Innehåll

3.1Innehåll

Kapitel:  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    26b    27    28    29    30    31    32    32    33    34    100    101    102
 1.  Förord (9 sid. 15 min)
 2. 0.0 Introduktion
 3. 0.1 Kunskapsutveckling i avhandlingar
 4. 0.2 Avhandlingens grundtema
 5. 0.3 Avhandlingens kommunikationsstrategi
 6. 0.3.1 Thesis cards
 7. 0.4 Navigering och nivåer
 8. 0.5 Tvärvetande och kreativitet
 9. 0.6 Referensstatus och affärsmodeller
 10. 0.7 Avhandling och early adopters
 11. 0.8 En avhandling är inte ett "körkort"
 12. 0.9 Forskning och entreprenörskap
 13. 0.10 Om Johan Schlasberg
 14. 0.11 Tack
 15. Läsanvisning (5 sid. 8 min)
 16. 1.1 Navigering och och förkortningar
 17. 1.2 Referenser 2.0 och citat
 18. 1.3 Delning av sida i avhandlingen
 19. 1.3.1 Delning via QR-kod i en mobiltelefon
 20. 1.3.2 Utskrift av avhandlingen
 21. 1.4 'Extra' kapitel och tillfälliga texter
 22. 1.5Fem spår - Välj efter intresse
 23. 1.5.1 Vetenskaplighet och bidrag
 24. 1.5.2 Forskningskommunikation-och-ekosystem
 25. 1.5.3 Om uppslagsverk: historia och framtid
 26. 1.5.4 Om nya affärsmodeller och ekosystem
 27. 1.5.5 För alla i skol- och högskolevärlden
 28. 1.6 Sök på sajten
 29. 1.7 Arkiv bakom lösenord
 30. 1.8 Om sajten
 31. Avhandlingens start och forskningsfrågor (3 sid. 7 min)
 32. 2.1 Introduktion
 33. 2.2 Tre centrala bilder i avhandlingen
 34. 2. Forskningsfrågor
 35. Innehållsförteckning (8 sid. 10 min)
 36. 3.1 Innehållsförteckning 34 kapitel med ≈300 underrubriker
 37. Kunskapsutveckling i avhandlingar (11 sid. 16 min)
 38. 4.1 Introduktion
 39. 4.2 Från forskning till vetenskap
 40. 4.2.1 Den kollegiala konversationen
 41. 4.2.2 Vetenskapens långsamhet
 42. 4.2.3 Vetenskap och teknologi
 43. 4.2.4 Att utveckla sin vetenskapliga röst
 44. 4.2.5 Kreativitet och vetenskaplighet
 45. 4.3 Forskningens stilar
 46. 4.3.1 Samexistens av olika stilar
 47. 4.4 Den skenbara formatneutraliteten
 48. 4.5 Teoretiska perspektiv och teori
 49. 4.5.1 Språkutveckling
 50. 4.6 Metodutveckling
 51. 4.7 Intressanta data
 52. 4.8 Språk och bilder
 53. 4.8.1 Visualisering
 54. 4.8.2 Asplund och konsten att resonera
 55. 4.8.3 Forskning på svenska
 56. 4.9 Forskning och konkurrens
 57. 4.10 Kris i managementforskningen och bristen på nytänkander
 58. Avhandlingens bidrag (8 sid. 14 min)
 59. 5.1 Introduktion
 60. 5.2 Konversationer
 61. 5.3 Bidragen till sex områden
 62. 5.3.1 Teorutveckling
 63. 5.3.2 Forskningsmetoder
 64. 5.3.3 Forskningskommunikation och avhandlingar
 65. 5.3.4 Framtiden för uppslagsverk
 66. 5.3.5 Företag och organisationer
 67. 5.3.6 Samhälle och lärande
 68. 5.4 Vidare forskning och utveckling
 69. Forskningsmetoder (7 sid. 12 min)
 70. 6.1 Introduktion
 71. 6.2 Tvärvetenskapliga ansatser
 72. 6.3 Tidigare forskning & effektivitet
 73. 6.4 Normativ forskning
 74. 6.5 Normativa modellen e-Diderot
 75. 6.6 Longitudinell metod
 76. 6.7 Om återföring av fakta - "Facts effect"
 77. 6.8 Studiers reproducerbarhet
 78. 6.9 Reflexivt och annat tänkande
 79. Case Impact Studies (7 sid. 11 min)
 80. 7.1 Samverkan
 81. 7.2 Fallstudier med villkor
 82. 7.3 Analyser från utsidan
 83. 7.4 Case Impact Studies (CIS)
 84. 7.5 Har företag nytta av CIS?
 85. 7.6 CIS och NE:s reaktioner
 86. 7.7 Konsekvenser av Case Impact Studies
 87. 7.8 Forskaren som influencer
 88. 7.9 Case Impact Studies i framtiden
 89. Referensstatus (6 sid. 10 min) - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 90. 8.1 Introduktion
 91. 8.2 Kognitiv auktoritet
 92. 8.3 Social epistemologi
 93. 8.3.1 Epistemisk närhet
 94. 8.4 Kulturellt kapital
 95. 8.5 Vetenskaplighet som referensstatus
 96. 8.6 Referensstatus och rang
 97. 8.6.1 Återforing av fakta. "Facts effect"
 98. 8.7 Referensstatusens föränderlighet
 99. 8.8 Referensstatus och affärsmodeller
 100. 8.9 Strategi för ökad referensstatus
 101. Forskningskommunikationens ekosystem 12 sid. 18 min)
 102. 9.1 Introduktion
 103. 9.2 Ekosystemets aktöre
 104. 9.3 Forskningskommunikation som marknad
 105. 9.4 Demokratiperspektivet
 106. 9.4.1 Högskolans samverkansuppgift
 107. 9.5 Forskningsexcellens och påverkan
 108. 9.6 Högskolornas nya konkurrenssituation
 109. 9.6.1 Högskolorna investerar i marknadsföring
 110. 9.7 Påverkan i tid och rum
 111. 9.8 Läsarperspektivet
 112. 9.9 Forskningskommunikationens referensstatus
 113. 9.9.1 Forskningskommunikationens risker
 114. 9.10 Forskning om forskningskommunikation
 115. 9.10.1 >Forskningens konsekvenser
 116. 9.11 Obligatorisk utbildning i forskningskommunikation?
 117. 9.12 Diskussion
 118. Ekosystem och affärsmodeller Forskningslitteratur (7 sid. 12 min)
 119. 10.1 Introduktion
 120. 10.2 Affärsmodeller och ekosystrem
 121. 10.3 Ett ekosystems bredd och täthet
 122. 10.4 Strategi för litteraturstudier
 123. 10.5 Forskning om ekosystem
 124. 10.6 Generellt versus situationellt
 125. 10.7 Wirtz et al. om BMI
 126. 10.8 Från vision till BMI
 127. 10.9 Affärsmodeller och entreprenörskap
 128. 10.10 Digitala affärsmodeller
 129. Affärsmodeller för uppslagsverk (9 sid. 14 min)
 130. 11.1 Introduktion
 131. 11.2 Omvärldsfaktorer av paradigmkaraktär
 132. 11.3 Förståelsehorisont
 133. 11.4 Historia som val
 134. 11.5 Ägarmiljöns betydelse
 135. 11.6 Uppslagsverk & affärsmodeller
 136. 11.6.1 Affärsmodellers uppdateringsfrekvens
 137. 11.7 Uppslagsverk i paketförsäljning
 138. 11.7.1 Läromedel och uppslagsverk
 139. 11.8 Modeller för uppslagsverk och e-Diderot
 140. 11.9 Blue ocean strategy för uppslagsverk
 141. 11.10 Diskussion
 142. Affärsmodellers tysta gränser (6 sid. 9 min)
 143. 12.1 Definition
 144. 12.2 Ordval och semantik
 145. 12.3 Kartor och modeller
 146. 12.4 Kartor och makt
 147. 12.5 Mentala kartor
 148. 12.6 Affärsmodellers tysta gränser
 149. 12.7 Antecipatorisk socialisation
 150. 12.8 Konstruktivt tvivel
 151. 12.9 Affärsmodell som story
 152. 12.10 Tysta gränser och NE
 153. Affärsmodeller och transparens (3 sid. 4 min)
 154. 13.1 Transparens - intro
 155. 13.2 Viktig?
 156. 13.3 Fakta som vapen
 157. Bolags rätta ägare (4 sid. 6 min) - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 158. 14.1 Introduktion
 159. 14.2 Koncernperspektivet
 160. 14.3 Dotterbolagsperspektivet
 161. 14.4 Synergimatris
 162. 14.5 Socioemotionellt värde (SEW)
 163. 14.6 Rätt ägare av uppslagsverk
 164. 14.7 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 165. 14.8 Rätt ägare av SNL
 166. 14.9 Diskussion
 167. NE och marknadsföringslagen (8 sid. 12 min) - NE bryter mot lagen!
 168. 15.1 Introduktion
 169. 15.2 Studiens frågor och bakgrund
 170. 15.3 Marknadsföringen av NE
 171. 15.4 Marknadsföringslagen
 172. 15.5 Marknadsdomstolen om "främst"
 173. 15.6 Vetenskapliga principer och objektivitet
 174. 15.7 Studier om innehållet i NE
 175. 15.8 NE om sin marknadsföring
 176. 15.9 KO-anmälan av NE Sverige AB
 177. 15.10 Diskussion
 178. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB (8 sid. 12 min) - om bolaget NE
 179. 16.1 Studiens frågor och bakgrund
 180. 16.2 Från uppslagsverk till läromedel
 181. 16.3 Referensstatus som affärsmodell - grunden för marknadsföringen av NE
 182. 16.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher inkl. vodka
 183. 16.5 NE - en lönsamhetsanalys
 184. 16.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 185. 16.7 Är NE Sverige lönsamt?
 186. 16.8 Bolaget NE i framtiden
 187. 16.9 Diskussion
 188. NE abonnemang - vem // 43 (15%) av 290 bibliotek (4 sid. 5 min)
 189. 17.1 Forskningsfråga
 190. 17.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 191. 17.3 Kommuner
 192. 17.4 Universitet
 193. 17.5 Företag
 194. 17.6 Privatpersoner
 195. 17.7 Läromedel och uppslagsverk
 196. 17.8 Diskussion
 197. NE statistik och kundservice (8 sid. 10 min) - Brister i statistik och NE-service.
 198. 18.1 Studiens frågor och bakgrund
 199. 18.2 NE:s statistikservice
 200. 18.3 NE-användning
 201. 18.4 IP-adresser och statistik
 202. 18.5 NE:s prismodell
 203. 18.6 Kostnad per sidvisning
 204. 18.7 Statistik Counter - internationell standard
 205. 18.8 Uppföljning av studien
 206. 18.9 Diskussion
 207. Jämförelse NE och Wikipedia (6+19 sid. 12 min) - Sveriges första forskningstudie
 208. 19.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 209. 19.1 Forskningsfrågor
 210. 19.2 Metodfrågor
 211. 19.3 Faktorer, att in- eller exkludera - mer än värderingar?
 212. 19.4 Urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 213. 19.5 Resultat i tabellformat
 214. 19.6 Diskussion
 215. 19.7 Jämförelse av 150 ord - längd, författare, referenser, uppdatering
 216. Store Norske Leksikon (5 sid. 7 min) - en jämförelse med NE och BiBB
 217. 20.1 Introduktion
 218. 20.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 219. 20.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 220. 20.4 Uppslagsverket Finland
 221. 20.5 Lärdomar för digital transformation
 222. 20.6 Ett svenskt perspektiv
 223. 20.7 Jämförelse SNL, NE och BiBB
 224. 20.8 Resultat av jämförelsen
 225. 20.9 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 226. 20.10 Wikipedia
 227. Vem skriver i NE? (5 sid. 4 min) - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 228. 21.1 Studiens frågor och bakgrund
 229. 21.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 230. 21.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 231. 21.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namngivna författare 2019
 232. 21.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 233. 21.4 Diskussion
 234. Nya uppslagsord i NE (5 sid. 6 min) 12 månader - 246 nya ord
 235. 22.1 Resultat
 236. 22.2 Studiens frågor och bakgrund
 237. 22.3 Forskningsmetodik
 238. 22.4 Nya ord i NE
 239. 22.5 Diskussion
 240. 22.6 NE:s nya 'Notismodell'
 241. Referensstatus på bibliotek (4 sid. 7 min) - + om bibliotekens text om NE
 242. 23.1 Introduktion
 243. 23.2 Studie 1: folkbibliotekens databaser
 244. 23.3 Resultat av databasanalysen
 245. 23.3 Biblioteken om NE
 246. 23.4 Studie 2: presentationen av NE på biblioteken
 247. 23.5 Bibliotekens texter om NE
 248. 23.6 Resultat
 249. 23.7 Diskussion
 250. Forskning om NE (3 sid. 5 min) - intro till alla NE-studier
 251. 24.0 Introduktion
 252. 24.1 NE och marknadsföringslagen
 253. 24.2 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 254. 24.3 Om NE Nationalencyklopedin AB
 255. 24.4 Bolaget NE:s kunder
 256. 24.5 NE:s författare och innehåll
 257. 24.6 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 258. 24.7 Bristande statistik - och brister i statistiken
 259. Webbavhandlingar - ett nytt format (7 sid. 12 min)
 260. 25.1 Introduktion
 261. 25.2 Tre kvalitetsnivåer i webbavhandlingar
 262. 25.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 263. 25.4 Möjligheter i en webbavhandling
 264. 25.5 Från många experiment till nytt ekosystem
 265. 25.6 Strukturfrågor för webbavhandlingar
 266. 25.6.1 Ett CMS-r för avhandlingsproduktion
 267. 25.7 Konkurrens mellan ekonomihögskolor
 268. Ekosystem för avhandlingar (7 s. 10 min.)
 269. 26.1 Introduktion
 270. 26.2 Vad är ett ekosystem?
 271. 26.2.1 Ekosystem i företagsekonomisk forskning
 272. 26.3 Ett ekosystems bredd och täthet
 273. 26.3.1 Tre ekosystem för avhandlingar
 274. 26.3.2 Äldre konversationer om forskning
 275. 26.4 Historiska exempel på ekosystem
 276. 26.5 Ekosystem för tryckta avhandlingar
 277. 26.5.1 Studie om avhandlingsregler
 278. 26.5 Ekosystem för Pdf-avhandlingar
 279. 26.7 Olästa avhandlingar och artiklar
 280. 26.7.1 Problemets lösning
 281. 26.8 Ekosystem för webbavandlingar
 282. 26.9 Jämförelse av avhandlingsformat
 283. 26.9.1 Situationsbaserad modell
 284. 26.9.2 Några formatjämförelser
 285. 26.10 Historiska utvecklingsdrag
 286. (26b) Avhandlingsformat i Sverige (3 s. 4 min.)
 287. 26b.1 Studie och bakgrund
 288. 26b.2 Aktuella avhandlingsregler
 289. 26b.3 Resultat i tabellformat
 290. 26b.4 Sammanfattning av tabelldata
 291. 26b.5 Externa kommentarer
 292. 27.6 Frågor och invandningar Ja, men ...
 293. 26b.7 Om förändring av universitet och avhandlingens epilog
 294. Ekosystem för webbavhandlingar (3 s. 4 min.)
 295. 27.1 Introduktion
 296. 27.2 Webbifiering är en megatrend
 297. 27.2.1 Timing is (everything)
 298. 27.3 Marknaden för akademisk publicering
 299. 27.4 Aktörer i ekosystemet Pdf-avhandlingar
 300. 27.5 Förutsättningar för ett nytt ekosystem
 301. 27.6 Aktörer i ekosystemet webbavhandlingar
 302. 27.6.1 Webbavhandlingar - en nichemarknad
 303. 27.7 Tjänst för avhandlingsprojekt
 304. 27.7.1 Google och webbavhandlingar?
 305. 27.8 Uppskalning och innovativa öar
 306. 27.9 Infrastruktur
 307. 27.9.1 Universitetsbibliotekens roll
 308. 27.10 Aktiviteter för ett nytt ekosystem
 309. Uppslagsverk (6 sid. 9 min) - forskning och historia
 310. 28.1 Introduktion
 311. 28.2 Forskare om uppslagsverk
 312. 28.3 Vad menar vi med uppslagsverk?
 313. 28.4 Uppslagsverkens auktoritet
 314. 28.5 Uppdateringsskuld
 315. 28.6 Wikipedia firar 20 år
 316. 28.7 Intressenter 1980 - SOU 1980:26
 317. 28.8 Nytt uppslagsverk 2020 - 2030
 318. 28.9 Uppslagsverkens äldre historia
 319. Ny modell för uppslagsverk (6 sid. 8 min) - e-Diderot
 320. 29.1 Affärsmodeller för uppslagsverk
 321. 29.2 Trovärdighet som valuta
 322. 29.3   Baskrav i e-Diderot - en normativ modell
 323. 29.3.1 Transparens
 324. 29.3.2 Fritt för alla
 325. 29.3.3 Författarinformation
 326. 29.3.4 Datum och uppdatering
 327. 29.3.5 Referenser
 328. 29.3.6 Interna och externa länkar
 329. 29.3.7 Metadiskussion
 330. 29.4 Strategiska faktorer
 331. 29.4.1 Webbnivå
 332. 29.4.2 Innehåll
 333. 29.4.3 Volym
 334. 29.4.4 Ägande och affärsmodell
 335. 29.5 Framstegens tillbakablickande
 336. 29.6 Jämförelse NE och e-Diderot
 337. Läromedel i skolan och uppslagsverk (5 sid. 7 min) - som fri stödfunktion
 338. 30.1 Introduktion
 339. 30.2 Läromedel i skolvärlden
 340. 30.2.1 Öppen modell för läromedel
 341. 30.2.2 Sluten modell för läromedel
 342. 30.3 Det livslånga lärandet
 343. 30.4 Affärsmodeller för digitala läromedel
 344. Sammanfattning (3 sid. 4 min)
 345. 31.1 Introduktion
 346. 31.2 Forskningsfrågor
 347. 31.3 Tre centrala bilder
 348. 31.4 Tre kapitel om webbavhandlingar
 349. 31.5 Avhandlingens bidrag
 350. Summary of my thesis (3 pp. 4 min)
 351. Referenser (10 sid. 5 min) - 266 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 352. 33.1 Artiklar och böcker
 353. 33.2 Encyklopedier och databaser
 354. 33.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 355. 33.4 Bloggar och sociala medier
 356. 33.5 Organisationer
 357. 33.6 Tidskrifter
 358. 33.7 Videos och poddar
 359. 33.8 Diverse länkar
 360. 33.9 Några andra man kan lära av
 361. Figurer och bilder (26 sid. 7 min) - 100+ figurer, bilder och diagram

 1. Kommentarer (3 sid. 3 min) Ingår ej i avhandlingen
 2. 100.1 Om avhandlingen
 3. 100.2 Om avhandlingsprocessen
 4. 100.3 Om avhandlingens impact
 5. Vanliga frågor (4 sid. 5 min) Ingår ej i avhandlingen
 6. 101.1 Vanliga frågor - FAQ
 7. Blogg om avhandlingen (2 sid. 5 min) Ingår ej i avhandlingen

Publicerades: 2016.   
Uppdaterad senast: 23 mars 2023

Start och forskningsfrågor← 2
Innehåll
→ 4 Kunskapsutveckling i avhandlingar12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.3).

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/