Vem skriver i NE?

uppdateringsskuld
Fig. 16.1  Uppdateringsskuld

Varje år får NE en ny artikel eller Notis per arbetsdag. Det är en förnyelse med cirka en tusendel. 90% är korta Notiser↓ skrivna av den egna redaktionen.

Ett av de största problemen med ett uppslagsverk är att de måste uppdateras för att vara så användbara och trovärdiga som möjligt. Uppslagsverk har en ökande Uppdateringsskuld som måste hanteras och man bör redovisa hur man gör detta. NE gör det inte. Digitala uppslagsverk förväntas vara mer uppdaterade än tryckta uppslagsverk.

16.2Analys av alla NE:s författare inom 'Medicin'

Denna studie gjordes i januari 2019 och hade som utgångspunkt samtliga 264 skribenter och experter i ämnet "Medicin" som den 1 januari 2019 angavs på NE:s hemsida inom detta område. Där fanns ingen information om författarna utöver deras expertområde - exempel: "Agardh, Carl-David, professor (internmedicin)". [Agardh, död 2014, kommenterade sin artikel i NE om diabetes här.]

16.2.1Resultat:  30% av de 264 författarna var avlidna och genomsnittsåldern för de övriga var ≈75 år.

Samtliga författare och deras status listades i en Excel-tabell för vidare analys. Information om 98% av författarna inhämtades via olika online-sökningar. De resterande (fem personer) kunde inte identifieras. Det finns en liten men insignifikant risk att fel i ålder och status förekommer.

16.35.000 artiklar i NE och deras författare

Den första studien gjordes 2011 och omfattade en analys av 5.000 längre och signerade artiklar. Urvalet utgick ifrån slumpmässigt valda artiklar i NE av allmän karaktär och därefter gjordes en sökning på hur många artiklar den författaren skrivit i NE. Processen fortsatte till dess att antalet artiklar nått strax över 5.000 vilket "krävde" 95 författare. Studien går inte att upprepa då NE idag inte längre är transparent om vilka artiklar en viss författare skrivit.

16.3.1 Resultat:  Genomsnittsåldern för skribenterna var år 2011 c:a 70 år exklusive ≈21% avlidna (20 personer). Antalet artiklar per författare anges inom [...] i tabellen nedan ↓

 Visa mer vertical arrowsSe data om 5.000 artiklar av 95 författare

Jan Aghed, 77, filmrecensent  [36]

Jan Torsten Ahlstrand, 73, konstvetenskap  [18]

Ingemar Algulin, 73, litteraturvetenskap  [31]

Stefan Anderberg, 45, social & ekon. geografi  [63]

Ronny Ambjörnsson, 75, idéhistoria  [5]

Nils Andrén, kors , statsvetenskap  [28]

Kennet Axelsson, 65, byggnadsteknik  [27]

Olof Beckman, 89, fysik  [41]

Sven Behrens, kors , naturgeografi)  [213]

Gunnar Berg, 63, matematik  [9]

Jan Bergström, kors , paleozoologi  [49]

Lennart Berns, 71, militär, journalist  [25]

Ted Bjarme, 43, sportjournalist  [10]

Alf Björnberg, 58, musikvetare  [12]

Jerker Blomqvist, 73, grekiska  [29]

Thomas Brante, 64, sociologi  [22]

Per-Erik Brolinson, 64, musikvetenskap  [10]

Torbjörn Ebenhard, 53, zoologisk ekologi  [20]

Östen Dahl, 66, språkvetenskap  [95]

Vivi Edström, 88, litteraturvetenskap  [2]

Sverker R. Ek, 81, litteraturvetare  [38]

Lars Ivar Elding, 76, oorganisk kemi  [129]

Allan Ellenius, kors , konstvetenskap  [24]

Staffan Engström, 66, vind-/vattenkraft  [7]

Ulf Erlandsson, 72, geografi  [105]

Nils-Bertil Furvik, 82, textilteknik  [28]

Erik Frykman, kors , litteraturvet. /engelska  [39]

Tore Frängsmyr, 73, vetenskapshistoria  [24]

Ragnar Fänge, kors , zoofysiologi  [23]

Hans Gillingstam, 86, historiker, genealogi  [54]

Birger Granström, kors , biolog, växtförädling  [47]

Agne Gustafsson, 86, historiker, genealogi  [66]

Bo Gyllenswärd, kors , konsthistoria  [23]

Ulf Gärdenfors, 58, zoologi, naturvårdsbiologi  [254]

Ragnar Hall, 59, zoologi  [262]

Thomas Hellquist, 63, arkitektur  [10]

Dicte Helmersson, 60, f d redaktör NE  [73]

Karl Hemström, kors , juridik, civilrätt  [7]

Sten Henriksson, 73, datavetenskap  [30]

Bengt Hindfelt, kors , (neurologi  [16]

Bo K A Huldt, 70, historia  [6]

Robin Hägg, 79, antikens historia  [13]

Arne Jakobsson, ?, geografi  [72]

Kjell A Johansson, 76, författare, litt. kritiker  [56]

Thomas B. Johansson, 68, fysik/energi  [2]

Harry Järv, kors , författare, filosofi m m  [28]

Jan Jörnmark, 52 (ekonomi  [61]

Klas-Göran Karlsson, 56, historia  [67]

Erik Kjellberg, 72, musikvetenskap  [22]

Jan von Konow, 89, heraldiker, museiman  [74]

Maaret Koskinen, 60, filmvetenskap  [8]

Urban Laurin, 62, vin och turism  [37]

Lars Lilliestam, 60, musikvetare  [5]

Björn Linn, kors , arkitektur  [39]

Inger Littberger, 47, litteraturvetenskap  [33]

Håkan Lundgren, 70, ekon. historia  [44]

Bengt Lundh, kors , medicin  [32]

Jörgen Malmquist, 74, invärtesmedicin  [440]

Patrick Meurling, 76, zoolog  [38]

Johan Mårtelius, 59, arkitektur  [39]

Solveig Mårtensson, 60, geografi  [56]

Lars-Arne Norborg, kors , geografi  [99]

Ragnar Norrby, 68, medicin  [25]

Tommy Olofsson, 61, litteraturvetenskap  [6]

Olle G Olson, kors , botanik  [260]

Bernt Olsson, 82, litteraturvetare  [43]

Jan-Otto Ottosson, 86, psykiatri  [44]

Jan Ovesen, 66, etnologi  [133]

Sture Packalén, 64, tyska  [40]

Jacob Palme, 70, datavetenskap  [9]

Mikael Parkvall, 40, lingvistik  [47]

Jan Pontén, kors , patologi  [22]

Dag Prawitz, 75, teoretisk filosofi  [51]

Hans Rickman, 62, astronomi  [24]

Hans Ryde, 80, fysik  [29]

Lars Rydén, 70, medicin  [18]

Per Rydén, 72, litteraturvetenskap  [13]

Göran Rystad, 86, historia  [39]

Magnus Röhl, 68, litteraturvetenskap  [24]

Örjan Sjöberg, 53, ekon. geografi [35]

Christina Sjöblad, 72, litteraturvetenskap  [8]

Hugo Sjörs, kors , växtbiologi  [35]

Bertil Sonesson, kors , medicin  [34]

Berta Stjernquist, kors , arkeologi  [25]

Jan-Öjvind Swahn, 86, etnologi  [278]

Levi Tansjö, kors, kemi  [71]

Michael Tapper, 52 filmvetenskap  [96]

Bertel Tingström, kors , numismatik  [12]

Britt Tunander, 90, författare, journalist  [84]

Anders Ulfvarson, 68, skeppsbyggnad  [13]

Lennart Weibull, 65, massmedieforskare  [157]

Anders Widfeldt, ?, statsvetenskap  [9]

Örjan Wikander, 85, antikens kultur  [68]

Claes-Rune Öhrström, 77, ekonomi  [17]

16.4Diskussion

Frågan om vem som skriver i NE är intressant då den är nära förknippad med NE:s referensstatus (Kap. 5) och renommé. Denna håller på att minska enligt mina studier. Många forskare (Kap. 29.2) har betonat att trovärdighet är en central tillgång för ett uppslagsverk. Det är svårt för en enskild användare men också för till exempel ett folkbibliotek eller en skola som abonnerar på NE att bedöma ett uppslagsverks trovärdighet. I denna avhandling hävdas att transparens (Kap. 30.3.1) är ett viktigt kriterium för att etablera trovärdighet för ett uppslagsverk.

Det behöver inte vara fel i artiklarna bara för att författarna avlidit eller sedan länge gått i pension, men det hade ökat trovärdigheten - och användbarheten - om läsaren hade fått information om när en signerad artikel skrevs, om den uppdaterats och om den haft information om författaren. I studien 'Jämförelse av NE och Wikipedia' (Kap. 18) analyseras bland annat artiklars ålder och källor.

Vad som är rimligt sant och refererbart förändras olika mycket inom olika områden. Inom 'Medicin' är det viktigare att veta hur uppdaterad en artikel är än inom till exempel teologi. Som jämförelse kan pekas på fria Stanford Encyclopedia of Philosophy (Kap. 24.9) där artiklarna måste vara föremål för en revision vart fjärde år.

Notismodell:  En studie 2018 om 'Nya uppslagsord i NE 2018' (Kap. 17) visade tydligt att cirka 90% av artiklarna var korta och publicerades utan angiven författare. Alla artiklar saknade referenser. NE har idag för nya uppslagsord övergått till vad jag kallar en "Notismodell" (Kap. 17.5).

Dessa studier om NE online visar data, som när de blir mer allmänt kända, på sikt kommer att negativt påverka NE:s referensstatus (Kap. 5) och försäljning.

Publicerades: 2011.   
Uppdaterad senast: 12 november 2023

Forskning om NE ← 15
Vem skriver i NE?
→ 17 Nya uppslagsord i NE12 kommentarer.  Din är välkommen.   Dela denna sida

Innehållsförteckning med alla underrubriker finns på - webbavhandling.se/innehall/