Avhandling i företagsekonomi  
(Johan Schlasberg)

feedback

Kommentarer

Dina synpunkter på avhandlingen är mycket välkomna.
Mejla mig eller ring 070-576 20 15.
Namn publiceras endast efter överenskommelse.

Senaste kommentarer:   A:5      A:4      B:2      B:1      C:3      C:2

35.1  Om Johan Schlasbergs avhandling och avhandlingsformatet

 A:5   Jag är helt med på att vi borde komma bort från tryckta avhandlingar, möjligtvis print on demand.
// Wilhelm Widmark, Library Director at Stockholm University Library, (2021)

 A:4   Jag kollade igenom dina bilder i avhandlingen och jag gillar verkligen enkelheten i bilderna du gjort. Genom bara titta på bilderna så får jag en ganska bra sammanfattning på hela din avhandling trots att jag inte alls är i fältet. Imponerande!
// Andreas Dahlin, forskare (kemi) och företagare, (2020) | Visualizeyourscience

 A:3   Roligt att se hur du utmanar den akademiska världen med innovation och teknik. Din kodning gör det oerhört enkelt (i alla fall för en från den yngre generationen) att navigera, granska och inhämta kunskap.
// Rosa Ageborg jur.stud. Göteborg (2020)

 A:2   Jag tror att du måste ha en linjär lösning by default och sedan kan man hoppa som man vill.
// Professor i företagsekonomi,  Lunds universitet. (2020)

 A:1   ... avhandlingens syfte är grumligt och och innehållet, i min mening, saknar vetenskaplig eller verklig förankring ....
// Filip Bengtsson, VD NE Sverige AB, (2018)
Min kommentar: om min relation med bolaget NE 2011 - idag (Kap. 8).

35.2  Avhandlingsprocessen

 B:2   Det kommer aldrig att gå, varför kan du inte bara skriva en bok och sedan kan du göra som du vill. Du hinner dö innan universitetet accepterar vad du vill göra.
// Bibliotekarie på Ekonomihögskolan,  Lunds universitet. (2018)

 B:1   Om du lyckas med det [en webbavhandling (Kap.7)] vore det en milstolpe för universitetet.
// Professor,  Lunds universitet. (2018)

35.3  Avhandlingens impact

 C3  Frågan är verkligen intressant.  
// Fredrik Tell, professor i Företagsekonomi i Uppsala, ordförande i Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) 2020. (2020.09)
Min kommentar: Sagt om studien om Avhandlingsformat i Sverige (Kap. 27).

 C:2   As it seems – and I quote our Doktorandsombudsman – printing seems to be the rule at the moment. I will raise this discussion point in our next meeting .
// Ordförande i Doktorandrådskommittén vid stort universitet. (2020)
Min kommentar: Ett av flera mejl med anledning av studien om Avhandlingsformat i Sverige (Kap. 27) och pågående aktiviteter.

 C:1   Vårt samtal resulterade i att vi nu säger upp NE. Vi har diskuterat i personalgruppen och kommit fram till att det finns andra databaser att använda.
// Bibliotekschef i mellanstor kommun (2017)

Publicerades: 2020.   Uppdaterad senast: 15 juni 2021Ingår i Johan Schlasbergs avhandling 'Webbavhandlingar och affärsmodeller för uppslagsverk'.

10 kommentarer.  Din är välkommen.

Innehållsförteckning med närmare 300 underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/