Avhandling i företagsekonomi  
(Johan Schlasberg)


Innehåll

3.1Innehåll

 1. Förord (7 sid. 10 min)
 2. 0.0 Introduktion
 3. 0.1 Kunskapsutveckling i avhandlingar
 4. 0.1.1 Avhandlingens kommunikationsstrategi
 5. 0.2 Navigering och nivåer
 6. 0.3 Tvärvetande och kreativitet
 7. 0.4 Referensstatus och affärsmodeller
 8. 0.5 Avhandlingoch early adopter
 9. 0.6 En avhandling är inte ett "körkort"
 10. 0.7 Forskning och entreprenörskap
 11. 0.8 Om Johan Schlasberg
 12. 0.9 Tack
 13. Läsanvisning (4 sid. 4 min)
 14. 1.1 Sex spår -Välj efter inresse
 15. 1.2 Navigering och och förkortningr
 16. 1.3 Tre kvalitetsnivåer
 17. 1.4 En avhandling som en service
 18. 1.5 Sök på sajten
 19. 1.6 Arkiv bakom lösenord
 20. 1.7 Kommentarer, FAQ och blogg
 21. 1.8 Om sajten
 22. Avhandlingen - start (3 sid. 5 min)
 23. 2.1 Introduktion
 24. 2.2 Tre centrala bilder i avhandlingen
 25. 2.3 Forskningsfrågor och kunskapsutveckling
 26. 2.4 Data och modell för uppslagsverk
 27. Innehållsförteckning (8 sid. 10 min)
 28. 3.1 Innehållsförteckning 35 kapitel. ≈ 280 underrubriker
 29. Kunskapsutveckling i avhandlingar (9 sid. 14 min)
 30. 4.1 Kunskapsutveckling
 31. 4.1.1 Språkutveckling
 32. 4.1.2 Metodutveckling
 33. 4.1.3 Teoriutveckling
 34. 4.1.4 Andras lärande
 35. 4.1.5 Intressanta data
 36. 4.2 Vetenskaplig och teoretisk ram
 37. 4.3 Vetenskapliga stilar
 38. 4.4 Samexistens av olika ramar
 39. 4.5 Avhandlingens ramar och stil
 40. Forskningsfrågor och bidrag (6 sid. 10 min) - fyra huvudfrågor
 41. 5.1 Introduktion
 42. 5.2 Forskningsfrågor
 43. 5.3 Avhandlingens bidrag
 44. 5.4 Begränsningar och vidare forskning
 45. Forskningsmetoder (7 sid. 12 min)
 46. 6.1 Introduktion
 47. 6.2 Tvärvetenskapliga ansatser
 48. 6.3 Tidigare forskning & effektivitet
 49. 6.4 Normativ forskning
 50. 6.5 Normativa modellen e-Diderot
 51. 6.6 Longitudinell metod
 52. 6.7 Om återföring av fakta - "Facts effect"
 53. 6.8 Studiers reproducerbarhet
 54. 6.9 Om managementforskning
 55. Webbavhandlingar - ett nytt format (7 sid. 12 min)
 56. 7.1 Introduktion
 57. 7.2 Tre kvalitetsnivåer i webbavhandlingar
 58. 7.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 59. 7.4 Möjligheter i en webbavhandling
 60. 7.5 Från många experiment till nytt ekosystem
 61. 7.6 Strukturfrågor för webbavhandlingar
 62. 7.6.1 Ett CMS-r för avhandlingsproduktion
 63. 7.7 Konkurrens mellan ekonomihögskolor
 64. Case Impact Studies (7 sid. 11 min)
 65. 8.1 Samverkan
 66. 8.2 Fallstudier med villkor
 67. 8.3 Analyser från utsidan
 68. 8.4 Case Impact Studies (CIS)
 69. 8.5 Har företag nytta av CIS?
 70. 8.6 CIS och NE:s reaktioner
 71. 8.7 Konsekvenser av Case Impact Studies
 72. 8.8 Forskaren som influencer
 73. 8.9 Case Impact Studies i framtiden
 74. Referensstatus (6 sid. 10 min) - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 75. 9.1 Introduktion
 76. 9.2 Kognitiv auktoritet
 77. 9.3 Social epistemologi
 78. 9.3.1 Epistemisk närhet
 79. 9.4 Kulturellt kapital
 80. 9.5 Vetenskaplighet som referensstatus
 81. 9.6 Referensstatus och rang
 82. 9.6.1 Återforing av fakta. "Facts effect"
 83. 9.7 Referensstatusens föränderlighet
 84. 9.8 Referensstatus och affärsmodeller
 85. 9.9 Strategi för ökad referensstatus
 86. Ny modell för uppslagsverk (6 sid. 8 min) - e-Diderot
 87. 10.1 Affärsmodeller för uppslagsverk
 88. 10.2 Trovärdighet som valuta
 89. 10.3 Baskrav i e-Diderot - en normativ modell
 90. 10.3.1 Transparens
 91. 10.3.2 Fritt för alla
 92. 10.3.3 Författarinformation
 93. 10.3.4 Datum och uppdatering
 94. 10.3.5 Referenser
 95. 10.3.6 Interna och externa länkar
 96. 10.3.7 Metadiskussion
 97. 10.4 Strategiska faktorer
 98. 10.4.1 Webbnivå
 99. 10.4.2 Innehåll
 100. 10.4.3 Volym
 101. 10.4.4 Ägande och affärsmodell
 102. 10.5 Framstegens tillbakablickande
 103. 10.6 Fakta och kommentarer
 104. Forskningslitteratur om Affärsmodeller (7 sid. 12 min)
 105. 11.1 Introduktion
 106. 11.2 Litteraturen och mitt fokus
 107. 11.3 Litteratur och forskningsluckor
 108. 11.4 Om forskningsluckor och mer
 109. 11.5 Wirtz et al. om BMI
 110. 11.6 Från vision till BMI
 111. 11.7 Affärsmodeller och entreprenörskap
 112. 11.8 Digitala affärsmodeller
 113. Affärsmodeller för uppslagsverk (9 sid. 14 min)
 114. 12.1 Introduktion
 115. 12.2 Omvärldsfaktorer av paradigmkaraktär
 116. 12.3 Förståelsehorisont
 117. 12.4 Historia som val
 118. 12.5 Ägarmiljöns betydelse
 119. 12.6 Uppslagsverk & affärsmodeller
 120. 12.6.1 Affärsmodellers uppdateringsfrekvens
 121. 12.7 Uppslagsverk i paketförsäljning
 122. 12.7.1 Läromedel och uppslagsverk
 123. 12.8 Modeller för uppslagsverk och e-Diderot
 124. 12.9 Prediktioner
 125. 12.9.1 Prediktion i företagsekonomi
 126. 12.9.2 Prediktioner om uppslagsverk
 127. 12.9.3 Prediktioner om NE
 128. 12.10 Diskussion
 129. Affärsmodellers tysta gränser (6 sid. 9 min)
 130. 13.1 Definition
 131. 13.2 Ordval och semantik
 132. 13.3 Kartor och modeller
 133. 13.4 Kartor och makt
 134. 13.5 Mentala kartor
 135. 13.6 Affärsmodellers tysta gränser
 136. 13.7 Antecipatorisk socialisation
 137. 13.8 Konstruktivt tvivel
 138. 13.9 Affärsmodell som story
 139. 13.10 Tysta gränser och NE
 140. Affärsmodeller och transparens (3 sid. 4 min)
 141. 14.1 Transparens - intro
 142. 14.2 Viktig?
 143. 14.3 Fakta som vapen
 144. NE och marknadsföringslagen (8 sid. 12 min) - NE bryter mot lagen!
 145. 15.1 Introduktion
 146. 15.2 Studiens frågor och bakgrund
 147. 15.3 Marknadsföringen av NE
 148. 15.4 Marknadsföringslagen
 149. 15.5 Marknadsdomstolen om "främst"
 150. 15.6 Vetenskapliga principer och objektivitet
 151. 15.7 Studier om innehållet i NE
 152. 15.8 NE om sin marknadsföring
 153. 15.9 KO-anmälan av NE Sverige AB
 154. 15.10 Diskussion
 155. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB (8 sid. 12 min) - om bolaget NE
 156. 16.1 Studiens frågor och bakgrund
 157. 16.2 Från uppslagsverk till läromedel
 158. 16.3 Referensstatus som affärsmodell - grunden för marknadsföringen av NE
 159. 16.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher inkl. vodka
 160. 16.5 NE - en lönsamhetsanalys
 161. 16.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 162. 16.7 Är NE Sverige lönsamt?
 163. 16.8 Bolaget NE i framtiden
 164. 16.9 Diskussion
 165. NE abonnemang - vem // 61 (21%) av 290 bibliotek (4 sid. 5 min)
 166. 17.1 Forskningsfråga
 167. 17.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 168. 17.3 Kommuner
 169. 17.4 Universitet
 170. 17.5 Företag
 171. 17.6 Privatpersoner
 172. 17.7 Läromedel och uppslagsverk
 173. 17.8 Diskussion
 174. NE statistik och kundservice (8 sid. 10 min) - Brister i statistik och NE-service.
 175. 18.1 Studiens frågor och bakgrund
 176. 18.2 NE:s statistikservice
 177. 18.3 NE-användning
 178. 18.4 IP-adresser och statistik
 179. 18.5 NE:s prismodell
 180. 18.6 Kostnad per sidvisning
 181. 18.7 Statistik Counter - internationell standard
 182. 18.8 Uppföljning av studien
 183. 18.9 Diskussion
 184. Jämförelse NE och Wikipedia (6+19 sid. 12 min) - Sveriges första forskningstudie
 185. 19.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 186. 19.1 Forskningsfrågor
 187. 19.2 Metodfrågor
 188. 19.3 Faktorer, att in- eller exkludera - mer än värderingar?
 189. 19.4 Urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 190. 19.5 Resultat i tabellformat
 191. 19.6 Diskussion
 192. 19.7 Jämförelse av 150 ord - längd, författare, referenser, uppdatering
 193. Store Norske Leksikon (5 sid. 7 min) - en jämförelse med NE och BiBB
 194. 20.1 Introduktion
 195. 20.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 196. 20.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 197. 20.4 Uppslagsverket Finland
 198. 20.5 Lärdomar för digital transformation
 199. 20.6 Ett svenskt perspektiv
 200. 20.7 Jämförelse SNL, NE och BiBB
 201. 20.8 Resultat av jämförelsen
 202. 20.9 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 203. 20.10 Wikipedia
 204. Vem skriver i NE? (5 sid. 4 min) - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 205. 21.1 Studiens frågor och bakgrund
 206. 21.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 207. 21.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 208. 21.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namngivna författare 2019
 209. 21.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 210. 21.4 Diskussion
 211. Nya uppslagsord i NE (5 sid. 6 min) 12 månader - 246 nya ord
 212. 22.1 Resultat
 213. 22.2 Studiens frågor och bakgrund
 214. 22.3 Forskningsmetodik
 215. 22.4 Nya ord i NE
 216. 22.5 Diskussion
 217. 22.6 NE:s nya 'Notismodell'
 218. Referensstatus på bibliotek (3 sid. 5 min) - + om bibliotekens text om NE
 219. 23.1 Introduktion
 220. 23.2 Bakgrund och forskningsfrågor
 221. 23.3 Biblioteken om NE
 222. 23.4 Tabelldata - resultat
 223. 23.5 Diskussion
 224. Studier om NE (3 sid. 5 min) - intro till alla NE-studier
 225. 24.0 Introduktion
 226. 24.1 NE och marknadsföringslagen
 227. 24.2 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 228. 24.3 Om NE Nationalencyklopedin AB
 229. 24.4 Bolaget NE:s kunder
 230. 24.5 NE:s författare och innehåll
 231. 24.6 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 232. 24.7 Bristande statistik - och brister i statistiken
 233. Bolags rätta ägare (4 sid. 6 min) - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 234. 25.1 Introduktion
 235. 25.2 Koncernperspektivet
 236. 25.3 Dotterbolagsperspektivet
 237. 25.4 Synergimatris
 238. 25.5 Socioemotionellt värde (SEW)
 239. 25.6 Rätt ägare av uppslagsverk
 240. 25.7 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 241. 25.8 Rätt ägare av SNL
 242. 25.9 Diskussion
 243. Ekosystem för avhandlingar (10 s. 12 min.)
 244. 26.1 Forskningsfrågor och bakgrund
 245. 26.2 Olästa avhandlingar
 246. 26.2.1 Problemets lösning
 247. 26.2.2 Studie om avhandlingsregler
 248. 26.3 Tre ekosystem för avhandlingar
 249. 26.4 Ekosystem för avhandlingsböcker
 250. 26.5 Ekosystem för Pdf
 251. 26.6 Ekosystem för webbavandlingar
 252. 26.7 Tryckta Thesis cards. Atoms to Bits
 253. 26.8 Faktorer för avhandlingsformat
 254. 26.9 Avhandlingar i ett miljöperspektiv
 255. 26.10 Drivkrafter för förändring
 256. 26.11 Prediktion: Digital first
 257. 26.12 Frågor och invändningar Ja, men ...
 258. 26.12 Diskussion
 259. Avhandlingsformat i Sverige (4 s. 5 min.)
 260. 27.1 Studie och bakgrund
 261. 27.2 Aktuella avhandlingsregler
 262. 27.3 Resultat i tabellformat
 263. 27.4 Sammanfattning av tabelldata
 264. 27.5 Externa kommentarer
 265. 27.6 Frågor och invandningar Ja, men ...
 266. 27.7 Aktiviteter för förändring
 267. 27.8 Diskussion
 268. Uppslagsverk (6 sid. 9 min)
 269. 28.1 Introduktion
 270. 28.2 Vad menar vi med uppslagsverk?
 271. 28.3 Uppslagsverkens auktoritet
 272. 28.4 Uppdateringsskuld
 273. 28.5 Wikipedia firar 20 år
 274. 28.6 Intressenter 1980 - SOU 1980:26
 275. 28.7 Nytt uppslagsverk 2020 - 2030
 276. 28.8 Uppslagsverkens äldre historia
 277. 28.9 Forskare om uppslagsverk
 278. Läromedel i skolan och uppslagsverk (5 sid. 7 min) - som fri stödfunktion
 279. 29.1 Introduktion
 280. 29.2 Uppslagsverk i skolvärlden
 281. 29.3 Det livslånga lärandet
 282. 29.4 Inköp av läromedel
 283. 29.5 NE och Wikipedia i skolan
 284. Impact av forskning (5 sid. 8 min)
 285. 30.1 Introduktion
 286. 30.2 Managementforskning i kris
 287. 30.3 Mer samhällsnytta
 288. 30.4 Impact i tid och rum
 289. 30.5 Impact och kostnader
 290. 30.6 Avhandlingens kommunikationsstrategi
 291. 30.7 Min avhandlings impact - ett flertal konkreta exempel
 292. Sammanfattning (5 sid. 8 min)
 293. 31.1 Två huvudteman
 294. 31.2 Forskningsfrågor
 295. 31.3 Bidrag och resultat -
 296. 31.3.1 Ett bredare kunskapsperspektiv
 297. 31.3.2 Case impact studies -
 298. 31.3.3 Webbavhandlingar
 299. 31.3.4 Referensstatus och affärsmodeller
 300. 31.3.5 Affärsmodellers tysta gränser
 301. 31.3.6 e-Diderot - en normativ modell - för moderna uppslagsverk
 302. 31.3.7 Data om NE -
 303. 31.4 Impact av denna avhandling
 304. Summary of my thesis (5 sid. 8 min)
 305. 32.1 Two main themes
 306. 32.2 Research questions
 307. 32.3 Contributions and findings
 308. 32.3.1 A wider knowledge perspective
 309. 32.3.2 Case impact studies
 310. 32.3.3 Web theses
 311. 32.3.4 Reference status and business models
 312. 32.3.5 The tacit dimensions of business models
 313. 32.3.6 E-diderot - a normative model
 314. 32.3.7 Data about the NE encyclopedia
 315. 32.4 Impact
 316. Referenser (10 sid. 5 min) - 249 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 317. 33.1 Artiklar och böcker
 318. 33.2 Encyklopedier och databaser
 319. 33.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 320. 33.4 Bloggar och sociala medier
 321. 33.5 Organisationer
 322. 33.6 Tidskrifter
 323. 33.7 Videos och poddar
 324. 33.8 Diverse länkar
 325. 33.9 Några man kan lära sig av
 326. Figurer och bilder (26 sid. 7 min) - 100 figurer, bilder och diagram
 327. Kommentarer (3 sid. 3 min)
 328. 35.1 Om avhandlingen
 329. 35.2 Om avhandlingsprocessen
 330. 35.3 Om avhandlingens impact
 331. Vanliga frågor (FAQ) och blogg (3 sid. 5 min)
 332. 36.1 Vanliga frågor - FAQ
 333. 36.2 Blogg

Publicerades: 2016.   Uppdaterad senast: 16 februari 2020Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

10 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/