Innehåll

3.1Innehåll

Kapitel:  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    26b    27    28    29    30    31    32    32    33    34    100    101    102
 1.  Förord (9 sid. 15 min)
 2. 0.0 Introduktion
 3. 0.1 Kunskapsutveckling i avhandlingar
 4. 0.2 Avhandlingens grundtema
 5. 0.3 Avhandlingens kommunikationsstrategi
 6. 0.4 Navigering och nivåer
 7. 0.5 Tvärvetande och kreativitet
 8. 0.6 Referensstatus och affärsmodeller
 9. 0.7 Avhandling och early adopter
 10. 0.8 En avhandling är inte ett "körkort"
 11. 0.9 Forskning och entreprenörskap
 12. 0.10 Om Johan Schlasberg
 13. 0.11 Tack
 14. Läsanvisning (5 sid. 8 min)
 15. 1.1 Navigering och och förkortningar
 16. 1.2 Referenser 2.0 och citat
 17. 1.3 Delning av sida i avhandlingen
 18. 1.3.1 Utskrift av avhandlingen
 19. 1.4 'Extra' kapitel och tillfälliga texter
 20. 1.5Fem spår - Välj efter intresse
 21. 1.5.1 Vetenskaplighet och bidrag
 22. 1.5.2 Forskningskommunikation-och-ekosystem
 23. 1.5.3 Om uppslagsverk: historia och framtid
 24. 1.5.4 Om nya affärsmodelle och ekosystemr
 25. 1.5.5 För alla i skol- och högskolevärlden
 26. 1.6 Sök på sajten
 27. 1.7 Arkiv bakom lösenord
 28. 1.8 Om sajten
 29. Avhandlingens start och forskningsfrågor (3 sid. 7 min)
 30. 2.1 Introduktion
 31. 2.2 Tre centrala bilder i avhandlingen
 32. 2. Forskningsfrågor
 33. Innehållsförteckning (8 sid. 10 min)
 34. 3.1 Innehållsförteckning 34 kapitel med ≈300 underrubriker
 35. Kunskapsutveckling i avhandlingar (11 sid. 16 min)
 36. 4.1 Introduktion
 37. 4.2 Från forskning till vetenskap
 38. 4.2.1 Den kollegiala konversationen
 39. 4.2.2 Vetenskapens långsamhet
 40. 4.2.3 Vetenskap och teknologi
 41. 4.2.4 Att utveckla sin vetenskapliga röst
 42. 4.2.5 Kreativitet och vetenskaplighet
 43. 4.3 Forskningens stilar
 44. 4.3.1 Samexistens av olika stilar
 45. 4.4 Den illusoriska formatneutraliteten
 46. 4.5 Teoretiska perspektiv och teori
 47. 4.5.1 Språkutveckling
 48. 4.6 Metodutveckling
 49. 4.7 Intressanta data
 50. 4.8 Språk och bilder
 51. 4.8.1 Visualisering
 52. 4.8.2 Asplund och konsten att resonera
 53. 4.9 Forskning och konkurrens
 54. 4.10 Kris i managementforskningen och bristen på nytänkander
 55. Avhandlingens bidrag (8 sid. 14 min)
 56. 5.1 Introduktion
 57. 5.2 Konversationer
 58. 5.3 Bidragen till sex områden
 59. 5.3.1 Teorutveckling
 60. 5.3.2 Forskningsmetoder
 61. 5.3.3 Forskningskommunikation och avhandlingar
 62. 5.3.4 Uppslagsverket NE som problem
 63. 5.3.5 Företag och organisationer
 64. 5.3.6 Samhälle och lärande
 65. 5.4 Vidare forskning och utveckling
 66. Forskningsmetoder (7 sid. 12 min)
 67. 6.1 Introduktion
 68. 6.2 Tvärvetenskapliga ansatser
 69. 6.3 Tidigare forskning & effektivitet
 70. 6.4 Normativ forskning
 71. 6.5 Normativa modellen e-Diderot
 72. 6.6 Longitudinell metod
 73. 6.7 Om återföring av fakta - "Facts effect"
 74. 6.8 Studiers reproducerbarhet
 75. 6.9 Reflexivt och annat tänkande
 76. Webbavhandlingar - ett nytt format (7 sid. 12 min)
 77. 7.1 Introduktion
 78. 7.2 Tre kvalitetsnivåer i webbavhandlingar
 79. 7.3 En avhandling i ett serviceperspektiv
 80. 7.4 Möjligheter i en webbavhandling
 81. 7.5 Från många experiment till nytt ekosystem
 82. 7.6 Strukturfrågor för webbavhandlingar
 83. 7.6.1 Ett CMS-r för avhandlingsproduktion
 84. 7.7 Konkurrens mellan ekonomihögskolor
 85. Case Impact Studies (7 sid. 11 min)
 86. 8.1 Samverkan
 87. 8.2 Fallstudier med villkor
 88. 8.3 Analyser från utsidan
 89. 8.4 Case Impact Studies (CIS)
 90. 8.5 Har företag nytta av CIS?
 91. 8.6 CIS och NE:s reaktioner
 92. 8.7 Konsekvenser av Case Impact Studies
 93. 8.8 Forskaren som influencer
 94. 8.9 Case Impact Studies i framtiden
 95. Referensstatus (6 sid. 10 min) - från kognitiv auktoritet till referensstatus
 96. 9.1 Introduktion
 97. 9.2 Kognitiv auktoritet
 98. 9.3 Social epistemologi
 99. 9.3.1 Epistemisk närhet
 100. 9.4 Kulturellt kapital
 101. 9.5 Vetenskaplighet som referensstatus
 102. 9.6 Referensstatus och rang
 103. 9.6.1 Återforing av fakta. "Facts effect"
 104. 9.7 Referensstatusens föränderlighet
 105. 9.8 Referensstatus och affärsmodeller
 106. 9.9 Strategi för ökad referensstatus
 107. Ny modell för uppslagsverk (6 sid. 8 min) - e-Diderot
 108. 10.1 Affärsmodeller för uppslagsverk
 109. 10.2 Trovärdighet som valuta
 110. 10.3   Baskrav i e-Diderot - en normativ modell
 111. 10.3.1 Transparens
 112. 10.3.2 Fritt för alla
 113. 10.3.3 Författarinformation
 114. 10.3.4 Datum och uppdatering
 115. 10.3.5 Referenser
 116. 10.3.6 Interna och externa länkar
 117. 10.3.7 Metadiskussion
 118. 10.4 Strategiska faktorer
 119. 10.4.1 Webbnivå
 120. 10.4.2 Innehåll
 121. 10.4.3 Volym
 122. 10.4.4 Ägande och affärsmodell
 123. 10.5 Framstegens tillbakablickande
 124. 10.6 Fakta och kommentarer
 125. Ekosystem och affärsmodeller Forskningslitteratur (7 sid. 12 min)
 126. 11.1 Introduktion
 127. 11.2 Affärsmodeller och ekosystrem
 128. 11.3 Ett ekosystems bredd och täthet
 129. 11.4 Strategi för litteraturstudier
 130. 11.5 Forskning om ekosystem
 131. 11.6 Generellt versus situationellt
 132. 11.7 Wirtz et al. om BMI
 133. 11.8 Från vision till BMI
 134. 11.9 Affärsmodeller och entreprenörskap
 135. 11.10 Digitala affärsmodeller
 136. Affärsmodeller för uppslagsverk (9 sid. 14 min)
 137. 12.1 Introduktion
 138. 12.2 Omvärldsfaktorer av paradigmkaraktär
 139. 12.3 Förståelsehorisont
 140. 12.4 Historia som val
 141. 12.5 Ägarmiljöns betydelse
 142. 12.6 Uppslagsverk & affärsmodeller
 143. 12.6.1 Affärsmodellers uppdateringsfrekvens
 144. 12.7 Uppslagsverk i paketförsäljning
 145. 12.7.1 Läromedel och uppslagsverk
 146. 12.8 Modeller för uppslagsverk och e-Diderot
 147. 12.9 Blue ocean strategy för uppslagsverk
 148. 12.10 Diskussion
 149. Affärsmodellers tysta gränser (6 sid. 9 min)
 150. 13.1 Definition
 151. 13.2 Ordval och semantik
 152. 13.3 Kartor och modeller
 153. 13.4 Kartor och makt
 154. 13.5 Mentala kartor
 155. 13.6 Affärsmodellers tysta gränser
 156. 13.7 Antecipatorisk socialisation
 157. 13.8 Konstruktivt tvivel
 158. 13.9 Affärsmodell som story
 159. 13.10 Tysta gränser och NE
 160. Affärsmodeller och transparens (3 sid. 4 min)
 161. 14.1 Transparens - intro
 162. 14.2 Viktig?
 163. 14.3 Fakta som vapen
 164. NE och marknadsföringslagen (8 sid. 12 min) - NE bryter mot lagen!
 165. 15.1 Introduktion
 166. 15.2 Studiens frågor och bakgrund
 167. 15.3 Marknadsföringen av NE
 168. 15.4 Marknadsföringslagen
 169. 15.5 Marknadsdomstolen om "främst"
 170. 15.6 Vetenskapliga principer och objektivitet
 171. 15.7 Studier om innehållet i NE
 172. 15.8 NE om sin marknadsföring
 173. 15.9 KO-anmälan av NE Sverige AB
 174. 15.10 Diskussion
 175. Om bolaget NE Nationalencyklopedin AB (8 sid. 12 min) - om bolaget NE
 176. 16.1 Studiens frågor och bakgrund
 177. 16.2 Från uppslagsverk till läromedel
 178. 16.3 Referensstatus som affärsmodell - grunden för marknadsföringen av NE
 179. 16.4 Bolaget NE:s koncernmiljö - många branscher inkl. vodka
 180. 16.5 NE - en lönsamhetsanalys
 181. 16.6 Om Bra Böcker AB - fel i NE om NE
 182. 16.7 Är NE Sverige lönsamt?
 183. 16.8 Bolaget NE i framtiden
 184. 16.9 Diskussion
 185. NE abonnemang - vem // 56 (19%) av 290 bibliotek (4 sid. 5 min)
 186. 17.1 Forskningsfråga
 187. 17.2 Folkbibliotek - länkar till 290 Databassidor
 188. 17.3 Kommuner
 189. 17.4 Universitet
 190. 17.5 Företag
 191. 17.6 Privatpersoner
 192. 17.7 Läromedel och uppslagsverk
 193. 17.8 Diskussion
 194. NE statistik och kundservice (8 sid. 10 min) - Brister i statistik och NE-service.
 195. 18.1 Studiens frågor och bakgrund
 196. 18.2 NE:s statistikservice
 197. 18.3 NE-användning
 198. 18.4 IP-adresser och statistik
 199. 18.5 NE:s prismodell
 200. 18.6 Kostnad per sidvisning
 201. 18.7 Statistik Counter - internationell standard
 202. 18.8 Uppföljning av studien
 203. 18.9 Diskussion
 204. Jämförelse NE och Wikipedia (6+19 sid. 12 min) - Sveriges första forskningstudie
 205. 19.0 Introduktion och resultat - Wikipedia är en bättre tjänst
 206. 19.1 Forskningsfrågor
 207. 19.2 Metodfrågor
 208. 19.3 Faktorer, att in- eller exkludera - mer än värderingar?
 209. 19.4 Urval av uppslagsord - för att öka neutraliteten
 210. 19.5 Resultat i tabellformat
 211. 19.6 Diskussion
 212. 19.7 Jämförelse av 150 ord - längd, författare, referenser, uppdatering
 213. Store Norske Leksikon (5 sid. 7 min) - en jämförelse med NE och BiBB
 214. 20.1 Introduktion
 215. 20.2 Store Norske Leksikon (SNL)
 216. 20.3 Store Danske Leksikon (SDL)
 217. 20.4 Uppslagsverket Finland
 218. 20.5 Lärdomar för digital transformation
 219. 20.6 Ett svenskt perspektiv
 220. 20.7 Jämförelse SNL, NE och BiBB
 221. 20.8 Resultat av jämförelsen
 222. 20.9 Stanford Encyclopedia of Philosophy
 223. 20.10 Wikipedia
 224. Vem skriver i NE? (5 sid. 4 min) - studie 2011 och 2019 om NE:s "författare"
 225. 21.1 Studiens frågor och bakgrund
 226. 21.2 5.000 artiklar i NE 2011 - kan inte upprepas. Lägre transparens i NE.
 227. 21.2.1 Resultat 1 - Cirka 20% av författarna döda 2011
 228. 21.3 Författare i området 'Medicin' 2019 - 264 namngivna författare 2019
 229. 21.3.1 Resultat 2 - Cirka 30% av författarna döda 2019. Medelåldern ≈75 år.
 230. 21.4 Diskussion
 231. Nya uppslagsord i NE (5 sid. 6 min) 12 månader - 246 nya ord
 232. 22.1 Resultat
 233. 22.2 Studiens frågor och bakgrund
 234. 22.3 Forskningsmetodik
 235. 22.4 Nya ord i NE
 236. 22.5 Diskussion
 237. 22.6 NE:s nya 'Notismodell'
 238. Referensstatus på bibliotek (4 sid. 7 min) - + om bibliotekens text om NE
 239. 23.1 Introduktion
 240. 23.2 Studie 1: folkbibliotekens databaser
 241. 23.3 Resultat av databasanalysen
 242. 23.3 Biblioteken om NE
 243. 23.4 Studie 2: presentationen av NE på biblioteken
 244. 23.5 Bibliotekens texter om NE
 245. 23.6 Resultat
 246. 23.7 Diskussion
 247. Studier om NE (3 sid. 5 min) - intro till alla NE-studier
 248. 24.0 Introduktion
 249. 24.1 NE och marknadsföringslagen
 250. 24.2 Jämförelse NE och Wikipedia - Wikipedia överlägset bäst
 251. 24.3 Om NE Nationalencyklopedin AB
 252. 24.4 Bolaget NE:s kunder
 253. 24.5 NE:s författare och innehåll
 254. 24.6 Nya uppslagsord i NE - statistik för 12 månader
 255. 24.7 Bristande statistik - och brister i statistiken
 256. Forskningskommunikationens ekosystem 12 sid. 18 min)
 257. 25.1 Introduktion
 258. 25.2 Ekosystemets aktöre
 259. 25.3 Forskningskommunikation som marknad
 260. 25.4 Demokratiperspektivet
 261. 25.4.1 Högskolans samverkansuppgift
 262. 25.5 Forskningsexcellens och påverkan
 263. 25.6 Högskolornas nya konkurrenssituation
 264. 25.6.1 Högskolorna investerar i marknadsföring
 265. 25.7 Påverkan i tid och rum
 266. 25.8 Läsarperspektivet
 267. 25.9 Forskningskommunikationens referensstatus
 268. 25.10 Forskning om forskningskommunikation
 269. 25.11 Obligatorisk utbildning i forskningskommunikation?
 270. 25.12 Diskussion
 271. Ekosystem för avhandlingar (10 s. 13 min.)
 272. 26.1 Introduktion
 273. 26.2 Vad är ett ekosystem?
 274. 26.2.1 Ekosystem i företagsekonomisk forskning
 275. 26.3 Ett ekosystems bredd och täthet
 276. 26.3.1 Tre ekosystem för avhandlingar
 277. 26.3.2 Äldre konversationer om forskning
 278. 26.4 Historiska exempel på ekosystem
 279. 26.5 Ekosystem för tryckta avhandlingar
 280. 26.5.1 Studie om avhandlingsregler
 281. 26.5 Ekosystem för Pdf-avhandlingar
 282. 26.7 Olästa avhandlingar och artiklar
 283. 26.7.1 Problemets lösning
 284. 26.8 Ekosystem för webbavandlingar
 285. 26.9 Jämförelse av avhandlingsformat
 286. 26.9.1 Situationsbaserad modell
 287. 26.9.2 Några formatjämförelser
 288. 26.10 Historiska utvecklingsdrag
 289. (26b) Avhandlingsformat i Sverige (3 s. 4 min.)
 290. 26b.1 Studie och bakgrund
 291. 26b.2 Aktuella avhandlingsregler
 292. 26b.3 Resultat i tabellformat
 293. 26b.4 Sammanfattning av tabelldata
 294. 26b.5 Externa kommentarer
 295. 27.6 Frågor och invandningar Ja, men ...
 296. 26b.7 Om förändring av universitet och avhandlingens epilog
 297. Ekosystem för webbavhandlingar (3 s. 4 min.)
 298. 27.1 Introduktion
 299. 27.2 Webbifiering är en megatrend
 300. 27.2.1 Timing is (everything)
 301. 27.3 Marknaden för akademisk publicering
 302. 27.4 Aktörer i ekosystemet Pdf-avhandlingar
 303. 27.5 Förutsättningar för ett nytt ekosystem
 304. 27.6 Aktörer i ekosystemet webbavhandlingar
 305. 27.6.1 Webbavhandlingar - en nichemarknad
 306. 27.7 Tjänst för avhandlingsprojekt
 307. 27.7.1 Google och webbavhandlingar?
 308. 27.8 Uppskalning och innovativa öar
 309. 27.9 Infrastruktur
 310. 27.9.1 Universitetsbibliotekens roll
 311. 27.10 Aktiviteter för ett nytt ekosystem
 312. Uppslagsverk (6 sid. 9 min) - historia och framtid
 313. 28.1 Introduktion
 314. 28.2 Vad menar vi med uppslagsverk?
 315. 28.3 Uppslagsverkens auktoritet
 316. 28.4 Uppdateringsskuld
 317. 28.5 Wikipedia firar 20 år
 318. 28.6 Intressenter 1980 - SOU 1980:26
 319. 28.7 Nytt uppslagsverk 2020 - 2030
 320. 28.8 Uppslagsverkens äldre historia
 321. 28.9 Forskare om uppslagsverk
 322. Läromedel i skolan och uppslagsverk (5 sid. 7 min) - som fri stödfunktion
 323. 29.1 Introduktion
 324. 29.2 Läromedel i skolvärlden
 325. 29.2.1 Öppen modell för läromedel
 326. 29.2.2 Sluten modell för läromedel
 327. 29.3 Det livslånga lärandet
 328. 29.4 Affärsmodeller för digitala läromedel
 329. Bolags rätta ägare (4 sid. 6 min) - portföljperspektiv och nerifrånperspektiv
 330. 30.1 Introduktion
 331. 30.2 Koncernperspektivet
 332. 30.3 Dotterbolagsperspektivet
 333. 30.4 Synergimatris
 334. 30.5 Socioemotionellt värde (SEW)
 335. 30.6 Rätt ägare av uppslagsverk
 336. 30.7 Rätt ägare av uppslagsverket NE
 337. 30.8 Rätt ägare av SNL
 338. 30.9 Diskussion
 339. Sammanfattning (3 sid. 4 min)
 340. 31.1 Introduktion
 341. 31.2 Forskningsfrågor
 342. 31.3 Två centrala bilder
 343. 31.4 Tre kapitel om webbavhandlingar
 344. 31.5 Avhandlingens bidrag
 345. Summary of my thesis (3 pp. 4 min)
 346. Referenser (10 sid. 5 min) - 264 i 9 kategorier. Kontextuella referenslänkar
 347. 33.1 Artiklar och böcker
 348. 33.2 Encyklopedier och databaser
 349. 33.3 Forskningsprojekt, utredningar och lagar
 350. 33.4 Bloggar och sociala medier
 351. 33.5 Organisationer
 352. 33.6 Tidskrifter
 353. 33.7 Videos och poddar
 354. 33.8 Diverse länkar
 355. 33.9 Några andra man kan lära av
 356. Figurer och bilder (26 sid. 7 min) - 100+ figurer, bilder och diagram

 1. Kommentarer (3 sid. 3 min) Ingår ej i avhandlingen
 2. 100.1 Om avhandlingen
 3. 100.2 Om avhandlingsprocessen
 4. 100.3 Om avhandlingens impact
 5. Vanliga frågor (4 sid. 5 min) Ingår ej i avhandlingen
 6. 101.1 Vanliga frågor - FAQ
 7. blogg om avhandlingenr (2 sid. 5 min) Ingår ej i avhandlingen

Publicerades: 2016.   
Uppdaterad senast: 17 augusti 2022

Start och forskningsfrågor← 2
Innehåll
→ 4 Kunskapsutveckling i avhandlingarIngår i Johan Schlasbergs avhandling
'Ekosystem för uppslagsverk, forskningskommunikation och avhandlingar'

12 kommentarer.  Din är välkommen.   Om delning av en sida i avhandlingen (Kap. 1.6).

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/