Läsanvisning

MENY leder till avhandlingens sajtkarta längst ner. En gul pil till höger på varje sida leder till kapitlets topp. Avhandlingens titel leder till Start (Kap. 4). Doktorsavhandling i gula raden leder till Förordet (Kap. 0). TIPS under titeln är förslag på närliggande kapitel.
= extern länk. BiBB = länk till uppslagsverket BiBB som i denna fas drivs av Johan Schlasberg.

enW /svW / = länk till engelska / svenska Wikipedia.
= mouse over för mer info. ꜜ = se text på samma sida.
Mouse over i en (ref, årtalꜜ) med en liten pil öppnar en ruta med mer information. (ref+) = Resursen är direkt nåbar Online via referensen.

404 är en standard felkod svW för en sida som inte längre är nåbar. Oftast borttagen eller flyttad. Vanligt i webbvärlden.

Efter vissa längre citat står Originalꜜ  Vid en mouser-over eller klick - krävs i en mobil/iPad - ser man originalcitatet till exempel på engelska, tyska eller franska.

För läsning av avhandlingens kapitel i nummerordning, finns en navigering längst ner i varje kapitel.

2.2Referenser 2.0 och citat

Hur kan man göra referenserna i en avhandling mer användbara för alla?
Man kan göra ett antal saker i en webbavhandling som är omöjliga i en tryckt bok och besvärliga eller omöjliga i en Pdf.

2.3Delning av sida

delning av webbsidor
Fig. 2.1   Delning

Dela denna sida: Cirka 90% av alla som använder webben i en PC gör det med Google Chrome som har en smart funktion för delning av en sida. dela denna sida är ikonen för delning i Windows. Ikonen finns i webbläsarens menyrad.

Att den kollegiala diskussionen (Kap. 30.2.1) är en väsentlig del i hur forskning utvecklas och efterhand blir 'vetenskap' är något som poängterats av bland andra (Kristensson Uggla, 2019). Sedan en tid finns en ny funktion för delning av innehåll på en webbsida. Klicka på 'delningsikonen' längst upp och välj funktion. Varje unik sida i avhandlingen är nu enkel att skicka till någon annan, dela via sociala media eller skriva ut.

Denna delningsfunktion är ett exempel på den ökade informationsbekvämlighet som erbjuds i avhandlingar och forskning i webbformat jämfört med Pdf-formatet. Detta är bra både för den vetenskapliga diskussionen och för en intresserad allmänhet.

2.3.1 Delning via QR-kod i en mobiltelefon

qr-kod till avhandlingens startsida
Fig. 2.2   Start

Du kan enkelt testa att avhandlingen kan läsas och delas via en mobil genom att rikta din (någons) kamera-app mot denna QR-kod. I en iPhone syns då ett gult fält 'webbavhandling.se'. Klicka på den och avhandlingens startsida finns nu som ett separat fönster i webbläsaren i din (någons) mobil. Om delning via ett Thesis card (Kap. 26.6).

2.3.2 Utskrift av avhandlingen

Avhandlingens kapitel kan - var för sig - skrivas ut som i ett pdf-format. (Om man använder funktionen 'Spara som' är sannolikheten stor att man laddar ner sidan i html-format, vilket troligen inte avsågs). Länkar inom samma kapitel i ett pdf-dokument fungerar inom dokumentet. Länkar i ett Pdf-dokument till andra kapitel leder till sajten online eller helt externa sajter. Vid utskrift på papper eller som ett pdf-dokument bör man observera den aktuella versionens uppdateringsdatum som finns på sajtens sidor längst ner.

När man sparar ett kapitel som i ett pdf-format eller på papper finns inte menyn längst ner med. Ordet 'MENY' högst upp är ersatt med ordet 'Innehall' som i ett pdf-dokument länkar till Innehåll (Kap. 3) på sajten.

2.4 'Extra' kapitel och tillfälliga texter

En avhandling som publiceras på en 'avhandlingssajt' ger många nya möjligheter till kommunikation och kommentarer. Kapitlen Kommentarer (kap. 100) och Vanliga frågor (Kap. 101) och Blogg om avhandlingen (Kap. 102) ingår inte i avhandlingen men finns på avhandlingssajten för att öka intresset och underlätta andras läsande.

Dessutom blir kapitlen en del i högskolans samverkansuppgiftBiBB.

En del kapitel - exempel - har stycken som inleds med // Tillfällig text:. Det betyder att det stycket inte kommer att vara med i det avhandlingsmanus som läggs fram vid själva disputationen - det offentliga försvaret. Man kan se det som en annoteringsfunktion.

2.5 Sökning på sajten via Google

Sök ord på sajten genom att i Google skriva site:webbavhandling.se och sökordet.

sök på denna sajt
Fig. 2.5   Sökning på sajten

2.6 Arkiv bakom lösenord

Några referenser och artiklar i avhandlingen finns i ett lösenordsskyddat Pdf-arkiv för att undvika indexering av Sökmotorer. I några få fall gäller detta artiklar som finns bakom en Betalvägg som kan ha särskild betydelse för läsare utanför högskolevärlden. Filerna får inte återpubliceras.

Inloggning till några artiklar och presentationer.

Lösenordet i bägge raderna är:  open

Publicerades: 2016.   
Uppdaterad senast: 15 mars 2024

Sammanfattning← 1 Läsanvisning
→ 3 Innehåll12 kommentarer.  Din är välkommen.   Dela denna sida

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/