Om sajten och kontakt

Kontakt

Johan Schlasberg: Mobil 070 576 20 15
E-post: johan.schlasberg@idstories.se
Hamngatan 4, 211 22 Malmö. Min 'katalogprofil' vid Lunds universitet.

Johan Schlasbergs hemsida: innovatör, forskare och skribent. Bloggar, analyser och mina företag.

Om sajten

Min ambition är att få kapitlen 0-34 godkända som en avhandling i företagsekonomi vid Lunds universitet där jag är doktorand. Även enligt Ekonomihögskolans strategiska plattform från 2024 (Kap. 0 - förordet) krävs experiment för framsteg.

Avhandlingen innehåller cirka 1.100 interna och externa länkar varav närmare 400 till Wikipedia. Och ett 40-tal länkar till ORD i uppslagsverket BiBB, se Bloggpost (Kap. 102). När så är lämpligt byts en del länkar till Wikipedia mot länkar till ORD i BiBB.

Observera att kapitlen Kommentarer (Kap. 100), Vanliga frågor (Kap. 101) och Bloggposter (Kap. 102) inte ingår i avhandlingen. En blogg i anknytning till avhandlingen förklarar en del av hur författaren tänkt.

Publicerades: 2018.   
Uppdaterad senast: den 18 mars 2025

Förord ← 0
Om sajten och kontakt
→ 34 Figurer och bilder12 kommentarer.  Din är välkommen.   Dela denna sida

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/