Innehåll

3.1Innehåll

Kapitel:  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    32    33    34    100    101    102
 1.  Förord (9 sid. 15 min)
 2. 0.0 Introduktion
 3. 0.1 Kunskapsutveckling i avhandlingar
 4. 0.2 Avhandlingens grundtema
 5. 0.3 Avhandlingens kommunikationsstrategi
 6. 0.3.1 Thesis cards
 7. 0.4 Navigering och nivåer
 8. 0.5 Tvärvetande och kreativitet
 9. 0.6 Referensstatus och affärsmodeller
 10. 0.7 Avhandling och early adopters
 11. 0.8 En avhandling är inte ett "körkort"
 12. 0.9 Forskning och entreprenörskap
 13. 0.10 Om Johan Schlasberg
 14. 0.11 Tack
 15. Sammanfattning (3 sid. 4 min)
 16. 1.1 Introduktion
 17. 1.2 Forskningsfrågor
 18. 1.3 Tre centrala bilder
 19. 1.4 Tre kapitel om webbavhandlingar
 20. 1.5 Avhandlingens bidrag
 21. Läsanvisning (5 sid. 8 min)
 22. 2.1 Navigering och och förkortningar
 23. 2.2 Referenser 2.0 och citat
 24. 2.3 Delning av sida i avhandlingen
 25. 2.3.1 Delning via QR-kod i en mobiltelefon
 26. 2.3.2 Utskrift av avhandlingen
 27. 2.4 'Extra' kapitel och tillfälliga texter
 28. 2.5Fem spår - Välj efter intresse
 29. 2.5.1 Vetenskaplighet och bidrag
 30. 2.5.2 Forskningskommunikation-och-ekosystem
 31. 2.5.3 Om uppslagsverk: forskning och historia
 32. 2.5.4 Om nya affärsmodeller och ekosystem
 33. 2.5.5 För alla i skol- och högskolevärlden
 34. 2.6 Sök på sajten
 35. 2.7 Arkiv bakom lösenord
 36. 2.8 Om sajten
 37. Innehållsförteckning (8 sid. 10 min)
 38. 3.1 Innehållsförteckning 34 kapitel med ≈300 underrubriker
 39. Avhandlingens start och forskningsfrågor (3 sid. 7 min)
 40. 4.1 Introduktion
 41. 4.2 Tre centrala bilder i avhandlingen
 42. 4.3 Forskningsfrågor
 43. Referensstatus (6 sid. 10 min) - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 44. 5.1 Introduktion
 45. 5.2 Kognitiv auktoritet
 46. 5.3 Social epistemologi
 47. 5.3.1 Epistemisk närhet
 48. 5.4 Kulturellt kapital
 49. 5.5 Vetenskaplighet som referensstatus
 50. 5.6 Referensstatus och rang
 51. 5.6.1 Återforing av fakta. "Facts effect"
 52. 5.7 Referensstatusens föränderlighet
 53. 5.8 Referensstatus och affärsmodeller
 54. 5.9 Strategi för ökad referensstatus
 55. Forskningsmetoder (7 sid. 12 min)
 56. 6.1 Introduktion
 57. 6.2 Tvärvetenskapliga ansatser
 58. 6.3 Tidigare forskning & effektivitet
 59. 6.4 Normativ forskning
 60. 6.5 Normativa modellen e-Diderot
 61. 6.6 Longitudinell metod
 62. 6.7 Om återföring av fakta - "Facts effect"
 63. 6.8 Studiers reproducerbarhet
 64. 6.9 Reflexivt och annat tänkande
 65. Case Impact Studies (7 sid. 11 min)
 66. 7.1 Samverkan
 67. 7.2 Fallstudier med villkor
 68. 7.3 Analyser från utsidan
 69. 7.4 Case Impact Studies (CIS)
 70. 7.5 Har företag nytta av CIS?
 71. 7.6 CIS och NE:s reaktioner
 72. 7.7 Konsekvenser av Case Impact Studies
 73. 7.8 Forskaren som influencer
 74. 7.9 Case Impact Studies i framtiden
 75. Ekosystem och affärsmodeller Forskningslitteratur (7 sid. 12 min)
 76. 8.1 Introduktion
 77. 8.2 Affärsmodeller och ekosystem
 78. 8.3 Ett ekosystems bredd och täthet
 79. 8.4 Strategi för litteraturstudier
 80. 8.5 Forskning om ekosystem
 81. 8.6 Generellt versus situationellt
 82. 8.7 Wirtz et al. om BMI
 83. 8.8 Definitioner har intressenter
 84. 8.9 Från vision till BMI
 85. 8.10 Affärsmodeller och entreprenörskap
 86. 8.11 Digitala affärsmodeller
 87. Affärsmodeller för uppslagsverk (9 sid. 14 min)
 88. 9.1 Introduktion
 89. 9.2 Omvärldsfaktorer av paradigmkaraktär
 90. 9.3 Förståelsehorisont
 91. 9.4 Historia som val
 92. 9.5 Ägarmiljöns betydelse
 93. 9.6 Uppslagsverk & affärsmodeller
 94. 9.6.1 Affärsmodellers uppdateringsfrekvens
 95. 9.7 Uppslagsverk i paketförsäljning
 96. 9.7.1 Läromedel och uppslagsverk
 97. 9.8 Modeller för uppslagsverk och e-Diderot
 98. 9.9 Blue ocean strategy för uppslagsverk
 99. 9.10 Diskussion
 100. Affärsmodellers tysta gränser (6 sid. 9 min)
 101. 10.1 Definition
 102. 10.2 Ordval och semantik
 103. 10.3 Kartor och modeller
 104. 10.4 Kartor och makt
 105. 10.5 Mentala kartor
 106. 10.6 Affärsmodellers tysta gränser
 107. 10.7 Antecipatorisk socialisation
 108. 10.8 Konstruktivt tvivel
 109. 10.9 Affärsmodell som story
 110. 10.10 Tysta gränser och NE
 111. Affärsmodeller och transparens (3 sid. 4 min)
 112. 11.1 Transparens - intro
 113. 11.2 Viktig?
 114. 11.3 Fakta som vapen
 115. Bolags rätta ägare (4 sid. 6 min) - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 116. 12.1 Introduktion
 117. 12.2 Koncernperspektivet
 118. 12.3 Dotterbolagsperspektivet
 119. 12.4 Synergimatris
 120. 12.5 Socioemotionellt värde (SEW)
 121. 12.6 Rätt ägare av uppslagsverk
 122. 12.7 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 123. 12.8 Rätt ägare av SNL
 124. 12.9 Diskussion
 125. Forskningskommunikationens ekosystem 12 sid. 18 min)
 126. 13.1 Introduktion
 127. 13.2 Ekosystemets aktörer
 128. 13.3 Forskningskommunikation som marknad
 129. 13.4 Demokratiperspektivet
 130. 13.4.1 Högskolans samverkansuppgift
 131. 13.5 Forskningsexcellens och påverkan
 132. 13.6 Högskolornas nya konkurrenssituation
 133. 13.6.1 Högskolorna investerar i marknadsföring
 134. 13.7 Påverkan i tid och rum
 135. 13.8 Läsarperspektivet
 136. 13.9 Forskningskommunikationens referensstatus
 137. 13.9.1 Forskningskommunikationens risker
 138. 13.10 Forskning om forskningskommunikation
 139. 13.10.1 >Forskningens konsekvenser
 140. 13.11 Obligatorisk utbildning i forskningskommunikation?
 141. 13.12 Diskussion
 142. Kunskapsutveckling i avhandlingar (11 sid. 16 min)
 143. 14.1 Introduktion
 144. 14.2 Från forskning till vetenskap
 145. 14.2.1 Den kollegiala konversationen
 146. 14.2.2 Vetenskapens långsamhet
 147. 14.2.3 Vetenskap och teknologi
 148. 14.2.4 Att utveckla sin vetenskapliga röst
 149. 14.2.5 Kreativitet och vetenskaplighet
 150. 14.3 Forskningens stilar
 151. 14.3.1 Samexistens av olika stilar
 152. 14.4 Den skenbara formatneutraliteten
 153. 14.5 Teoretiska perspektiv och teori
 154. 14.5.1 Språkutveckling
 155. 14.6 Metodutveckling
 156. 14.7 Intressanta data
 157. 14.8 Språk och bilder
 158. 14.8.1 Visualisering
 159. 14.8.2 Asplund och konsten att resonera
 160. 14.8.3 Forskning på svenska
 161. 14.9 Forskning och konkurrens
 162. 14.10 Kris i managementforskningen och bristen på nytänkander
 163. Forskning om NE online - (3 sid. 5 min) - intro till alla NE-studier
 164. 15.0 Introduktion
 165. 15.1 NE online är en ny kategori - inte en digital version
 166. 15.2 NE online som nationellt problem
 167. 15.3 NE och marknadsföringslagen
 168. 15.4 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 169. 15.5 Om NE Nationalencyklopedin AB
 170. 15.6 Bolaget NE:s kunder
 171. 15.7 NE:s författare och innehåll
 172. 15.8 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 173. 15.9 Bristande statistik - och brister i statistiken
 174. Vem skriver i NE? (5 sid. 4 min) - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 175. 16.1 Studiens frågor och bakgrund
 176. 15.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 177. 16.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 178. 16.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namngivna författare 2019
 179. 16.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 180. 16.4 Diskussion
 181. Nya uppslagsord i NE (5 sid. 6 min) 12 månader - 246 nya ord
 182. 17.1 Resultat
 183. 17.2 Studiens frågor och bakgrund
 184. 17.3 Forskningsmetodik
 185. 17.4 Nya ord i NE
 186. 17.5 Diskussion
 187. 17.6 NE:s nya 'Notismodell'
 188. Jämförelse NE och Wikipedia (6+19 sid. 12 min) - Sveriges första forskningstudie
 189. 18.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 190. 18.1 Forskningsfrågor
 191. 18.2 Metodfrågor
 192. 18.3 Faktorer, att in- eller exkludera - mer än värderingar?
 193. 18.4 Urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 194. 18.5 Resultat i tabellformat
 195. 18.6 Diskussion
 196. 18.7 Jämförelse av 150 ord - längd, författare, referenser, uppdatering
 197. NE: statistik (8 sid. 10 min) - Brister i statistik och NE-service.
 198. 19.1 Studiens frågor och bakgrund
 199. 19.2 NE:s statistikservice
 200. 19.3 NE-användning
 201. 19.4 IP-adresser och statistik
 202. 19.5 NE:s prismodell
 203. 19.6 Kostnad per sidvisning
 204. 19.7 Statistik Counter - internationell standard
 205. 19.8 Uppföljning av studien
 206. 19.9 Diskussion
 207. NE abonnemang - vem // 40 (14%) av 290 bibliotek (4 sid. 5 min)
 208. 20.1 Forskningsfråga
 209. 20.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 210. 20.3 Kommuner
 211. 20.4 Universitet
 212. 20.5 Företag
 213. 20.6 Privatpersoner
 214. 20.7 Läromedel och uppslagsverk
 215. 20.8 Diskussion
 216. Referensstatus på bibliotek (4 sid. 7 min) - + om bibliotekens text om NE
 217. 21.1 Introduktion
 218. 21.2 Studie 1: folkbibliotekens databaser
 219. 21.3 Resultat av databasanalysen
 220. 21.3 Biblioteken om NE
 221. 21.4 Studie 2: presentationen av NE på biblioteken
 222. 21.5 Bibliotekens texter om NE
 223. 21.6 Resultat
 224. 21.7 Diskussion
 225. NE och marknadsföringslagen (8 sid. 12 min) - NE bryter mot lagen!
 226. 22.1 Introduktion
 227. 22.2 Studiens frågor och bakgrund
 228. 22.3 Marknadsföringen av NE
 229. 22.4 Marknadsföringslagen
 230. 22.5 Marknadsdomstolen om "främst"
 231. 22.6 Vetenskapliga principer och objektivitet
 232. 22.7 Studier om innehållet i NE
 233. 22.8 NE om sin marknadsföring
 234. 22.9 Om NE och vilseledande marknadsföring
 235. 22.10 Diskussion
 236. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB (8 sid. 12 min) - om bolaget NE
 237. 23.1 Studiens frågor och bakgrund
 238. 23.2 Från uppslagsverk till läromedel
 239. 23.3 Referensstatus som affärsmodell - grunden för marknadsföringen av NE
 240. 23.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher
 241. 23.5 NE - en lönsamhetsanalys
 242. 23.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 243. 23.7 Är NE Sverige lönsamt?
 244. 23.8 Bolaget NE i framtiden
 245. 23.9 Diskussion
 246. Store Norske Leksikon (5 sid. 7 min) - en jämförelse med NE
 247. 24.1 Introduktion
 248. 24.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 249. 24.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 250. 24.4 Uppslagsverket Finland
 251. 24.5 Lärdomar för digital transformation
 252. 24.6 Ett svenskt perspektiv
 253. 24.7 Jämförelse SNL, och NE
 254. 24.8 Resultat av jämförelsen
 255. 24.9 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 256. Webbavhandlingar - ett nytt format (7 sid. 12 min)
 257. 25.1 Introduktion
 258. 25.2 Tre kvalitetsnivåer i webbavhandlingar
 259. 25.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 260. 25.4 Möjligheter i en webbavhandling
 261. 25.5 Från många experiment till nytt ekosystem
 262. 25.6 Strukturfrågor för webbavhandlingar
 263. 25.6.1 Ett CMS-r för avhandlingsproduktion
 264. 25.7 Konkurrens mellan ekonomihögskolor
 265. Ekosystem för avhandlingar (7 s. 10 min.)
 266. 26.1 Introduktion
 267. 26.2 Vad är ett ekosystem?
 268. 26.2.1 Ekosystem i företagsekonomisk forskning
 269. 26.3 Ett ekosystems bredd och täthet
 270. 26.3.1 Tre ekosystem för avhandlingar
 271. 26.3.2 Äldre konversationer om forskning
 272. 26.4 Historiska exempel på ekosystem
 273. 26.5 Ekosystem för tryckta avhandlingar
 274. 26.5.1 Studie om avhandlingsregler
 275. 26.5 Ekosystem för Pdf-avhandlingar
 276. 26.7 Olästa avhandlingar och artiklar
 277. 26.7.1 Problemets lösning
 278. 26.8 Ekosystem för webbavandlingar
 279. 26.9 Jämförelse av avhandlingsformat
 280. 26.9.1 Situationsbaserad modell
 281. 26.9.2 Några formatjämförelser
 282. 26.10 Historiska utvecklingsdrag
 283. Ekosystem för webbavhandlingar (3 s. 4 min.)
 284. 27.1 Introduktion
 285. 27.2 Webbifiering är en megatrend
 286. 27.2.1 Timing is (everything)
 287. 27.3 Marknaden för akademisk publicering
 288. 27.4 Aktörer i ekosystemet Pdf-avhandlingar
 289. 27.5 Förutsättningar för ett nytt ekosystem
 290. 27.6 Aktörer i ekosystemet webbavhandlingar
 291. 27.6.1 Webbavhandlingar - en nichemarknad
 292. 27.7 Tjänst för avhandlingsprojekt
 293. 27.7.1 Google och webbavhandlingar?
 294. 27.8 Uppskalning och innovativa öar
 295. 27.9 Infrastruktur
 296. 27.9.1 Universitetsbibliotekens roll
 297. 27.10 Aktiviteter för ett nytt ekosystem
 298. Uppslagsverk (6 sid. 9 min) - forskning och historia
 299. 28.1 Introduktion
 300. 28.2 Forskare om uppslagsverk
 301. 28.3 Vad menar vi med uppslagsverk?
 302. 28.4 Uppslagsverkens auktoritet
 303. 28.5 Uppdateringsskuld
 304. 28.6 Wikipedia firar 20 år
 305. 28.7 Intressenter 1980 - SOU 1980:26
 306. 28.8 Nytt uppslagsverk 2020 - 2030
 307. 28.9 Uppslagsverkens äldre historia
 308. Ny modell för uppslagsverk (6 sid. 8 min) - e-Diderot
 309. 29.1 Affärsmodeller för uppslagsverk
 310. 29.2 Referensstatus som valuta
 311. 29.3   Baskrav i e-Diderot - en normativ modell
 312. 29.3.1 Transparens
 313. 29.3.2 Fritt för alla
 314. 29.3.3 Författarinformation
 315. 29.3.4 Datum och uppdatering
 316. 29.3.5 Referenser
 317. 29.3.6 Interna och externa länkar
 318. 29.3.7 Metadiskussion
 319. 29.4 Strategiska faktorer
 320. 29.4.1 Webbnivå
 321. 29.4.2 Innehåll
 322. 29.4.3 Volym
 323. 29.4.4 Ägande och affärsmodell
 324. 29.5 Framstegens tillbakablickande
 325. 29.6 Jämförelse NE och e-Diderot
 326. Läromedel i skolan och uppslagsverk (5 sid. 7 min) - som fri stödfunktion
 327. 30.1 Introduktion
 328. 30.2 Läromedel i skolvärlden
 329. 30.2.1 Öppen modell för läromedel
 330. 30.2.2 Sluten modell för läromedel
 331. 30.3 Det livslånga lärandet
 332. 30.4 Affärsmodeller för digitala läromedel
 333. Avhandlingens bidrag (8 sid. 14 min)
 334. 31.1 Introduktion
 335. 31.2 Konversationer
 336. 31.3 Bidragen till sex områden
 337. 31.3.1 Teorutveckling
 338. 31.3.2 Forskningsmetoder
 339. 31.3.3 Forskningskommunikation och avhandlingar
 340. 31.3.4 Unika data om NE online
 341. 31.3.5 Företag och organisationer
 342. 31.3.6 Samhälle och lärande
 343. 31.4 Vidare forskning och utveckling
 344. Summary of my thesis (3 pp. 4 min)
 345. Referenser (10 sid. 5 min) - 265 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 346. 33.1 Artiklar och böcker
 347. 33.2 Encyklopedier och databaser
 348. 33.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 349. 33.4 Bloggar och sociala medier
 350. 33.5 Organisationer
 351. 33.6 Tidskrifter
 352. 33.7 Videos och poddar
 353. 33.8 Diverse länkar
 354. 33.9 Några andra man kan lära av
 355. Figurer och bilder (26 sid. 7 min) - 100+ figurer, bilder och diagram

 1. Kommentarer (3 sid. 3 min) Ingår ej i avhandlingen
 2. 100.1 Om avhandlingen
 3. 100.2 Om avhandlingsprocessen
 4. 100.3 Om avhandlingens impact
 5. Vanliga frågor (4 sid. 5 min) Ingår ej i avhandlingen
 6. 101.1 Vanliga frågor - FAQ
 7. Blogg om avhandlingen (2 sid. 5 min) Ingår ej i avhandlingen

Publicerades: 2016.   
Uppdaterad senast: 22 juni 2023

Läsanvisning← 2
Innehåll
→ 4 Start och forskningsfrågor12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.3).

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/