ägare av SNL
 165. 14.9 Diskussion
 166. NE och marknadsföringslagen (8 sid. 12 min) - NE bryter mot lagen!
 167. 15.1 Introduktion
 168. 15.2 Studiens frågor och bakgrund
 169. 15.3 Marknadsföringen av NE
 170. 15.4 Marknadsföringslagen
 171. 15.5 Marknadsdomstolen om "främst"
 172. 15.6 Vetenskapliga principer och objektivitet
 173. 15.7 Studier om innehållet i NE
 174. 15.8 NE om sin marknadsföring
 175. 15.9 KO-anmälan av NE Sverige AB
 176. 15.10 Diskussion
 177. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB (8 sid. 12 min) - om bolaget NE
 178. 16.1 Studiens frågor och bakgrund
 179. 16.2 Från uppslagsverk till läromedel
 180. 16.3 Referensstatus som affärsmodell - grunden för marknadsföringen av NE
 181. 16.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher inkl. vodka
 182. 16.5 NE - en lönsamhetsanalys
 183. 16.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 184. 16.7 Är NE Sverige lönsamt?
 185. 16.8 Bolaget NE i framtiden
 186. 16.9 Diskussion
 187. NE abonnemang - vem // 51 (19%) av 290 bibliotek (4 sid. 5 min)
 188. 17.1 Forskningsfråga
 189. 17.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 190. 17.3 Kommuner
 191. 17.4 Universitet
 192. 17.5 Företag
 193. 17.6 Privatpersoner
 194. 17.7 Läromedel och uppslagsverk
 195. 17.8 Diskussion
 196. NE statistik och kundservice (8 sid. 10 min) - Brister i statistik och NE-service.
 197. 18.1 Studiens frågor och bakgrund
 198. 18.2 NE:s statistikservice
 199. 18.3 NE-användning
 200. 18.4 IP-adresser och statistik
 201. 18.5 NE:s prismodell
 202. 18.6 Kostnad per sidvisning
 203. 18.7 Statistik Counter - internationell standard
 204. 18.8 Uppföljning av studien
 205. 18.9 Diskussion
 206. Jämförelse NE och Wikipedia (6+19 sid. 12 min) - Sveriges första forskningstudie
 207. 19.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 208. 19.1 Forskningsfrågor
 209. 19.2 Metodfrågor
 210. 19.3 Faktorer, att in- eller exkludera - mer än värderingar?
 211. 19.4 Urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 212. 19.5 Resultat i tabellformat
 213. 19.6 Diskussion
 214. 19.7 Jämförelse av 150 ord - längd, författare, referenser, uppdatering
 215. Store Norske Leksikon (5 sid. 7 min) - en jämförelse med NE och BiBB
 216. 20.1 Introduktion
 217. 20.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 218. 20.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 219. 20.4 Uppslagsverket Finland
 220. 20.5 Lärdomar för digital transformation
 221. 20.6 Ett svenskt perspektiv
 222. 20.7 Jämförelse SNL, NE och BiBB
 223. 20.8 Resultat av jämförelsen
 224. 20.9 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 225. 20.10 Wikipedia
 226. Vem skriver i NE? (5 sid. 4 min) - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 227. 21.1 Studiens frågor och bakgrund
 228. 21.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 229. 21.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 230. 21.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namngivna författare 2019
 231. 21.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 232. 21.4 Diskussion
 233. Nya uppslagsord i NE (5 sid. 6 min) 12 månader - 246 nya ord
 234. 22.1 Resultat
 235. 22.2 Studiens frågor och bakgrund
 236. 22.3 Forskningsmetodik
 237. 22.4 Nya ord i NE
 238. 22.5 Diskussion
 239. 22.6 NE:s nya 'Notismodell'
 240. Referensstatus på bibliotek (4 sid. 7 min) - + om bibliotekens text om NE
 241. 23.1 Introduktion
 242. 23.2 Studie 1: folkbibliotekens databaser
 243. 23.3 Resultat av databasanalysen
 244. 23.3 Biblioteken om NE
 245. 23.4 Studie 2: presentationen av NE på biblioteken
 246. 23.5 Bibliotekens texter om NE
 247. 23.6 Resultat
 248. 23.7 Diskussion
 249. Forskning om NE (3 sid. 5 min) - intro till alla NE-studier
 250. 24.0 Introduktion
 251. 24.1 NE och marknadsföringslagen
 252. 24.2 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 253. 24.3 Om NE Nationalencyklopedin AB
 254. 24.4 Bolaget NE:s kunder
 255. 24.5 NE:s författare och innehåll
 256. 24.6 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 257. 24.7 Bristande statistik - och brister i statistiken
 258. Webbavhandlingar - ett nytt format (7 sid. 12 min)
 259. 25.1 Introduktion
 260. 25.2 Tre kvalitetsnivåer i webbavhandlingar
 261. 25.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 262. 25.4 Möjligheter i en webbavhandling
 263. 25.5 Från många experiment till nytt ekosystem
 264. 25.6 Strukturfrågor för webbavhandlingar
 265. 25.6.1 Ett CMS-r för avhandlingsproduktion
 266. 25.7 Konkurrens mellan ekonomihögskolor
 267. Ekosystem för avhandlingar (7 s. 10 min.)
 268. 26.1 Introduktion
 269. 26.2 Vad är ett ekosystem?
 270. 26.2.1 Ekosystem i företagsekonomisk forskning
 271. 26.3 Ett ekosystems bredd och täthet
 272. 26.3.1 Tre ekosystem för avhandlingar
 273. 26.3.2 Äldre konversationer om forskning
 274. 26.4 Historiska exempel på ekosystem
 275. 26.5 Ekosystem för tryckta avhandlingar
 276. 26.5.1 Studie om avhandlingsregler
 277. 26.5 Ekosystem för Pdf-avhandlingar
 278. 26.7 Olästa avhandlingar och artiklar
 279. 26.7.1 Problemets lösning
 280. 26.8 Ekosystem för webbavandlingar
 281. 26.9 Jämförelse av avhandlingsformat
 282. 26.9.1 Situationsbaserad modell
 283. 26.9.2 Några formatjämförelser
 284. 26.10 Historiska utvecklingsdrag
 285. (26b) Avhandlingsformat i Sverige (3 s. 4 min.)
 286. 26b.1 Studie och bakgrund
 287. 26b.2 Aktuella avhandlingsregler
 288. 26b.3 Resultat i tabellformat
 289. 26b.4 Sammanfattning av tabelldata
 290. 26b.5 Externa kommentarer
 291. 27.6 Frågor och invandningar Ja, men ...
 292. 26b.7 Om förändring av universitet och avhandlingens epilog
 293. Ekosystem för webbavhandlingar (3 s. 4 min.)
 294. 27.1 Introduktion
 295. 27.2 Webbifiering är en megatrend
 296. 27.2.1 Timing is (everything)
 297. 27.3 Marknaden för akademisk publicering
 298. 27.4 Aktörer i ekosystemet Pdf-avhandlingar
 299. 27.5 Förutsättningar för ett nytt ekosystem
 300. 27.6 Aktörer i ekosystemet webbavhandlingar
 301. 27.6.1 Webbavhandlingar - en nichemarknad
 302. 27.7 Tjänst för avhandlingsprojekt
 303. 27.7.1 Google och webbavhandlingar?
 304. 27.8 Uppskalning och innovativa öar
 305. 27.9 Infrastruktur
 306. 27.9.1 Universitetsbibliotekens roll
 307. 27.10 Aktiviteter för ett nytt ekosystem
 308. Uppslagsverk (6 sid. 9 min) - forskning och historia
 309. 28.1 Introduktion
 310. 28.2 Forskare om uppslagsverk
 311. 28.3 Vad menar vi med uppslagsverk?
 312. 28.4 Uppslagsverkens auktoritet
 313. 28.5 Uppdateringsskuld
 314. 28.6 Wikipedia firar 20 år
 315. 28.7 Intressenter 1980 - SOU 1980:26
 316. 28.8 Nytt uppslagsverk 2020 - 2030
 317. 28.9 Uppslagsverkens äldre historia
 318. Ny modell för uppslagsverk (6 sid. 8 min) - e-Diderot
 319. 29.1 Affärsmodeller för uppslagsverk
 320. 29.2 Trovärdighet som valuta
 321. 29.3   Baskrav i e-Diderot - en normativ modell
 322. 29.3.1 Transparens
 323. 29.3.2 Fritt för alla
 324. 29.3.3 Författarinformation
 325. 29.3.4 Datum och uppdatering
 326. 29.3.5 Referenser
 327. 29.3.6 Interna och externa länkar
 328. 29.3.7 Metadiskussion
 329. 29.4 Strategiska faktorer
 330. 29.4.1 Webbnivå
 331. 29.4.2 Innehåll
 332. 29.4.3 Volym
 333. 29.4.4 Ägande och affärsmodell
 334. 29.5 Framstegens tillbakablickande
 335. 29.6 Fakta och kommentarer
 336. Läromedel i skolan och uppslagsverk (5 sid. 7 min) - som fri stödfunktion
 337. 30.1 Introduktion
 338. 30.2 Läromedel i skolvärlden
 339. 30.2.1 Öppen modell för läromedel
 340. 30.2.2 Sluten modell för läromedel
 341. 30.3 Det livslånga lärandet
 342. 30.4 Affärsmodeller för digitala läromedel
 343. Sammanfattning (3 sid. 4 min)
 344. 31.1 Introduktion
 345. 31.2 Forskningsfrågor
 346. 31.3 Tre centrala bilder
 347. 31.4 Tre kapitel om webbavhandlingar
 348. 31.5 Avhandlingens bidrag
 349. Summary of my thesis (3 pp. 4 min)
 350. Referenser (10 sid. 5 min) - 264 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 351. 33.1 Artiklar och böcker
 352. 33.2 Encyklopedier och databaser
 353. 33.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 354. 33.4 Bloggar och sociala medier
 355. 33.5 Organisationer
 356. 33.6 Tidskrifter
 357. 33.7 Videos och poddar
 358. 33.8 Diverse länkar
 359. 33.9 Några andra man kan lära av
 360. Figurer och bilder (26 sid. 7 min) - 100+ figurer, bilder och diagram

 1. Kommentarer (3 sid. 3 min) Ingår ej i avhandlingen
 2. 100.1 Om avhandlingen
 3. 100.2 Om avhandlingsprocessen
 4. 100.3 Om avhandlingens impact
 5. Vanliga frågor (4 sid. 5 min) Ingår ej i avhandlingen
 6. 101.1 Vanliga frågor - FAQ
 7. Blogg om avhandlingen (2 sid. 5 min) Ingår ej i avhandlingen

Publicerades: 2016.   
Uppdaterad senast: 28 september 2022

Start och forskningsfrågor← 2
Innehåll
→ 4 Kunskapsutveckling i avhandlingar12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.3).

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/