Exempel på Referensstatus

undersida till Referensstatus (Kap. 8)

5b.0Begreppet 'referensstatus' betecknar hur många ser på och värderar olika kunskapskällor. Begreppet är generellt användbart men appliceras i avhandlingen på uppslagsverk.

Här visas tre exempel med anknytning till uppslagsverket NE och hur de aktuella organisationerna agerade efter kontakt(er) med mig.

5b.1Lärarförbundet

En berättelse om tröghet och bristande källkritik

Nationalencyklopedin och Lärarförbundet
Fig. 5b.1   Lärarförbundet

Denna text fanns på Lärarförbundets hemsida 2016.02.16 där de säger att NE är "Sveriges största uppslagsverk".

 

Jag kontaktade några personer inom Lärarförbundet i början på februari 2016 för att informera om den felaktiga beskrivningen av NE som "Sveriges största uppslagsverk". I svaret 2016.02.16 från Lärarförbundets kommunikationschef stod att "det finns all anledning att se över [texten]".

Nationalencyklopedin och Lärarförbundet
Fig. 5b.2   Bild på hemsida

Efter ändring lade man till en bild på tryckta volymer av NE. Den fanns i varje kvar den 19 januari 2021. Se också diskussion om Affärsmodeller för uppslagsverk (Kap. 9.2.1).

Texten ovan ändrades i april 2016 till nedanstående - se aktuell sida.

Uppslagsverket Nationalencyklopedin (NE) är ett stort uppslagsverk på svenska. På ne.se får du enkelt svar på dina frågor. NE är baserad på vetenskapliga principer och värdeneutralitet. Bakom uppslagsorden står över 4 500 ämnesexperter och NE:s egen sakkunniga redaktion. (Min emfas.)

Nu har man lagt till ett stycke om vetenskapliga principer, värdeneutralitet och, för att ytterligare öka tyngden med NE, lyfter man fram alla experter och redaktionen. Varför tillkom denna från bolaget NE citerade reklamtext?

"På ne.se får du enkelt svar på dina frågor" står det i erbjudandet, men verkligheten är - som min jämförande forskningsstudie av NE och Wikipedia visar (Kap. 18) att NE har gamla och ouppdaterade "svar" på många frågor och har stora områden - t ex IT - där uppslagsverket NE har mycket få uppslagsord.

För några år sedan reducerade bolaget NE sin redaktion (Kap. 23) för uppslagsverket med två tredjedelar. En analys av 5.000 artiklar i NE 2011 Vem skriver i NE (Kap. 16) visade att cirka 20% av författarna hade avlidit och att de andra hade en genomsnittsålder på cirka 70 år. Inom området Medicin var år 2019 cirka 30% av författarna avlidna.

Lärarförbundet har okritiskt accepterat bolaget NE Nationalencyklopedin AB:s marknadsföring om sitt uppslagsverk. Detta får återverkningar på många lärares och elevers inställning till informationssökning och källkritik.

Lärare arbetar mycket med att lära eleverna att se källkritiskt på olika utsagor och källor. Om Lärarförbundet vill arbeta på samma sätt föreslår jag att man tar del av en sammanfattning av mina forskningsstudier av NE (Kap. 15). Är NE transparent? Vad är "vetenskapliga principer"? Vem skriver i NE? Studie om nya uppslagsord i NE (Kap. 17) visar att över 90% saknar angiven författare, saknar referenser och datum och är ofta mycket korta. Vad kan man kräva av ett bra uppslagsverk? (Kap. 30)

Idag bidrar Lärarförbundet till att ge lärare och elever en okritisk syn på NE och ger NE en felaktig Referensstatus. När många lärare idag accepterar NE som en källa men inte Wikipedia är det inte sällan ett utslag av en föråldrad kunskap om dessa bägge uppslagsverk.

Skolverkets nya riktlinjer för digitalisering

Skolverket utvecklar nya riktlinjer för skolans digitalisering. Citatet nedan är från en av Skolverkets utredningar 2016 om skolans digitalisering.

Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens.

Idag går flera hundra tusen elever (Kap. 20) i skolor som inte abonnerar på NE. Skolan ska lära eleverna saker och ting som de kan ha nytta av även efter skoltiden. Lärarförbundet vet att nästan inga elever kommer att använda NE efter skoltiden.

5b.2Statens medieråd

Statens medieråd har hade en sida "Källkritik - en utmaning". Där fanns 2015 följande text ... [Uppdatering: och kvarstod 2021.0.19 efter revideringen 2016]

Det har inte gjorts några systematiska jämförelser mellan Wikipedia och till exempel Nationalencyklopedin (NE) rörande deras tillförlitlighet. De stickprov som gjorts visar dock på små skillnader. Där NE vinner i tillförlitlighet vinner Wikipedia i aktualitet. Läst 2015.11.05 och reviderad 2016.02.04.

2016.02.04 togs den överstrukna texten bort enligt motivering i mejl till mig ... Tack för ditt påpekande. Eftersom passusen om NE:s större tillförlitlighet är baserad på obsoleta jämförelser har vi nu tagit bort den.

5b.3LO och PRO

lo-pro-ne
Fig. 5b.3   LO

LO och PRO erbjuder sina medlemmar en rad förmåner. Bild 1 visar hur ett erbjudandet om rabatt på NE var formulerat den 28 februari 2018. Den 1 mars informerade jag ansvarig om oriktigheten i texten. Den ändrades samma dag. Texten "Sveriges främsta" är borta. Uppdatering 2020.12: Erbjudandet om NE är borttaget på bägge sajterna.

Publicerades: 2016.   
Uppdaterad senast: den 12 november 2023

Referensstatus← 5
Referensstatus - exempel
→ 6 Forskningsmetoder12 kommentarer.  Din är välkommen.   Dela denna sida

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/