Vem skriver i NE?

vem skriveer i ne
Fig. 16.1  Uppdateringsskuld

Cirka 90% av alla nya artiklar i NE online skrivs sedan många år av en icke angiven skribent i NE:s redaktion. Över 30% av artiklarna är skrivna av avlidna personer. Artiklarna är med få undantag korta notiserꜜ och har ingen information om när de skrevs och uppdaterades.

16.2Analys av alla NE:s författare inom 'Medicin'

Denna studie gjordes i januari 2019 och hade som utgångspunkt samtliga 264 skribenter och experter i ämnet "Medicin" som den 1 januari 2019 angavs på NE:s hemsida inom detta område. Där fanns ingen information om författarna utöver deras expertområde - exempel: "Agardh, Carl-David, professor (internmedicin)". [Agardh, död 2014, kommenterade sin artikel i NE om diabetes här.]

16.2.1Resultat:  30% av de 264 författarna var avlidna och genomsnittsåldern för de övriga var ≈75 år.

Samtliga författare och deras status listades i en Excel-tabell för vidare analys. Information om 98% av författarna inhämtades via olika online-sökningar. Fem personer kunde inte identifieras. Det finns en insignifikant risk att fel i ålder och status förekommer. [Uppdatering 2024: andelen avlidna ökar sannolikt varje år.]

16.35.000 artiklar i NE och deras författare

Den studie gjordes 2011 och omfattade en analys av 5.000 längre och signerade artiklar. Urvalet utgick ifrån slumpmässigt valda artiklar i NE av allmän karaktär och därefter gjordes en sökning på hur många artiklar den författaren skrivit i NE. Processen fortsatte till dess att antalet artiklar nått strax över 5.000 vilket "krävde" 95 författare. Studien går inte att upprepa då NE inte längre är transparent om vilka artiklar en viss författare skrivit.

16.3.1 Resultat:  Genomsnittsåldern för skribenterna var år 2011 c:a 70 år exklusive ≈21% avlidna (20 personer). Antalet artiklar per författare anges inom [...] i tabellen nedan ꜜ

 Visa mer vertical arrowsSe data om 5.000 artiklar av 95 författare

Jan Aghed, 77, filmrecensent  [36]

Jan Torsten Ahlstrand, 73, konstvetenskap  [18]

Ingemar Algulin, 73, litteraturvetenskap  [31]

Stefan Anderberg, 45, social & ekon. geografi  [63]

Ronny Ambjörnsson, 75, idéhistoria  [5]

Nils Andrén, kors , statsvetenskap  [28]

Kennet Axelsson, 65, byggnadsteknik  [27]

Olof Beckman, 89, fysik  [41]

Sven Behrens, kors , naturgeografi)  [213]

Gunnar Berg, 63, matematik  [9]

Jan Bergström, kors , paleozoologi  [49]

Lennart Berns, 71, militär, journalist  [25]

Ted Bjarme, 43, sportjournalist  [10]

Alf Björnberg, 58, musikvetare  [12]

Jerker Blomqvist, 73, grekiska  [29]

Thomas Brante, 64, sociologi  [22]

Per-Erik Brolinson, 64, musikvetenskap  [10]

Torbjörn Ebenhard, 53, zoologisk ekologi  [20]

Östen Dahl, 66, språkvetenskap  [95]

Vivi Edström, 88, litteraturvetenskap  [2]

Sverker R. Ek, 81, litteraturvetare  [38]

Lars Ivar Elding, 76, oorganisk kemi  [129]

Allan Ellenius, kors , konstvetenskap  [24]

Staffan Engström, 66, vind-/vattenkraft  [7]

Ulf Erlandsson, 72, geografi  [105]

Nils-Bertil Furvik, 82, textilteknik  [28]

Erik Frykman, kors , litteraturvet. /engelska  [39]

Tore Frängsmyr, 73, vetenskapshistoria  [24]

Ragnar Fänge, kors , zoofysiologi  [23]

Hans Gillingstam, 86, historiker, genealogi  [54]

Birger Granström, kors , biolog, växtförädling  [47]

Agne Gustafsson, 86, historiker, genealogi  [66]

Bo Gyllenswärd, kors , konsthistoria  [23]

Ulf Gärdenfors, 58, zoologi, naturvårdsbiologi  [254]

Ragnar Hall, 59, zoologi  [262]

Thomas Hellquist, 63, arkitektur  [10]

Dicte Helmersson, 60, f d redaktör NE  [73]

Karl Hemström, kors , juridik, civilrätt  [7]

Sten Henriksson, 73, datavetenskap  [30]

Bengt Hindfelt, kors , (neurologi  [16]

Bo K A Huldt, 70, historia  [6]

Robin Hägg, 79, antikens historia  [13]

Arne Jakobsson, ?, geografi  [72]

Kjell A Johansson, 76, författare, litt. kritiker  [56]

Thomas B. Johansson, 68, fysik/energi  [2]

Harry Järv, kors , författare, filosofi m m  [28]

Jan Jörnmark, 52 (ekonomi  [61]

Klas-Göran Karlsson, 56, historia  [67]

Erik Kjellberg, 72, musikvetenskap  [22]

Jan von Konow, 89, heraldiker, museiman  [74]

Maaret Koskinen, 60, filmvetenskap  [8]

Urban Laurin, 62, vin och turism  [37]

Lars Lilliestam, 60, musikvetare  [5]

Björn Linn, kors , arkitektur  [39]

Inger Littberger, 47, litteraturvetenskap  [33]

Håkan Lundgren, 70, ekon. historia  [44]

Bengt Lundh, kors , medicin  [32]

Jörgen Malmquist, 74, invärtesmedicin  [440]

Patrick Meurling, 76, zoolog  [38]

Johan Mårtelius, 59, arkitektur  [39]

Solveig Mårtensson, 60, geografi  [56]

Lars-Arne Norborg, kors , geografi  [99]

Ragnar Norrby, 68, medicin  [25]

Tommy Olofsson, 61, litteraturvetenskap  [6]

Olle G Olson, kors , botanik  [260]

Bernt Olsson, 82, litteraturvetare  [43]

Jan-Otto Ottosson, 86, psykiatri  [44]

Jan Ovesen, 66, etnologi  [133]

Sture Packalén, 64, tyska  [40]

Jacob Palme, 70, datavetenskap  [9]

Mikael Parkvall, 40, lingvistik  [47]

Jan Pontén, kors , patologi  [22]

Dag Prawitz, 75, teoretisk filosofi  [51]

Hans Rickman, 62, astronomi  [24]

Hans Ryde, 80, fysik  [29]

Lars Rydén, 70, medicin  [18]

Per Rydén, 72, litteraturvetenskap  [13]

Göran Rystad, 86, historia  [39]

Magnus Röhl, 68, litteraturvetenskap  [24]

Örjan Sjöberg, 53, ekon. geografi [35]

Christina Sjöblad, 72, litteraturvetenskap  [8]

Hugo Sjörs, kors , växtbiologi  [35]

Bertil Sonesson, kors , medicin  [34]

Berta Stjernquist, kors , arkeologi  [25]

Jan-Öjvind Swahn, 86, etnologi  [278]

Levi Tansjö, kors, kemi  [71]

Michael Tapper, 52 filmvetenskap  [96]

Bertel Tingström, kors , numismatik  [12]

Britt Tunander, 90, författare, journalist  [84]

Anders Ulfvarson, 68, skeppsbyggnad  [13]

Lennart Weibull, 65, massmedieforskare  [157]

Anders Widfeldt, ?, statsvetenskap  [9]

Örjan Wikander, 85, antikens kultur  [68]

Claes-Rune Öhrström, 77, ekonomi  [17]

16.4Diskussion

Att nya artiklar och notiser i NE online sedan många år skrivs av okända personer i NE:s lilla redaktion minskar NE:s referensstatus (Kap. 5) och renommé. I den tryckta Nationalencyklopedin skrevs ett stort antal artiklar av namngivna forskare och experter. Många forskare (Kap. 10.2) har betonat att trovärdighet är en central tillgång för ett uppslagsverk. Det är svårt för ett folkbibliotek, en skola eller en privatperson som abonnerar på NE online att bedöma ett icke transparent uppslagsverks trovärdighet. I denna avhandling hävdas med stöd av många forskare att transparens (Kap. 11.3.6) är ett centralt kriterium för att etablera trovärdighet för ett uppslagsverk.

Det behöver inte vara (helt) fel i en artikel bara för att författaren avlidit eller sedan länge gått i pension, men det hade ökat trovärdigheten - och användbarheten - om läsaren hade fått information om när en (signerad) artikel skrevs, om den uppdaterats och om den haft information om författaren. I studien 'Jämförelse av NE och Wikipedia' (Kap. 18) analyseras bland annat artiklars ålder och källor.

Vad som är rimligt sant och refererbart förändras olika mycket inom olika områden. Inom 'Medicin' är det viktigare att veta hur uppdaterad en artikel är än inom till exempel teologi. Som jämförelse kan pekas på fria Stanford Encyclopedia of Philosophy (Kap. 24.9) där artiklarna måste vara föremål för en revision vart fjärde år.

Notismodell:  En studie 2018 om 'Nya uppslagsord i NE 2018' (Kap. 17) visade tydligt att cirka 90% av artiklarna var korta och publicerades utan angiven författare. Alla artiklar saknade referenser. NE har idag för nya uppslagsord övergått till vad jag kallar en "Notismodell" (Kap. 17.5).

Dessa studier om NE online visar data, som när de blir mer allmänt kända, kommer att negativt påverka NE:s referensstatus (Kap. 5).

Digitala uppslagsverk förväntas vara mer uppdaterade än tryckta uppslagsverk för att vara så användbara och trovärdiga som möjligt. Uppslagsverk som NE online har en ökande Uppdateringsskuld och NE hade kunnat, generellt och i enskilda artiklar, redovisa hur man hanterar denna fråga. NE har valt att inte göra detta.

Publicerades: 2011.   
Uppdaterad senast: 28 april 2024

Forskning om NE ← 15
Vem skriver i NE?
→ 17 Nya uppslagsord i NE12 kommentarer.  Din är välkommen.   Dela denna sida

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/